UE współczesnym królestwem przepowiedzianym w Księdze Daniela: to jest odrodzenie Imperium Rzymskiego.

,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’

(Ef 6, 11-12).

Szatan nie jest wynalazkiem chrześcijan. Nie jest też średniowiecznym mitem. Jest wszechobecny w dobie penetracji kosmosu. Dzisiaj narzędzia szatana działają w niemal każdej formie i w każdym systemie, w ramach władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Smok, starodawny wąż to nie postać z mitologicznej odległej przeszłości, czy jakiejś wymyślonej, wręcz kukiełkowej maskarady, ale perfidna, wyrafinowana działalność najwyższej, po Bogu Inteligencji.

Tajne stowarzyszenia za plecami, których pracują potężne siły demoniczne działają w zamkniętym kręgu. Z szybkością wiatru podążają do ostatniego etapu walki pomiędzy złem a dobrem. Głównymi sposobami manipulacji masonerii jest konspiracja i intryga. Tak było od wieków. W Ameryce dba się o prawa obcokrajowca, innowiercy czy też ateisty przy zupełnym pogwałceniu prawa chrześcijan. To samo od kilkunastu lat dzieje się również w Europie, gdzie coraz mocniej wnosi się propozycję zniesienia prawa do modlitwy.

Szczególna schizofrenia ma miejsce w sądownictwie, gdzie przestępca ma więcej praw od praworządnego obywatela. Równocześnie w sposób podstępny i systematyczny ogranicza się prawa obywatelskie, proponując przy tym kartę identyfikacyjną ID, która będzie zawierać najskrytsze sekrety danego człowieka. Obecna technologia gwarantuje przyszłemu globalnemu rządowi absolutną kontrolę nad każdym obywatelem.

„Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages” 1970 rok.

Gigantyczny komputer znajdujący się w Brukseli, a powszechnie znany jako BESTIA, jest w stanie zarejestrować każdego obywatela Stanów Zjednoczonych Świata w kartotece w Brukseli. Zaskakujące? Jeżeli przeczytamy Biblię to z pewnością nie. Otóż tajemnica czwartego królestwa z Księgi Daniela odnosi się do czasów współczesnych, a szczególnie dotyczy odnowienia cywilizacji rzymskiej w postaci zjednoczonej europy.

Szatańska konspiracja polega na tym, że diabeł usiłuje historyczne wydarzenia, które bardzo często są spełnionymi proroctwami, okryć dymną zasłoną, co czynią organizacje masońskie. Pragnie również, aby ci, którzy znają proroctwa widzieli je w krzywym zwierciadle. Wprawdzie nie do nas należy ustalanie dat, które zna tylko Bóg, natomiast powinniśmy dobrze orientować się w proroczym klimacie i znać się na porze wydarzeń, ponieważ do tego zachęca nas Jezus z Nazaretu.

W sensie prorockim Imperium Rzymskie, jak żadne inne, będzie istnieć, aż do końca świata. Po nim bezpośrednio nastąpi Królestwo Syna Człowieczego. Wielkie Imperium Rzymskie prowadziło wojny zaborcze, ponieważ Rzym zawsze prowadził politykę inwazyjną w niemal każdej szerokości geograficznej. Teodozjusz uczynił Konstantynopol stolicą. Pierwsze cesarstwo upadło w wyniku najazdu Germanów, drugie tysiąc lat później ostatecznie zginęło pod mieczem Sułtana Mohameta II. Jednakże kultura rzymska nigdy nie przepadła, pozostała w administracji państwowej i rzymskim Kościele.

Dumny Rzym stał się stolicą światowego Kościoła. Corpus Juris Rom stanowi fundament prawodawstwa ludów romańskich i germańskich. Jeszcze dziś używa się w wojsku łacińskich terminów takich jak major, kapitan czy generał. Natomiast w Boże Narodzenie 800 roku w Rzymie, nastąpiła koronacja Leona III. W lutym 962 roku miała miejsce koronacja Ottona XII, dając początek Świętej Rzymskiej Rzeszy. Od tego momentu toczyła się nieustanna walka pomiędzy cesarzami o godność cesarza rzymskiego.

W roku 1806 pod naporem Napoleona nastąpił koniec niemiecko rzymskiego cesarstwa. Napoleon również był oczarowany ideą cesarstwa rzymskiego. Historia pokazuje nam, że Rzym od zawsze był zaangażowany w wojny i czerpał z nich wielkie korzyści. Jednak powstaje pytanie, do czego to prowadzi współczesną cywilizację, jeżeli w samej II wojnie światowej podczas działań wojennych zginęło szesnaście milionów żołnierzy, zaś około trzydziestu milionów wśród ludności cywilnej. Czy to wszystko prowadzi nas od jeszcze większej hegemoni Unii Europejskiej kosztem wolności?


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *