Syria i Rosja odbudują Łuk Triumfalny Palmyry, Świątyni Baala. Czy region ten przygotowuje się na przyjęcie Antychrysta?

Zwolennicy Ba’ala angażowali się w biseksualne orgie i składali w ofierze ludzkie niemowlęta, paląc je żywcem. Antropolodzy przypuszczają, że ofiara z dzieci miała na celu ubój populacji (pierwsza forma depopulacji) po nieuchronnym następstwie bezsensownej seksualności. To także wyjaśnia skąd u wielu zdemaskowanych pedofilów oraz satanistów, zafascynowanie właśnie Baalem nazywanym także Molochem.


Po wielu latach pozostawania w ruinie, Rosjanie rozpoczęli odbudowę Łuku Triumfalnego Palmyry w Syrii, który służył jako brama do dużej pogańskiej świątyni Baala. Odbudowa łuku została przewidziana w Talmudzie jako wydarzenie poprzedzające nadejście Mesjasza. Tak, więc Rosja pomaga Syrii w odbudowie Łuku Palmyry, który służył starożytnemu światu jako magiczne wrota do rzeczywistości Baala (z Biblii wiemy, że był to potężny demon). Oto, w jakich czasach żyjemy.

Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab, król izraelski, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu.”

2 Księga Królewska.

Od czasu wyboru Bergoglio na papieża Franciszka (jest to wysoce kontrowersyjny wybór, graniczący z nieważnością) i podpisaniu przez niego samego licznych porozumień z szeroko pojętym Islamem oraz Żydami, Bliski Wschód stał się zupełnie innym miejscem, tak różnym w rzeczywistości, że obserwujemy, jak gdyby cały ten region przygotowywał się na coś wielkiego i nie mamy tutaj na myśli wojny, lecz wydarzenie bardziej doniosłe a mianowicie przyjęcie Antychrysta (najprawdopodobniej jest to perspektywa najbliższych kilku lat).

Drodzy Czytelnicy, jeżeli ktoś spojrzy na współczesny świat w sposób całkowicie wolny intelektualnie i duchowo będzie mógł dostrzec, że jako cywilizacja zostaliśmy praktycznie sami. Nie mamy autorytetów, wartych tego, aby nazywali się autorytetami. Biskup w Bieli (Bergoglio) szerzy herezję i coraz mocniej odwraca się od Boga. Kościół, instytucja państwa, politycy, świat kultury i sztuki, sądownictwo, tak zwane prawo, które stało się bezprawiem, to wszystko ukazuje rozkład, zgniliznę i zepsucie świata. W takich warunkach ujawnienie się mocy Antychrysta już ma miejsce, natomiast ujawnienie się samego Antychrysta stało się bardzo realne. Dodatkowym elementem czasów ostatecznych jest wizja Conchity:

„Zostało tylko trzech.” Stwierdziła Conchita. Jej matka Aniceta, podniosła ze zdziwieniem głowę i powiedziała: „O czym ty mówisz?” Na to Conchita odparła: „To, co słyszysz, że zostało tylko trzech papieży… Powiedziała mi to Maryja Dziewica.” Na te słowa Aniceta wypaliła: „Znaczy to, że nadchodzi koniec świata?” Conchita odpowiedziała: „Dziewica nie powiedziała «koniec świata», ale «koniec czasów».” Aniceta zaniepokojona tym, co usłyszała, zapytała: „To nie to samo?” Jednak dziewczynka nie miała gotowych odpowiedzi i podsumowała krótko: „Czy ja wiem?”

3 Czerwca 1963 roku, gdy nadeszła wiadomość o śmierci papieża Roncallego, Conchita podała dalsze szczegóły w tej sprawie. Przekazał je niemiecki pielgrzym Albrecht Weber, który tamtego dnia znajdował się w domu wizjonerki i który w 1993 roku opublikował swe świadectwo w książce: „Garabandal”. Conchita potwierdziła matce, że pozostało jedynie trzech papieży, lecz tym razem dodała coś więcej: „Nie policzyła jednego z przyszłych papieży”.

