Znaki czasu i przepowiednie zapowiadające nadchodzące globalne przemiany.

Jednym z bardziej widocznych znaków czasu, wielu ów znak nazywa dosłownie znakiem czasów apokaliptycznych jest eksplozja wiedzy, z którą mamy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach. Cybernetyka, nanotechnologia, cyborgizacja człowieka, nauka o systemach sterowania, przekształcanie i przekazywanie informacji, które ma ogromne znacznie w życiu nowoczesnego człowieka, to wszystko już wkrótce może po przez pionierskie formy z nową siłą oddziaływać na całą cywilizację. Jednak to nie wszystkie znaki współczesnych czasów.

Otóż należy także odnotować, że przez użycie fal radiowych i konstrukcję radioteleskopów, człowiek po raz pierwszy wyruszył w przestrzenie kosmiczne, kreując i tworząc coraz to bardziej niesamowite historie chociażby o istotach pozaziemskich. Nie można także przejść obok nasilających się chorób zakaźnych. Ośrodki i stacje badawcze zwalczające choroby zakaźne zarejestrowały wzrost chorób wywoływanych przez drobnoustroje odporne na antybiotyki. Wzmaga się epidemia AIDS i Eboli. Także coraz częściej w telewizji możemy zobaczyć spustoszenie wywołane trzęsieniem ziemi.

Kataklizmy liczone w sześciu oraz siedmiu stopniach skali Richtera w latach pięćdziesiątych powtórzyły się pięciokrotnie, w latach sześćdziesiątych trzynastokrotnie, w latach siedemdziesiątych aż pięćdziesiąt jeden razy. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to blisko sto takich przypadków. To wszystko wskazuje nam, że dochodzi do globalnych przemian na naszej planecie. Ten fakt nie ulega wątpliwości, jedyne, co można jeszcze zrobić to zadać pytanie o to ile procent w owych zmianach stanowią czynniki naturalne a ile sztuczna ingerencja człowieka a konkretnie tajnych badań naukowych?

Istnieją także znaki natury duchowej. W pierwszym rzędzie możemy postawić fałszywych proroków, czy też zbawicieli świata, którzy dosłownie, co kilka miesięcy są na nowo kreowani przez światowe media. Gwałt i przemoc zakrólowały na ulicach wielkich miast. W samych Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach przestępczość wzrosła o blisko sześćset procent. W tym wszystkim można zadać pytanie czy aby współczesna cywilizacja nie upodabnia się do społeczeństwa przedpotopowego?

Pamiętajmy także o tych proroctwach, które miały poprzedzać czasy ostateczne a które wypełniły się na naszych oczach. Ewangelia jest głoszona na wszystkich kontynentach. Izrael odrodził się jako niezależne państwo (Ez.4:3-6). Żydzi zdobyli Jerozolimę (Dn.9:27). Bronie masowej zagłady znalazły się w niepewnych rękach (JI 2:30). Odrodzone Rzymskie Imperium wkracza na arenę dziejów w postaci Zjednoczonej Europy (Dn.2:40-44). Króluje globalny przekaz telewizyjny (Ap.11:9-10). Organizacja GATT otwarcie przygotowuje się do wprowadzenia światowego rządu (So.3:9). I wreszcie na koniec to sam człowiek staje się coraz bardziej egoistyczny, agresywny i groźny (II Tym.3:2-3).

W sektach i religiach wschodu magiczny język posłannictwa został przepełniony okultyzmem. Pokrewnym okultystycznym bractwem do religii wschodu jest tajemniczy krąg ludzi o nazwie Świetlany Ośrodek, który przez niektóre kręgi łączony jest z tajnym bractwem Illuminati. Illuminaci chcą być w samym centrum myśli człowieka. Już wkrótce będziemy świadkami globalnej wojny skierowanej przeciwko ludziom wierzącym, mało tego, to dzieje się już dziś, jednak systematycznie zostaje zepchnięte w cień tak by świat nie poznał prawdy.

Filozofia masońska mówi o ŚWIETLANYM ŚRODKU, promieniującym wnętrzu, każdej jednostki, które jest odbiciem wielkiego centralnego słońca, wolnomularskiego bóstwa, które z kolei przez przebudzenie wyzwala w człowieku pragnienie oświecenia, światłem niesionym w objęciach syna Jutrzenki, czyli Lucyfera. Owo tajemnicze światło funkcjonuje i ostatecznie obezwładnia wolę danego człowieka, krępując jego samodzielność myślenia.

To wszystko pokazuje nam, że współczesna cywilizacja a w niej każdy człowiek z osobna staje przed wyborem. Od sumy owych wyborów będzie zależeć nie tylko życie danego człowieka, ale także los całej cywilizacji i bez względu na to czy wierzymy w to czy też nie wierzymy, to się już dzieje i lepiej zdajmy sobie z tego faktu sprawę. Tylko w ten sposób będziemy mogli ustosunkować się do rzeczywistości.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *