Ujawniamy niewygodne fakty: wielka tajemnica „Tanji” Cz.2 Zniszczyć inne narody, przejąć własność i odziedziczyć ich ziemie.

Mądry człowiek, który osiągnął wysoki poziom rozwoju ewolucyjnego – oświecenia wiedzą, – nigdy nie pozwoli na zniszczenie swojego domu, poza tym świadomie będzie ponosił pełną odpowiedzialność za pobyt w nim i korzystanie z jego zasobów. W tym tkwi głęboka i zasadnicza różnica moralności Słowiano Ariów od mentalności Żydowskich Chabadczyków. Zawsze bronić swojego domu, nie szczędząc życia swego, to wielki obowiązek każdego z nas.


,,Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym (…) Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.”

George Orwell.

Chcemy kontynuować felieton poświęcony księdze, której istnienie w dziwny sposób zostało przemilczane przez świat i media. A zatem oto kolejna garść informacji na jej temat. I tak należy zacząć od tego, że Tanja jest głównym przedmiotem nauczania dzieci i młodzieży, na równi z Torą i Talmudem. Dzieci w młodszym i w średnim wieku już wiedzą o tym, że: ,,Goje nie mają Boskiej duszy a zwierzęcą.’’ Okazuje się, że w nie uformowaną dziecięcą świadomość wbija się idee nienawiści do ludzi, ksenofobię i wyższość rasową.

Odbywa to się poprzez publikacje, takie jak w magazynie należącym do Chabad, czyli Lehaim: „Jeżeli człowiek wykazuje okrucieństwo lub nieludzkie traktowanie, jeżeli nie dokonuje miłosiernych uczynków, można poważnie podejrzewać, że z pochodzenia jest on gabaonitą (nieŻydem).’’ Źródło: Lechaim № 18-19, 5754 (1993/94). Z tego fragmentu wynika jasno, że za całe zło świata odpowiadają wszyscy oprócz żydów.

Żydzi nie ukrywają faktu, że nas nienawidzą, to jest dosłownie każdego nie Żyda, i otwarcie o tym mówią a także nauczają. Kogo interesują szczegóły, polecamy książkę Gilarowa, Tajemnice Tanji, my natomiast skupimy uwagę na tym, do czego prowadzą nas pod swoim kierownictwem Żydzi Chabadczycy. I znowu, wszystkie odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w książce Tanja. Z punktu realnego patrzenia na współczesne wydarzenia, Tanja stanowi źródło i kierunkowskaz.

Zgodnie z nauką Tanji, po przyjściu Maszjacha lub Mesjasza, w którym chabadczycy widzą siódmego rebe Menachem Mendel Schneersona, bóg zniszczy trzy klipy, i zginą te wszystkie narody świata, które jedzą nieczyste zwierzęta. Następnie przeobrażą się oni w klipat noga, stając się dla Żydów i czystych zwierząt źródłem życia, a Żydzi, którzy zbłądzili wrócą do ortodoksyjnego judaizmu. Ziemia, o dziwo, nie jest uważana przez Szneurów Zalmanów za zanieczyszczoną, a zatem, zachowuje swoje istnienie, albo też przekształca się w ciało eteryczne.

Okazuje się, że najwyższym celem Mędrców Syjonu z Chabad jest nic innego jak całkowite zniszczenie Ziemi.  Hydrosfera, atmosfera, podtrzymywana logiką Tanji, także zostaje zniszczona. I miliony żydowskich dusz połączą się w pierwotne sześćset tysięcy. Tak, więc sześćset tysięcy żydowskich dusz, szybujących nad pustynną albo eteryczną Ziemią jest ostatecznym celem, sądząc z treści księgi. Tylko sami przewodnicy tej nauki z jakiegoś powodu nie podejrzewają tego, że oni również będą zniszczeni, tak jak pozostałe narody, nad którymi oni teraz próbują przejąć władzę.

Zniszczyć wszystkie inne narody, zabrać ich własność i odziedziczyć ich ziemie, to jest najważniejszy stały i jedyny żydowski globalny cel. Cel ten sprawia, że Żydów trzyma się w stałym napięciu i nie pozwala na chwilę wytchnienia, co powoduje, że są niewolnikami swojego boga i jego władczej koncepcji. Być może nadszedł czas, aby pomyśleć o Chabad, pomyśleć, że ich doktryna jest fałszywa i prowadzi do zniszczenia nie tylko wszystkich, których oni nienawidzą, ale też ich samych.

Dlaczego uważają się za lepszych od nas? Jaki jest ich wybór? Umrzeć jako ostatni? Otóż brak Żydom mądrości, nie mają wiedzy, dokładnie tak samo, jak nie ma u nich zrozumienia tego, jak urządzony jest otaczający nas świat. Gdyż człowiek, posiadający rozum, zrozumienie i wiedzę, nie może świadomie burzyć domu (planety Ziemia), w którym on sam żyje. Tym mogą zajmować się tylko dzieci nierozumne i oszukane przez kogoś lub coś.

Mądry człowiek, który osiągnął wysoki poziom rozwoju ewolucyjnego – oświecenia wiedzą, – nigdy nie pozwoli na zniszczenie swojego domu, poza tym świadomie będzie ponosił pełną odpowiedzialność za pobyt w nim i korzystanie z jego zasobów. W tym tkwi głęboka i zasadnicza różnica moralności Słowiano Ariów od mentalności Żydowskich Chabadczyków. Zawsze bronić swojego domu, nie szczędząc życia swego, to wielki obowiązek każdego z nas.


Przeczytaj również:

Ujawniamy niewygodne fakty: wielka tajemnica „Tanji” Cz.1 Co ukrywają mędrcy Syjonu? Kto kontroluje globalne wydarzenia?


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. flickr.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *