Zagrożeniem nie są ci, którzy kwestionują papiestwo Franciszka, zagrożeniem jest to, w jaki sposób Franciszek uderzył w papiestwo.

Co z obietnicą Chrystusa złożoną Piotrowi, że będzie on kamieniem, na którym Chrystus zbudował Kościół? Czy heretycki papież nie naruszy tej obietnicy? Co więcej, jaki sens ma papież, jeśli może być heretykiem? Musimy przyjrzeć się bliżej obietnicy, którą Chrystus dał Piotrowi, a także roli papieża w Kościele. Podstawą papiestwa jest obietnica Chrystusa złożona Piotrowi w Ewangelii Mateusza 16:18: ,,Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.’’ Zwróć jednak uwagę na to, co mówi Jezus: bramy piekielne nie przemogą: Kościoła, a nie samego Piotra.


,,Przy papieżu Franciszku nic już nie będzie takie, jak wcześniej.’’

Wielki mistrz włoskiej masonerii, Gustavo Raffi, nazajutrz po konklawe obwieścił wyżej przytoczone słowa.

,,Nasza przyszłość, jak i los naszej planety są zagrożone.’’

Benedykt XVI.

,,W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.’’

Święty Franciszek z Asyżu.

Trudno sobie wyobrazić w całej historii Kościoła Katolickiego gorszą sytuację niż obecnie. Mamy ogromny i trwający skandal związany z wykorzystywaniem seksualnym wśród duchowieństwa i hierarchii, który de facto wydaje się, że będzie trwał w nieskończoność. Z powodu tego skandalu Kościół utracił cały swój moralny autorytet na świecie. Co więcej, dziesięciolecia przytulania się do współczesnych trendów kulturowych doprowadziły do ​​masowych odstępstw od Kościoła, ponieważ ludzie nie postrzegają go już jako ucieczki od naszej śmiertelnej kultury.

I wreszcie ostatecznym gwoździem do trumny kościoła jest sam papież Franciszek, który niemal od pierwszego dnia był źródłem wielu skandali dla wiernych. Od „Kim jestem, aby osądzać?”, po oczernianie dużych rodzin i porównywanie ich do „hodowli królików”, i na koniec po zachęcanie do akceptacji cudzołóstwa poprzez zasadniczo błogosławienie niekatolickiego paradygmatu „ponownego małżeństwa po rozwodzie’’.

Do wielkich herezji Bergoglio może doliczyć także Synod dla Amazonii i niesławne sceny z Pachamamą. Nawet przy absolutnie najlepszej interpretacji tej sytuacji, czyli, że papież Bergoglio zbyt daleko posuwa się w swoim zamiłowaniu do różnorodności, to nie ulega wątpliwości, że ten następca świętego Piotra popełnia grzech lucyferyczny, czyli grzech bałwochwalstwa. To jednak nie wszystko, Bergoglio przeprasza za wyrzucenie Pachamamy z Kościoła katolickiego w Rzymie. Bergoglio staje w obronie kultu bałwochwalczego łamiącego pierwsze Boskie przykazanie.

Wszystkie te i inne wydarzenia doprowadziły katolików na całym świecie do głębokiego zastanowienia się nad tym, dlaczego papież Franciszek pozwolił, aby herezja rozkwitła tak bardzo za jego pontyfikatu, dlaczego ten papież jezuita posiada tak skrajne zamiłowanie do herezji? To z kolei sprawiło, że niektórzy katolicy podejrzewają, że ​​sam Franciszek jest heretykiem. Ale jeśli Franciszek jest heretykiem, pojawiają się pewne niewygodne pytania.

Czy Bergoglio naprawdę jest papieżem? I wreszcie czy heretyk może być papieżem? Są to pytania, które wielu katolików zadaje sobie dziś we własnych domach, we własnych sercach, i jest to całkowicie zrozumiałe. Jak Bóg mógł pozwolić papieżowi – Jego namiestnikowi na ziemi – pozwolić na herezję, a może nawet ją ugruntować w sercu chrześcijaństwa, a tym samym wyrządzić ogromną szkodę Kościołowi? Ci, którzy doszli do wniosku, że Franciszek nie jest papieżem, zazwyczaj dzielą się na trzy obozy:

  1. Papież Benedykt XVI nie złożył ważnej rezygnacji, więc nadal jest papieżem.
  2. Wybór papieża Franciszka był nieważny z różnych powodów, więc nigdy nie został wybrany na papieża.
  3. Franciszek został prawidłowo wybrany, ale dzięki przyjęciu herezji w pewnym momencie stracił urząd papieski, więc obecnie nie ma papieża.

Nie ulega wątpliwości, że Papież Bergoglio wywołał poważny kryzys sumienia wśród wiernych katolików, lekceważąc ochronę Wiary i tradycji Kościoła. Problemem nie są ci, którzy kwestionują jego papiestwo, problemem jest to, jak Bergoglio potraktował papiestwo. Zatem, co to znaczy, jeżeli papież Franciszek jest formalnym heretykiem? Czy z tego wynika wniosek, że nie jest on już papieżem? Czy odsyła nas to do eschatologii biblijnej?

Jak zauważa biskup Athanasius Schneider, pytanie to jest bezprecedensowe w historii Kościoła. W rzeczywistości jednym z powodów, dla których urząd biskupa Rzymu urósł do tak wspaniałej pozycji w pierwszym tysiącleciu, jest to, że cieszył się on dobrą opinią ortodoksji. Kiedy biskupi i patriarchowie na Wschodzie przyjmowali herezje lewą i prawą, Kościół powszechny wiedział, że biskup Rzymu może być ortodoksyjny.

Później jednak teologowie zaczęli patrzeć na kwestię heretyckiego papieża z hipotetycznego punktu widzenia. Jednym z najsławniejszych teologów zajmujących się tym zagadnieniem był doktor Kościoła Święty Robert Bellarmine. W De Romano Pontifice, Księga II, rozdział 30, rozważył kilka możliwych opinii w tej sprawie:

  1. Papież nie może być heretykiem.
  2. Papież, który popada w herezję, a nawet w tajną herezję, nie jest już papieżem, co daje Kościołowi władzę nad nim, aby ogłosić, że jest on urzędnikiem, ponieważ nie jest już papieżem.
  3. Jeśli papież staje się formalnym heretykiem, nie zostaje on automatycznie usunięty ze stanowiska, ale Kościół może go pośrednio usunąć. Odbywa się to poprzez prawne oddzielenie wiernego od papieża, co czyni go nie ważnym papieżem.
  4. Jeśli papież stanie się formalnym heretykiem, Kościół może uznać ten fakt i ogłosić go oddzielonym od swojego urzędu.

Ale co z obietnicą Chrystusa złożoną Piotrowi, że będzie on kamieniem, na którym Chrystus zbudował Kościół? Czy heretycki papież nie naruszy tej obietnicy? Co więcej, jaki sens ma papież, jeśli może być heretykiem? Musimy przyjrzeć się bliżej obietnicy, którą Chrystus dał Piotrowi, a także roli papieża w Kościele. Podstawą papiestwa jest obietnica Chrystusa złożona Piotrowi w Ewangelii Mateusza 16:18: ,,Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.’’

Zwróć jednak uwagę na to, co mówi Jezus: bramy piekielne nie przemogą: Kościoła, a nie samego Piotra. Kiedy Piotr trzy razy zaparł się Chrystusa, bramy piekielne zwyciężyły go. Kiedy oddzielił się od pogańskich chrześcijan za co Paweł go zganił, bramy piekielne zwyciężyły go. Kiedy papież Jan XXII publicznie ogłosił herezję, bramy piekielne zwyciężyły go. A jednak Kościół przetrwał i trwała obietnica Chrystusa także.


Przeczytaj również:

Przymus szczepień na COVID-19 drogą „Znaku Bestii”. Franciszek już podjął decyzję i nalega, aby każdy został zaszczepiony.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *