Cywilizacja została nauczona przypadkowego spojrzenia na historię w systemach szkolnych.

Istnieją dwa podstawowe sposoby postrzegania historii. Nazywamy je postrzeganiem katastroficznym lub przypadkowym biegiem historii. Inny sposób postrzegania naszej przeszłości powstał stosunkowo nie dawno i nazywany jest konspiracyjnym spojrzeniem na historię. W katastroficznym lub przypadkowym spojrzeniu na historię wierzymy, że wydarzenia historyczne, takie jak wojny i rewolucje były bezpośrednim skutkiem jakiegoś nagłego lub zaskakującego wydarzenia.

Chociaż katastroficzny widok jest dokładny w odniesieniu do pogody, wulkanów i trzęsień ziemi, nie zawsze zapewnia realistyczny obraz ludzkości i wydarzeń zainspirowanych wpływem człowieka. Współczesna cywilizacja została niestety nauczona przypadkowego spojrzenia na historię w rządowych systemach szkolnych. Pogląd ten jest wzmacniany całe życie przez kontrolowane środki masowego przekazu. W rezultacie, w momencie, gdy współczesny człowiek styka się z konspiracyjnym widokiem (przebiegiem) Historii, natychmiastową reakcją jest szok, niedowierzanie i odmowa przyjęcia, ponieważ nie tego został nauczony.

Konspiracyjna historia bada tę część historii, która jest wytworem planowania człowieka. W konspiracyjnej historii wierzymy, że wydarzenia, takie jak wojny i rewolucje, są wynikiem planowanych wydarzeń. Podczas gdy konspiracyjny pogląd nie jest dokładny dla pogody, wulkanów i trzęsień ziemi, jest to realistyczny i dokładny obraz wzajemnych powiązań między człowiekiem a narodami.

Konspiracyjne postrzeganie historii jest bezpośrednim wynikiem planów budowanych w tajemnicy, które poniekąd z definicji są spiskiem. Co ciekawe, konspiracyjny obraz historii jest także biblijnym obrazem historii. Drodzy Czytelnicy uważamy, że obecne wydarzenia na świecie nie są po prostu poszlakami, ale wynikiem zorganizowanej kampanii elitarnej grupy niewidocznych i nieznanych światowych liderów. Ich celem jest sprawowanie absolutnej dyktatorskiej kontroli nad światem, ustanowienie Nowego Porządku Świata.

Wojny w większości przypadków zaczynają się, gdy jeden naród przenosi się na terytorium innego. Depresje występują, gdy rynki przyjmują nieoczekiwane spadki. Inflacja występuje, gdy ceny są napędzane przez niedobory. Rewolucje zaczynają się, gdy ludzie, zawsze spontanicznie, podnoszą się, by obalić istniejący rząd. Są to tradycyjne wyjaśnienia wydarzeń historycznych. Wydarzenia zdarzają się przez przypadek. Innymi słowy tam nie ma żadnych głębszych przyczyn, historia skupia się na objawach a nie na przyczynach. Takie podejście do historii pozostawia wiele dręczących pytań.

A zatem czy to możliwe, że liderzy rządowi wspierani przez elity finansjery i bankierów zaplanowali te wydarzenia, a następnie skierowali ich wyjaśnienie do pożądanych wniosków? Czy to możliwe, że nawet wielkie katastrofy historii były częścią tego planu? Istnieje wyjaśnienie wydarzeń historycznych, które odpowiada na te pytania twierdząco. Nazywa się ono Konspiracyjnym Widokiem Historii i stanowi alternatywę dla Przypadkowego Widoku.

Wydarzenia historyczne zachodzą zgodnie z projektem z powodów, które nie są ogólnie znane publicznie, ale są dobrze znane osobom działającym w tym czasie. Franklin D. Roosevelt, który z pewnością widział wiele monumentalnych wydarzeń podczas kolejnych rządów, wypowiedział znamienne słowa: ,,W polityce nic nie dzieje się przez przypadek, a jeśli tak się stanie, to jest tak zaplanowane.’’ Jeśli planowane są zdarzenia szkodliwe, wynika z tego, że osoby, które miały cierpieć z powodu zaplanowanego zdarzenia, działałyby, aby zapobiec wystąpieniu owego zdarzenia, gdyby wiedziały o tym wcześniej.

Ludzie oczekują od rządu ochrony przed szkodliwymi zdarzeniami. Innymi słowy jedną z najczęściej używanych form oddziaływania na kształtowanie historii i kierunku, w jakim ma podążać nasza cywilizacja jest tworzenie sztucznie wykreowanego problemu, a następnie ofiarowanie ludzkości rozwiązania owego problemu. Owo rozwiązanie najczęściej ogranicza swobody i spycha ludzkość w coraz większy i mroczniejszy kąt i nie byłoby zaakceptowane przez społeczeństwo gdyby nie wystąpienie owego sztucznie wytworzonego problemu. Problem, reakcja, rozwiązanie. Ta metoda sprawdzała się w przeszłości i sprawdza się dziś.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. flickr.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *