Świat płonie na naszych oczach, nasza cywilizacja upada. Ratunkiem może być powrót do fundamentów, do samej Biblii i Ewangelii.

Przebudzenie w szeroko pojętym Kościele chrześcijańskim i wreszcie przebudzenie w samym chrześcijaństwie nie pochodzi z mówienia różnymi językami dla samego mówienia. Nie pochodzi z udawania, że ​​jest się apostołem lub nawet prorokiem, czy jakimkolwiek innym „geniuszem religijnym”. W dzisiejszych czasach, należy zrzucić to wszystko i wrócić do fundamentów, do samej Biblii i Ewangelii, następnie uwierzyć w jej zawartość, a potem coś z tym zrobić. I wreszcie nie należy obawiać się władzy ludzkiej, ale obawiać się tego, aby nie zdradzić samego Boga.


Przebudzenie w szeroko pojętym Kościele chrześcijańskim i wreszcie przebudzenie w samym chrześcijaństwie nie pochodzi z mówienia różnymi językami dla samego mówienia. Nie pochodzi z udawania, że ​​jest się apostołem lub nawet prorokiem, czy jakimkolwiek innym „geniuszem religijnym”. W dzisiejszych czasach, należy zrzucić to wszystko i wrócić do fundamentów, do samej Biblii i Ewangelii, następnie uwierzyć w jej zawartość, a potem coś z tym zrobić.

Szanowni Państwo, w szczytowym momencie pandemii w 2020 roku, kiedy można by pomyśleć, że sytuacja ta wywoła ogromne duchowe przebudzenie, w rzeczywistości widzieliśmy całkowite odwrócenie się od kościoła i Biblii. Sondaż Gallupa odnotował, że po raz pierwszy od czasu, gdy przeprowadzali ankiety, większość Amerykanów nie należała do jakiegoś rodzaju kościoła chrześcijańskiego ani nie wyrażała innej przynależności religijnej.

Oczywiście podobna sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie doszło do całkowitego załamania się wiary. Niestety Polscy Kapłani przyłożyli do tego swoją rękę, bez słowa sprzeciwu zamykając kościoły a nawet wyrzucając wiernych tak, aby zachowane zostały limity. Skandal! Kapłani zamiast pilnować prawdy ewangelii, dziś stoją na straży sanitaryzmu i są na usługach polityków. Cóż za zdrada względem Jezusa Chrystusa. Wstyd i hańba!

Pomimo tego ostatnie miesiące były dla naszej redakcji czasem wielkiej radości, ponieważ widząc, jak wiele dusz powraca do Boga, jak wiele osób wreszcie przebudza się dzięki posłudze naszego portalu, to rzeczywiście nie można było nie zauważyć tej jakże pozytywnej tendencji. Ale również z wielkim smutkiem przyglądaliśmy się również osobom, które na początku głosiły zbawienie w Jezusie Chrystusie tylko po to, by w odpowiednim czasie stanąć po stronie kłamstw i oszustw.

Ale mimo wszystko to trochę zabawne, prawda? Wszyscy wydają się być bezsilni wobec COVID-19, czyż nie? Dlatego jeżeli to cię jeszcze nie obudzi, to znaczy, że „spaliłeś” swój „duchowy radar”. Przebudzenie przychodzi, gdy myślisz o Bożym Słowie, kiedy drżysz na Jego słowo. Przebudzenie przychodzi, gdy cenisz swoją relację z Jezusem Chrystusem bardziej niż swoją pracę, swoje zdrowie. Przebudzenie przychodzi, gdy wierzysz, że piekło jest prawdziwe, a zgubieni ludzie tam idą.

Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego. Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.”

2 List Świętego Pawła do Tymoteusza.

Drodzy Czytelnicy powyższy fragment z Biblii jest doskonałym odzwierciedleniem obecnej sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć. Natomiast współcześnie również istnieje wypowiedź bardzo podobna w swojej treści do powyższego fragmentu, którą to wypowiedź także chcemy teraz przywołać. Chcemy w ten sposób zestawić „Słowo Boże” z intelektem ludzkim, po to, aby ukazać, że często oba te „źródła” są w swojej wymowie niezwykle podobne. Spójrzcie:

„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.”

George Orwell.

Dlatego raz jeszcze: przebudzenie w szeroko pojętym Kościele chrześcijańskim i wreszcie przebudzenie w samym chrześcijaństwie nie pochodzi z mówienia różnymi językami dla samego mówienia. Nie pochodzi z udawania, że ​​jest się apostołem lub nawet prorokiem, czy jakimkolwiek innym „geniuszem religijnym”. W dzisiejszych czasach, należy zrzucić to wszystko i wrócić do fundamentów, do samej Biblii i Ewangelii, następnie uwierzyć w jej zawartość, a potem coś z tym zrobić. I wreszcie nie należy obawiać się władzy ludzkiej, ale obawiać się tego, aby nie zdradzić samego Boga. Pamiętajcie również, że:

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.”

Jan 3:16.

Do walki!!!


Przeczytaj również:

Upadek Imperium Rzymskiego to potwierdzenie proroctwa Daniela, a zmartwychwstanie w formie UE to znak czasu.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


14 grudnia, 2021


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *