Opublikowane w Prawda czy Fikcja

K. Annan przed śmiercią stwierdził, że ONZ nie jest dziełem człowieka, ale powstało zgodnie z wolą ducha istoty, która niesie światło.

Człowiek postrzega się jako stworzenie Boskie, jako dziecko Boże, uczyniony na obraz i podobieństwo Stwórcy i ponieważ Biblia rozpoczyna się…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Nowy Porządek Świata

ONZ walczy z prawdą: „G. Soros, Rotszyldowie i państwo Izrael nie mogą być wiązane z żadnymi domniemanymi spiskami”.

Wygląda na to, że ci „szaleńcy” uważający się za „intelektualną elitę”, stali się tak głupi, że wierzyli w to, iż…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Agenda 21 i 30 oraz Depopulacja

„Zrównoważony rozwój” czy „zrównoważony obłęd”? ONZ zadekretowała, że MUSIMY zacząć spożywać robaki! Smacznego!

Co z tego, że twoje Doritos zostały wykonane z mąki krykietowej? Nie posmakujesz różnicy. Co z tego, że zarządzenia ONZ,…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Agenda 21 i 30 oraz Depopulacja

Depopulacja czyli: „Idealna byłaby całkowita populacja 250–300 milionów ludzi.” Powiedział Ted Tuner, Założyciel CNN.

Należy zauważyć, że kontrola populacji była obsesją wśród światowej elity od bardzo dawna. Na długo przed upowszechnieniem się „globalnego ocieplenia”…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Ujawniamy: Najważniejsze Fakty

„Jeden naród obiecał uroczyście drugiemu terytorium trzeciego.” Pisał A. Koestler o deklaracji Balfoura z 1917 r. „ofiarującej” Palestynę Żydom.

Po zakończeniu II wojny światowej wezbrała fala żydowskiego terroryzmu skierowanego przeciw Palestyńczykom. W lipcu 1946 roku, Londyn postanowił umyć ręce,…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Prawda czy Fikcja

Maski opadają: stwór niczym „Bestia z Apokalipsy” przed siedzibą ONZ. To już oficjalne ostrzeżenie dla świata.

Poświęć trochę czasu na „odświeżenie się” przy pomocy Księgi Daniela rozdziały 2, 4 i 7, Księgi Objawienia rozdziały 12 i…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Prawda czy Fikcja

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, ogłasza globalny kryzys klimatyczny i wprowadza „Kod Czerwony”.

Można pokusić się o stwierdzenie już bardziej z pola filozoficznego, że planeta próbuje nadążyć za szaleństwem ludzkości i sama popada…

Czytaj Więcej...
Opublikowane w Agenda 21 i 30 oraz Depopulacja

Idea depopulacji: ,,Jeśli populacja nie jest kontrolowana dobrowolnie, będzie ona kontrolowana mimowolnie przez wzrost chorób, głodu i wojen’’.

,,Wskaźnik urodzeń w Stanach Zjednoczonych właśnie osiągnął najniższy poziom od 30 lat, a przyszły wzrost populacji ma teraz pochodzić z…

Czytaj Więcej...