Dziewczynka wyjaśniła, że Dziewica nie brała pod uwagę jednego z nich, ponieważ: „będzie rządził Kościołem przez krótki czas”. To nowe objawienie na temat krótkiego pontyfikatu znajduje potwierdzenie u innych świadków. Placido Ruiloba Arias, po rozmowie odbytej z Conchitą w czerwcu 1963 roku, zanotował to w swych zapiskach, zachowanych w archiwum fundacji Hogar de la Mandre w Santander. Potwierdziła to również matka Nieves Garcia.

Zatem według tego, co twierdzi Conchita, po Benedykcie XVI będziemy u „końca czasów”, niemniej ze znakiem zapytania, czy po jego ustąpieniu, czy po jego śmierci. I teraz można tu zacytować mocne słowa wypowiedziane przez Edsona Glaubera, wizjonera z Itapirangi, podczas objawień 16 lutego 2018 roku w Vigolo (Bergamo):

„Matka Boża powiedziała mi, że czasy są bardzo trudne. Jak mówiłem w Amazonii, teraz powtarzam wam. To co jeszcze na trochę powstrzymuje zło, jest przy życiu. To papież Benedykt. Lecz gdy Papież Benedykt umrze… biedna ludzkość! Mogę to powiedzieć z całą szczerością. Gdy Papież Benedykt odejdzie… biedny Kościół i biedna ludzkość!”

Nasza interpretacja jest taka, że pełne ujawnienie się Antychrysta obecnie blokowane jest przez Benedykta XVI. Po Jego śmierci Antychryst w pełni nieskrępowany ujawni swoją moc oraz samego siebie. Prace nad odbudową Łuku Palmyry, bramy do Świątyni Baala? Zaiste już wkrótce człowiek grzechu, zaprzeczenie i wcielone zło ujawni się, a ty i ja najprawdopodobniej będziemy tego świadkami, oby nie zabrakło nam światła duchowego do rozpoznania tego, co ma się wydarzyć.

Szanowni Państwo, miejsce to, niegdyś ważny punkt na szlaku karawan Jedwabnego Szlaku, zawiera artefakty pochodzące z okresu neolitu. Świątynia Palmyry została poświęcona w 32 roku n.e. kultowi Baala. Najwcześniejszymi znanymi mieszkańcami tamtego regionu byli Amoryci (początek drugiego tysiąclecia p.n.e.). Świątynia została zbudowana na miejscu wcześniejszej pogańskiej świątyni z trzeciego tysiąclecia p.n.e. Widzimy, więc jak starożytne korzenie posiada to właśnie miejsce, to też nie wiemy w pełni z jak potężnymi demonicznymi siła jest powiązane. Są miejsca święte na naszej planecie, ale także i miejsca przeklęte.

Łuk stał przy wejściu do świątyni, w której czczono Bela, znanego również jako Baal lub Ba’al. Wspomniany ponad 90 razy w Biblii, zwłaszcza gdy Eliasz pokonał kapłanów Baala, znanego również jako Moloch, w walce o sprowadzenie ognia z nieba na spalenie ofiary, Baal stał się archetypową formą kultu bożków. Panteistyczni jego zwolennicy czcili także Matkę Naturę, zaprzeczając istnieniu stwórcy (Biskup w Bieli Bergoglio w ogrodach watykańskich czcił Pachamame).

Zwolennicy Ba’ala angażowali się w biseksualne orgie i składali w ofierze ludzkie niemowlęta, paląc je żywcem. Antropolodzy przypuszczają, że ofiara z dzieci miała na celu ubój populacji (pierwsza forma depopulacji) po nieuchronnym następstwie bezsensownej seksualności. To także wyjaśnia skąd u wielu zdemaskowanych pedofilów oraz satanistów, zafascynowanie właśnie Baalem nazywanym także Molochem.


Przeczytaj również:

Ujawniamy wizję daną Tomaszowi przez Boga w 2019 r. Wizja ta odsłania kolejne fragmenty Apokalipsy nt. Bestii i jej rogów.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. en.wikimedia.org


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *