Unia Europejska IV Rzeszą Niemiecką? Adolf Hitler stwierdził: ,,Naród Niemiecki stanie się ojcem dla zjednoczonej Europy.’’

,,Dziś państwa narodowe powinny być gotowe do przekazania suwerenności.’’

Angela Merkel.

Czy Unia Europejska jest czwartą Rzeszą Niemiecką? W przypadku naszego zachodniego sąsiada, to jest Niemiec, historia nie może być rozumiana w małych odstępach czasu, nie można jej analizować tylko i wyłącznie jako pewne fragmenty historii europy. Otóż podstawowe cele Adolfa Hitlera nie były ani nowatorskie, ani odizolowane od stałych celów elity przemysłowej i bankowej, która prowadzi Niemcy przez ostatnie dwa stulecia. Mamy tutaj do czynienia z bardziej przemyślaną ideą, która obecnie realizowana jest pod szyldem Unii Europejskiej.

Idea ta była realizowana pod wodzą Kaiser Wilhelm II pod pozorem II Rzeszy i dalej w czasie II wojny światowej i III Rzeszy Niemiec pod rządami Hitlera. Natomiast obecnie jest to Wspólnota Europejska pod jawną niemiecką okupacją gospodarczą, w procesie nieustannej konsolidacji. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem niemieckiej elity, wówczas najbliższa przyszłość może wyglądać tragicznie, ponieważ w miejsce Unii Europejskiej zostanie stworzone super państwo podzielone na federacje.

Cele elity przemysłowej i bankowej, która kreuje wydarzenia w Niemczech, ale i w całej Europie od zawsze były te same i nawet na moment nie uległy zachwianiu, to tylko metody są dostosowywane do uwarunkowań politycznych i gospodarczych w danej epoce. Dzisiaj wyruszają oni za europejską klasą średnią i narodową tożsamością, która stoi na przeszkodzie dla wdrożenia Nowego ładu globalnego (New World Order), którego od zawsze pożądała niemiecka klasa rządząca.

Owa elita nauczyła się już nie używać komór gazowych, ponieważ te doprowadzają do procesów norymberskich a to z kolei może prowadzić do ujawnieniem informacji ściśle tajnych. Dlatego rozbudowano drapieżny system bankowy, który prowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do unicestwienia klasy średniej i wytworzenia zjawiska przymusowej imigracji, jako środka osłabienia tożsamości narodowej. Ci niemieccy globaliści opanują Stary Kontynent przez centralne lub lokalne banki zamiast bezproduktywnych wojsk, których zadaniem miałaby być kosztowna okupacja.

,,Pozwólcie mi kontrolować podaż pieniędzy w państwie, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa.”

Amsel Bauer Mayer Rothschild. Rok 1838.

,,Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

,,Władcy pieniądza żerują na narodzie w czasie pokoju i spiskują przeciwko niemu w czasach nieszczęścia. Są oni bardziej despotyczni niż monarchia, bardziej zuchwali niż autokracja i bardziej egoistyczni niż biurokracja. Widzę w niedalekiej przyszłości nadciągający kryzys, który niepokoi mnie i wywołuje drżenie o bezpieczeństwo mojego kraju.

Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w jednych rękach a nasz kraj zniszczony.’’

Abraham Lincoln. Były Prezydent USA.

,,Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages” 1970 rok.

O tym się oficjalnie nawet nie wspomina jednak we wszystkich trzech próbach (I, II i III Rzeszy Niemieckiej) w realizacji globalnej agendy, doszło do nagłego zahamowania urzeczywistnienia politycznej i terytorialnej hegemonii Niemiec ze względu na opór dawnego Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. To właśnie spowodowało wstydliwe bałkańskie granice wojny lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dlatego też obecny rząd niemiecki popiera tak gorączkowo reżim neonazistowski na Ukrainie. I właśnie, dlatego Grecja jest pod silną okupacją finansową.

,,Ludy europejskie reprezentują rodzinę na tym świecie. Nie jest rozsądnie wyobrażać sobie, że na dłuższą metę, w domu tak ograniczonym jak Europa, możemy utrzymać wspólnotę międzynarodową o różnych systemach prawnych i prawach.

Nie jest zbyt mądrym myśleć, że w małym domu, jakim jest Europa, można utrzymać wspólnotę praw o różnych systemach prawnych i kodeksach moralnych, dlatego Naród Niemiecki stanie się ojcem dla zjednoczonej Europy.’’

Adolf Hitler fragment przemówienia 7 marca 1936 roku w niemieckim Reichstagu.

Adolf Hitler w wyżej przytoczonym fragmencie stwierdza wprost, że to Niemcy mają być ojcami dla Zjednoczonej Europy. Europy pozbawionej suwerenności poszczególnych państw, tożsamości narodowej, patriotyzmu i miłości do własnej kultury oraz historii. Drodzy Czytelnicy, nie oszukujmy się, współczesna Unia Europejska to twór rozgrywany pod Niemcy i to właśnie nasz wschodni sąsiad czerpie największe zyski z tak skonstruowanej machiny polityczno- prawnej w Europie.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *