Wizje Nostradamusa Cz.2 Dekada terroryzmu i fanatyzmu religijnego.

Wiele wskazuje na to, iż wybuch trzeciej wojny światowej i inne negatywne wydarzenia, które mają dopiero nastać, zostaną poprzedzone dekadą terroryzmu i fanatyzmu religijnego. Obecnie terroryzm stał się problemem międzynarodowym. Brutalne ataki samobójcze są przepustką do tego by znaleźć się na pierwszych stronach gazet oraz zająć ramówkę czasową w TV przeznaczoną dla najważniejszych wydarzeń. Raport Departamentu Obrony USA z 2000 roku zatytułowany ,,Terror 2000’’ stwierdza:

,,Terroryści będą musieli sięgnąć po najbardziej drastyczne i brutalne formy działania, aby osiągnąć to, co jest istotą i sensem ich działania, czyli dostać się na czołówki gazet i zyskać rozgłos. Coraz częściej motorem ich działań będzie religijna i etniczna nienawiść, której nie sposób wyleczyć, bo racjonalny sens walki zabija ślepa chęć niszczenia.

Kompletne unicestwienie przeciwnika to hasło terrorystów najnowszej generacji. Nienawidzą wszystkiego i wszystkich. Ich następcy będą dysponować całą gamą nowoczesnych broni, łącznie, z chemiczną i biologiczną oraz bombą atomową.’’

Jest to trafny opis sytuacji, jednak zastanawia, że ów raport powstał rok przed atakami na WTC. Wielu wyznawców teorii spiskowych uważa, że była to forma przygotowania społeczeństwa na to, co ma nadejść, lub to, co zostało już od paru lat zaplanowane. Mimo to, jest to teoria spiskowa na poparcie, której istnieją dowody i anty dowody. Co wiemy na pewno? Europa przeżywa kryzys, jej granice są szturmowane a Europejscy politycy nie robią z tym nic.

Czy zatem stary kontynent został celowo spisany na straty? Powstaje zasadnicze pytanie, co czeka nas w kolejnych latach? I na koniec, nie można nie wspomnieć o Chinach, światowej potędze, która coraz bardziej podnosi głowę i według wielu proroctw odegra ważną rolę w wydarzeniach końcowych, owa rola będzie niestety destrukcyjna i negatywna. A zatem Drodzy Czytelnicy na sam koniec rozważań poświęconych Nostradamusowi należy się przyjrzeć tym czterowierszom, które opisują krajobraz naszej planety po III wojnie światowej.

Na pierwszy plan wychodzą informacje ukazujące tragiczne skutki demograficzne, zdrowotne, kulturowe i gospodarcze. Po zakończeniu III wojny światowej ma powstać nowy układ sił geopolitycznych, wielu znawców i badaczy uważa, że może tutaj chodzić właśnie o nowy porządek świata, o którym w ostatnich latach jest coraz głośniej. Nowy porządek świata przestaje być teorią spiskową a zaczyna przybierać kształt faktów i realizmu.

Nie można tutaj zapomnieć również o przesłankach czysto religijnych i biblijnych, ponieważ Nostradamus wspomina wielkiego władcę, dominatora, który zapanuje nad ziemią i jej mieszkańcami. Powstaje tutaj zasadnicze pytanie, czy może chodzić o Antychrysta, istotę czy też człowieka mającego nadejść w czasach ostatecznych, w czasach wielkiego ucisku i terroru? Nie można tego potwierdzić, ale też nie można tej opcji bagatelizować. Oto ów czterowiersz: ,,Nigdy nie widział dzień, aby zdobył on władzę berłem znaczoną. Dopóki wszystkie jego wojska i obrońcy spoczną, dzierżąc dla koguta dar zbrojnych legionów.’’

Jak możemy rozumieć i interpretować wyżej przytoczone słowa? Najczęściej stosowana interpretacja to ta, która uznaje, że ów centuria opisuje kogoś dowodzącego armią, można przypuszczać, że chodzi tutaj o siły zwycięskiej koalicji po globalnej wojnie. Nie można tego wyjaśnienia pozostawić bez jeszcze jednego uzupełnienia, a mianowicie liczne objawienia mówią nam i całej ludzkości, że Antychryst będzie wysoko postawionym wojskowym oraz, że będzie pochodzenia żydowskiego.

Skrajne interpretacje mówią także i o tym, że jego rodzicami będzie zakonnica i sam Lucyfer, jednak to już inny temat, który z pewnością poruszymy w przyszłości. Wydarzenia lat obecnych, czyli liczne rozruchy, wojny, niepokoje, w ostatnim czasie nasilenie imigracji i pewnego rodzaju inwazji islamu na Europę z cichym przyzwoleniem elit Unii Europejskiej, szerzący się upadek ekonomiczny, moralny i kulturowy, to podstawowe czynniki wpływające na rozkład społeczny wielu Państw i narodów.

Dochodzi do pewnego rodzaju upadku, z którego może narodzić się, lub już rodzi się wielki globalny konflikt przez wielu uznawany za początek III wojny światowej. Jeszcze kilka lat temu, tego typu wizja została by zbyta uśmiechem czy też skwitowana machnięciem ręki, dziś jednak sformułowanie III wojna światowa w wielu umysłach czy też kręgach jest terminem realnym, mało tego, jest terminem, który już nie długo może przetoczyć się przez cały świat.

W obliczu przepowiedni Nostradamus, ale i wielu innych proroków, nie można przejść obojętnie, nie można przejść obojętnie obok ewentualnej wizji przyszłych wydarzeń. Nasza przyszłość, czy też przyszłość całej ludzkości jest niczym obraz z puzzli, pewne objawienia i wizje ukazują nam ten czy tamten element, ów puzzel, jednak pojedyncze elementy często ciężko rozumieć i interpretować.

Natomiast, gdy uda nam się już zebrać większą ilość owych elementów, wówczas obraz przyszłości staje się bardziej zrozumiały, bardziej wyrazisty. Dzieje się tak, dlatego ponieważ liczne proroctwa wzajemnie się uzupełniają a nawet nakładają na siebie i dlatego warto poszukiwać odpowiedzi, ponieważ ona cały czas tam jest.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *