UE łamie zasady wynikające z traktatów, to zagraża podstawowym założeniom wolności.

,,Włosi potrzebują wybrać ich właściwe przeznaczenie po to, aby jeszcze bardziej rozwinąć, posunąć do przodu ich demokrację. Ich przeznaczeniem jest pozostać w strefie euro, która jest bardzo pozytywna dla nas wszystkich. (…) To sam rynek (ekonomia) nauczy Włochów jak głosować we właściwy sposób.’’

Günther Hermann Oettinger.

W epoce zakłamania i propagandy, z jaką mamy każdego dnia do czynienia zdarzają się momenty, w których czołowi politycy po prostu przez przypadek zdradzą prawdę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Unijnego Komisarza, którego cytatem rozpoczęliśmy dzisiejszy artykuł, a który to cytat wyraźnie pokazuje, jaka jest prawda i kto w gruncie rzeczy sprawuje realną władzę nad cywilizacją XXI wieku. Otóż władza nie jest w rękach demokratycznie wybieranych rządów, lecz rynków ekonomicznych, bankierów i ogólnie pojętego świata finansjery.

,,Pozwólcie mi kontrolować podaż pieniędzy w państwie, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa.”

Amsel Bauer Mayer Rothschild. Rok 1838.

,,Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w jednych rękach a nasz kraj zniszczony.’’

Abraham Lincoln.

Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

Wyniki wyborów we Włoszech spowodowały, że Komisja Europejska dosłownie wpadła w szał, ponieważ głównym celem Komisji Europejskiej realizowanym w ostatnich latach była polityka zaciskania pasa, podczas gdy zwycięska formacja w wyborach Włoskich deklaruje pobudzenie koniunktury, obniżenie podatków, debatę nad opuszczeniem strefy euro oraz samej Unii i wreszcie walkę z falą nielegalnych imigrantów. Ostatnie wypowiedzi płynące ze sceny politycznej Włoch mówią wprost o walce z hegemonią Niemiec pod płaszczykiem Unii Europejskiej.

Należy zauważyć pewien zwrot w Unii Europejskiej i samej Europie. Z pewnością główną przyczyną owego zwrotu była nieudolna, wręcz żadna próba powstrzymania fali nielegalnych imigrantów, która w ostatnich latach przetoczyła się przez Stary Kontynent inicjując gigantyczny wzrost liczby przestępstw oraz zmniejszenie realnego poziomu bezpieczeństwa w wielu krajach członkowskich. A zatem początek owych zmian, czy wręcz rewolucji, bo również możemy tutaj użyć tego słowa, zapoczątkowały Węgry a następnie Polska.

Dziś do grona krajów sprzeciwiających się samobójczej polityce otwartych drzwi oraz dramatycznej poprawności politycznej dołączają Austria i Włochy. Unijna układanka społeczeństwa opartego na wymieszaniu wielu kultur zaczyna się sypać. To sprawia, że jest jeszcze szansa na otrzeźwienie umysłów wielu Europejczyków, tak by świadomość społeczna dotycząca zagrożeń, jakie niesie ze sobą po pierwsze fala imigrantów oraz po drugie szerzenie skrajnie lewicowych przekonań, wzrastała z tygodnia na tydzień.

Należy postawić pytanie o to czy coraz częstsze próby ingerencji Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne poszczególnych suwerennych państw członkowskich są jedynie nagannym przypadkiem czy może alarmującym sygnałem na przyszłość, w której tego typu profilaktyka będzie czymś normalnych a nawet pożądanym. Obok tego typu perspektywy nie można przejść obojętnie, ponieważ zagraża ona w bezpośredni sposób po pierwsze suwerenności krajów członkowskich oraz po drugie zaczyna likwidować pojęcie państwa jako odrębnej struktury.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *