UWAGA! 25 i 26 kwietnia 2020 roku, będzie miał miejsce globalny protest przeciwko sieci 5G. Polska dołącza do protestu.

Dziś już nie ulega wątpliwości, że sieć 5G jest wysoce szkodliwa dla organizmów żywych, w tym przede wszystkim ma destrukcyjny wpływ na organizm człowieka. Skąd taki wniosek? Istnieje wiele publikacji naukowych pochodzących z różnych źródeł, które jednoznacznie punktują negatywnie sieć 5G, rekomendując natychmiastowe zaprzestanie rozpowszechniania tej technologii. Jako osoby wolne i świadome zagrożeń, mówimy stanowcze nie dla sieci 5G w Polsce.


„Promieniowanie bezprzewodowe skutkuje poważnymi implikacjami biologicznymi. To nie jest już przedmiotem dyskusji, gdy spojrzysz na PubMed i literaturę recenzowaną. Efekty te są widoczne we wszystkich formach życia: rośliny, zwierzęta, owady, mikroby.

Z kolei u ludzi mamy wyraźne wskazanie na rakotwórcze działanie, ponad to mamy dowody na uszkodzenie DNA, kardiomiopatię, która jest prekursorem zastoinowej niewydolności serca czy wreszcie efekty neuropsychiatryczne. 5G to niesprawdzone zastosowanie technologii, o której wiemy, że jest szkodliwa. W środowisku akademickim nazywa się to badaniami na ludziach.”

Dr Sharon Goldberg.

Świadomość w społeczeństwie wzrasta, proces ten uwidocznił się w szczególności w ostatnich latach. Smugi chemiczne chemtrails, żywność modyfikowana genetycznie GMO, projekty typu HAARP, które służą do aktywnych działań na polu zmian klimatycznych, proces ten nazywany jest geoinżynierią. Manipulacje, kłamstwa i szczerzenie propagandy stało się dla pewnych środowisk znacznie utrudnione. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sieci 5G.

Dziś już nie ulega wątpliwości, że sieć 5G jest wysoce szkodliwa dla organizmów żywych, w tym przede wszystkim ma destrukcyjny wpływ na organizm człowieka. Skąd taki wniosek? Istnieje wiele publikacji naukowych pochodzących z różnych źródeł, które jednoznacznie punktują negatywnie sieć 5G, rekomendując natychmiastowe zaprzestanie rozpowszechniania tej technologii. Jako osoby wolne i świadome zagrożeń, mówimy stanowcze nie dla sieci 5G w Polsce.

„Liczne publikacje naukowe wykazały, że EMF wpływa na organizmy żywe na poziomach znacznie powyżej międzynarodowych wytycznych dotyczących ekspozycji przyjętych przez większość krajów uprzemysłowionych. Istnieje jednak rozbieżność w kwestii tego, jak ta sprawa jest rozpatrywana przez WHO.

Podczas gdy WHO przyjęła zalecenie Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Rakiem (IARC), które klasyfikuje zarówno ELF / EMF, jak i RF / EMF jako «potencjalne czynniki rakotwórcze grupy 2B», zaleca się, w przeciwieństwie do tych ostrzeżeń, przyjęcie Międzynarodowych Wytycznych Komisji w sprawie standardów ochrony przed promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP).

Wytyczne te, opracowane przez niezależne grupy branżowe, od dawna wykazują krytyczne nastawienie względem emisji elektromagnetycznej, biorąc pod uwagę poziom współczesnej nauki. To sprawia, że sieci 5G oraz szeroko pojęta technologia komórkowa powinny zostać przeanalizowane na nowo.”

Fragment apelu wystosowanego przez naukowców do Sekretarza Generalnego ONZ.

UWAGA! W dniach 25 i 26 kwietnia 2020 roku, będzie miał miejsce globalny protest przeciwko wprowadzaniu sieci 5G. Zapraszamy was do podjęcia aktywnych działań w ramach globalnego protestu STOP 5G. Głównym hasłem tego protestu będzie zdanie: „Nie zgadzamy się na 5G!” Co możesz zrobić? Napisz  i wyślij list, do swojego wójta/burmistrza/prezydenta miasta i do radnych w treści zawierając negatywną opinię w kwestii wprowadzania w Polsce sieci 5G.

Dalej, jeżeli masz taką możliwość to zawieś na balkonie i/lub w oknie i/lub na swoim polu, w ogrodzie, na płocie plakat: „NIE ZGADZAM SIĘ NA 5G” lub „STOP 5G!”. Wstaw na swoim profilu Facebook, grafikę z informacją mówiącą wyraźnie, że jesteś przeciwko tej technologii a także, jeżeli możesz to przekaż tę publikację lub po prostu wiadomość o proteście innym. Nasze zdrowie jest bezcenne, dlatego warto o nie walczyć, dla nas i dla przyszłych pokoleń.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *