Ujawniamy: normy promieniowania elektromagnetycznego PEM w Polsce zwiększone nawet 100-krotnie. Kasa ważniejsza od narodu?

Drodzy Czytelnicy, wydaje się, że świadomość w Europie postępuje szybciej niż w Ameryce Północnej. Weźmy na przykład Francję, która uchwaliła w 2015 roku ustawę zakazującą używania WiFi we wszystkich przedszkolach. Ponadto prawo stanowi, że WiFi musi być wyłączone we wszystkich szkołach podstawowych, gdy nie jest używane. Dodatkowo zakazane są reklamy kreujące korzystanie z telefonu komórkowego przez małe dzieci.


Promieniowanie bezprzewodowe skutkuje poważnymi implikacjami biologicznymi. To nie jest już przedmiotem dyskusji, gdy spojrzysz na PubMed i literaturę recenzowaną. Efekty te są widoczne we wszystkich formach życia: rośliny, zwierzęta, owady, mikroby.

Z kolei u ludzi mamy wyraźne wskazanie na rakotwórcze działanie, ponad to mamy dowody na uszkodzenie DNA, kardiomiopatię, która jest prekursorem zastoinowej niewydolności serca czy wreszcie efekty neuropsychiatryczne. 5G to niesprawdzone zastosowanie technologii, o której wiemy, że jest szkodliwa. W środowisku akademickim nazywa się to badaniami na ludziach.”

Dr Sharon Goldberg.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, tak zwane rozporządzenie o PEM, zostało opatrzone podpisami ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a następnie szefa resortu cyfryzacji. Wszystko to w obliczu wprowadzania w Polsce sieci 5G. Sieć ta jest wysoce szkodliwa, jak zostało to już udowodnione, jednak po mimo tego, polscy politycy zdecydowali się zapalić zielone światło dla 5G.

Z resortu cyfryzacji akt podnoszący normy PEM w Polsce został wysłany do Rządowego Centrum Legislacji. Następnie normy PEM w Polsce, w tym dla nadajników sieci komórkowych działających na częstotliwościach do 300 GHz, zostały istotnie podniesione. W niektórych wypadkach limit został zwiększony nawet 100-krotnie. Jest to szokująca decyzja, ponieważ dotychczasowe limity były oparte o badania naukowe, limity te, nie zostały zaczerpnięte z kosmosu czy od wróżki.

Zatem skoro je zwiększono to czy człowiek stał się również znacznie bardziej odporny na tego typu promieniowanie? Oczywiście tak się nie stało, dlatego sieć 5G jest nadal niebezpieczna i wymaga od rządów wielu krajów podnoszenia dotychczasowych limitów na promieniowanie elektromagnetyczne, po mimo tego, że człowiek pozostaje ten sam i jego możliwości organizmu także, zatem i podatność na choroby związane z wyżej wspomnianym promieniowanie również.

„Liczne publikacje naukowe wykazały, że EMF wpływa na organizmy żywe na poziomach znacznie powyżej międzynarodowych wytycznych dotyczących ekspozycji przyjętych przez większość krajów uprzemysłowionych. Istnieje jednak rozbieżność w kwestii tego, jak ta sprawa jest rozpatrywana przez WHO.

Podczas gdy WHO przyjęła zalecenie Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Rakiem (IARC), które klasyfikuje zarówno ELF / EMF, jak i RF / EMF jako «potencjalne czynniki rakotwórcze grupy 2B», zaleca się, w przeciwieństwie do tych ostrzeżeń, przyjęcie Międzynarodowych Wytycznych Komisji w sprawie standardów ochrony przed promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP).

Wytyczne te, opracowane przez niezależne grupy branżowe, od dawna wykazują krytyczne nastawienie względem emisji elektromagnetycznej, biorąc pod uwagę poziom współczesnej nauki. To sprawia, że sieci 5G oraz szeroko pojęta technologia komórkowa powinny zostać przeanalizowane na nowo.”

Fragment apelu wystosowanego przez naukowców do Sekretarza Generalnego ONZ.

Podniesienie norm w Polsce oznacza, że Telekomy mogą zacząć świętować. Telekomy podkreślały, że bez podniesienia norm PEM przy rosnącym wykorzystaniu mobilnego dostępu do internetu jakość usług będzie się pogarszać. Inny argument to taki, że bez liberalizacji wyżej wspomnianych norm, sieć 5G nie mogłaby powstać. Jednak, od kiedy interesy wielkich korporacji są ważniejsze od zdrowia człowieka?

O tym się nie wspomina, jednak już dziś pracuje się nad siecią 6G i 7G. Ich wprowadzenie będzie wymagać kolejnych poluzowań a człowiek coraz częściej będzie zapadał na choroby typu nowotwory, a media będą zadawać pytanie, skąd to się bierze? Ot taka sobie schizofrenia, w której zatopione zostało współczesne człowieczeństwo, w którym media nie wspomną, że na przykład routery 5G są szkodliwe dla zdrowia człowieka.

„Celem tego badania było sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy niespotykanymi (w gruncie rzeczy unilateralnymi) uszkodzeniami drzew, a ekspozycją na określone częstotliwości promieniowania. Analiza zebranych danych jednoznacznie wykazała, że promieniowanie elektromagnetyczne, masztów telekomunikacyjnych jest szkodliwe dla drzew. Jeżeli zatem promieniowanie sieci 5G uszkadza drzewa, to w jak dalekim stopniu uszkadza ludzki organizm?

Odpowiedz jest szokująco prosta, ponieważ szkodliwe działanie promieniowania emitowanego przez technologię 5G, w znaczny sposób uszkadza ludzkie organy. Ciało wystawione na tego typu promieniowanie w dłuższej perspektywie czasowej rozpadnie się w wyniku napromieniowania.’’

Raport niemieckich naukowców podsumowujący badania przeprowadzone w latach 2006 do 2015.

Drodzy Czytelnicy, wydaje się, że świadomość w Europie postępuje szybciej niż w Ameryce Północnej. Weźmy na przykład Francję, która uchwaliła w 2015 roku ustawę zakazującą używania WiFi we wszystkich przedszkolach. Ponadto prawo stanowi, że WiFi musi być wyłączone we wszystkich szkołach podstawowych, gdy nie jest używane. Dodatkowo zakazane są reklamy kreujące korzystanie z telefonu komórkowego przez małe dzieci.

Więc co Ty możesz z tym zrobić, aby skutecznej chronić swoje zdrowie? Cóż, możesz wyłączyć swój telefon komórkowy, gdy będziesz miał szansę. Możesz mieć przewodowe połączenie internetowe, które jest również szybsze niż bezprzewodowe. Niektóre urządzenia można odłączyć przed pójściem spać, można także kupić materiały ekranujące elektromagnetycznie. Coś zawsze można zrobić, a świadomość społeczna będzie wzrastać.


Przeczytaj również:

Sekret SARS-CoV-2 dotyczy tego, czym jest koronawirus, czym jest ta bezobjawowa pandemia.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


12 czerwca, 2020


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *