Ukrywane fragmenty objawienia z La Salette Cz.1 Proroctwo Czasów Ostatecznych odnalezione w Watykanie 1999 roku.

Według księdza Corteville’a zdanie ,,dwa razy po 50 lat’’ miało zostać dołączone przez Melanię. Interesujące jest to, że te sto lat wskazuje na rok 1951. Otóż istnieje przepowiednia błogosławionej Katarzyny Emmerich, zmarłej w 1827 roku, według której pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt lat przed rokiem 2000 ma wyjść z Piekła chmara demonów, mogących swobodnie działać na ziemi. Możemy przyznać, że w XX wieku zło rzeczywiście się rozszalało, strącając świat w przepaść mroku.


,,Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany.

Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.”

Teresa Neumann. Niemiecka Mistyczka.

Objawienia z La Salette to wydarzenie w historii ludzkości, które stanowi przestrogę dla świata. Podobnie jak inne objawienia Maryjne, niesie w swojej treści przesłanie miłości Boga względem człowieka oraz zapowiedz tragicznych wydarzeń, do których może dojść, jeżeli ludzkość się nie opamięta. Objawienia z La Salette to przesłanie o nadzwyczajnej wadze w odniesieniu do perspektywy nakreślonej przez proroctwa biblijne.

Teksty odnalezione w 1999 roku w Watykanie w oryginalnej wersji, które następnie przekazano papieżowi w epoce opisywanych w nich wydarzeń, stanowią część wielkiego proroctwa naszych czasów, które można streścić w słowach ewangelii: ,,Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.’’ A zatem objawienia z La Salette to pierwsza część, czyli orędzie podane do wiadomości publicznej oraz do nie dawna nieznana kontynuacja przekazana przez Melanię i Maksymina, która w 1851 roku została przekazana papieżowi Piusowi IX, a następnie wszelki ślad po niej zaginął.

Taka sytuacja miała miejsce do 2 października 1999 roku, kiedy to zaginione fragmenty objawienia z La Salette, zostały odnalezione przez Ojca Michela Corteville’a w trakcie przeprowadzanych badań w archiwach Kongregacji Nauki Wiary. Teraz chcielibyśmy przedstawić Wam tekst tajemnicy przekazany Melanii przez Matkę Bożą. Wiadomość od Melanii Calvat napisana do Jego Świątobliwości Piusa IX dnia 6 lipca 1851 roku, słowa Maryi:

,,Melanio zamierzam powiedzieć ci coś, czego nie powiesz nikomu. Nadszedł czas gniewu Boga. Kiedy powiesz ludziom to, co teraz ci powiedziałam i co ci jeszcze powiem i jeżeli po tym oni się nie nawrócą, jeżeli nie będą czynić pokuty i nie przestaną pracować w niedzielę i nadal będą bluźnić przeciwko świętemu imieniu Bożemu, jeżeli nie zmieni się oblicze ziemi, Bóg ukarze ten niewdzięczny lud, tego niewolnika szatana. Mój syn zamierza okazać swoją moc.

Paryż to miasto zbrukane wszelkiego rodzaju zbrodniami, z całą pewnością zginie. Wkrótce potem zostanie pochłonięta Marsylia. Kiedy te rzeczy nastąpią, na ziemi będzie wielki zamęt. Świat ulegnie swoim bezbożnym namiętnościom. Papież będzie prześladowany ze wszystkich stron, będą do niego strzelać, będą chcieli go zabić, ale nie będą mogli niczego mu uczynić. Kapłani, zakonnicy i inni słudzy mojego Syna będą prześladowani i wielu umrze za wiarę w Jezusa Chrystusa. W tym czasie będzie panował wielki głód.

Po tym, jak nastąpią te wszystkie rzeczy, wielu ludzi uzna władzę Boga nad sobą, nawróci się i będzie czynić pokutę za swoje grzechy. Wielki król wstąpi na tron i będzie panował przez kilka lat. Religia odżyje i rozprzestrzeni się na cały świat i będzie wielki urodzaj. Świat zadowolony z tego, że nie brakuje mu niczego, ponownie porzuci włością drogę, opuści Boga i rzuci się w ramiona swoich zbrodniczych namiętności.

Będą także kapłani Boga i oblubienice Jezusa Chrystusa, którzy dadzą się ponieść nieładowi i to będzie straszna rzecz. W końcu piekło zapanuje na ziemi. Będzie to wtedy, gdy urodzi się Antychryst z pewnej zakonnicy, ale biada jej. Wielu ludzi mu uwierzy, ponieważ będzie mówił o sobie, że przyszedł z nieba. Czas nie jest zbyt odległy, nie przeminie dwa razy po 50 lat.

Moja córko, nie ujawnisz tego, co ci powiedziałam, nie powiesz niczego. Jeżeli pewnego dnia będziesz miała zamiar opowiedzieć o tym orędziu, nie powiesz niczego, co się odnosi do tych tajemnic. Nie powiesz niczego dopóki ci nie pozwolę tego powiedzieć.

Proszę Ojca Świętego o udzielnie mi swojego błogosławieństwa.’’

Melania Matthieu-Calvat, pasterka z La Salette, Grenoble 6 lipca 1851.

W Europie znajdują się Włochy i Rzym, który jest siedzibą papiestwa. To sprawia, że Stary kontynent odgrywa centralną rolę, jeżeli nawet nie z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia, to na pewno w perspektywie duchowej i eschatologicznej. Uzasadniają to liczne objawienia maryjne, które miały miejsce właśnie w Europie, na której jest, jak pamiętamy z wizji Katarzyny Laboure, wąż owijający swoimi diabelskimi splotami świat i opierający swoją głowę na Europie.

Zatem właśnie tutaj, na Starym Kontynencie szczególnie widoczne jest to, o czym Królowa Pokoju powiedziała 1 stycznia 2001 roku: ,,Szatan uwolnił się z łańcuchów.’’ Na tym kontynencie Chrystus spętał Smoka łańcuchem przy pomocy Ojców Kościoła, ale z powodu dechrystianizacji naszego kontynentu, prześladowania Kościoła, osłabienia wiary, szatan ponownie uwolnił się z więzów. Objawienia Maryjne, szczególnie obecne i mające miejsce w Medjugorie, pokazują nam, że walka eschatologiczna wchodzi w najostrzejszą fazę.

Według księdza Corteville’a zdanie ,,dwa razy po 50 lat’’ miało zostać dołączone przez Melanię. Interesujące jest to, że te sto lat wskazuje na rok 1951. Otóż istnieje przepowiednia błogosławionej Katarzyny Emmerich, zmarłej w 1827 roku, według której pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt lat przed rokiem 2000 ma wyjść z Piekła chmara demonów, mogących swobodnie działać na ziemi. Możemy przyznać, że w XX wieku zło rzeczywiście się rozszalało, strącając świat w przepaść mroku.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *