Satanizm Cz.1 Aleister Crowley: Wielka Bestia Apokalipsy.

,,Czyń co chcesz, to wszystko będzie prawem. Nie ma innego Boga, poza człowiekiem.’’

Edward Aleksander Aleister Crowley.

Satanizm jest ruchem czy też ideologią, która w szczególny sposób koncentruje się na biblijnej osobowości zwanej Diabłem i czyni z niego główny punkt odniesienia swojej obrzędowości i celebracji. Początki tego wyznania wiążą się z grupą zlokalizowaną w kręgach dworu króla Francji Ludwika XIV, jest to przełom siedemnastego i osiemnastego wieku. To na tym dworze Katarzyna La Voisin organizowała pierwsze czarne msze w trakcie, których czczono diabła pod wieloma postaciami i wieloma imionami.

Cel to otrzymanie wsparcia demonicznego, korzyści materialnych i społecznych względów. W trakcie czarnych mszy składano także ofiary z niemowląt. Obecnie na świecie coraz więcej ludzi interesuje się demonami, chce nawiązać z nimi kontakt by dokonać pewnego rodzaju układu, zawrzeć pakt. Jednak z punktu widzenia osoby totalnie nie wtajemniczonej, spójrzmy na to w ten o to sposób. Czy rzeczywiście warto nawiązywać kontakt z bytem, który oczekuje od swoich wyznawców składania ofiar z niemowląt?

Czasem sama ciekawość i pewnego rodzaju niedowierzanie popychają ludzi do wstępowania w szeregi sekretnych stowarzyszeń, które są podszyte satanizmem, ciekawość i chęć obcowania z czymś niecodziennym. Niestety demonowi nie jest potrzebna nasza wiara w niego. Wystarczy, że dobrowolnie wykażemy chęć spotkania go w naszym życiu a on niestety nam odpowie. Kluczową postacią w historii współczesnego satanizmu był Edward Aleksander Aliester Crowley żyjący w latach 1875-1947.

Crowley był czarownikiem angielskim regularnie zażywającym morfinę i opium, był także nazywany doskonałym manipulatorem ludzkich umysłów. On stworzył fundamentalne zasady współczesnego satanizmu, z których najważniejsza brzmi: ,,Czyń co chcesz, to wszystko będzie prawem. Nie ma innego Boga, poza człowiekiem.’’ Zwróćmy uwagę jak podobne wybrzmienie ma legendarne kuszenie przez Szatana w raju samej Ewy.

Tam również możemy doszukać się podobnej strategii. Pycha jest matką i ojcem wszystkich grzechów, tak i tutaj Diabeł posługuje się tą właśnie nutą. W marcu 1920 roku Crowley założył Opactwo Telemy, gdzie celebrowano czarne msze i tak zwane święte orgie. Wszystko odbywało się w niewielkim wiejskim domu, do którego prowadziła wąska ścieżka biegnąca wzdłuż cmentarza. Z czasem lokalne gazety zaczęły nazywać Crowley’a królem deprawacji, bestią ludzką a także najbardziej perwersyjnym człowiekiem świata.

Natomiast on sam określał siebie jako Wielka Bestia Apokalipsy czy też Szatan. Crowley wielokrotnie podkreślał, że utrzymuje relacje z samym Lucyferem i to od niego otrzymuje polecenia i wskazówki. Tak jak Jezus miał swoich apostołów tak i analogicznie możemy napisać, że Crowley był apostołem Lucyfera. Jedną z podstawowych cech ideologii głoszonej przez Crowley’a była skrajna niechęć a wręcz nienawiść do Jezusa z Nazaretu.

Szatan także nienawidzi a zatem można dojść do wniosku, że ową nienawiść Aliester odziedziczył po swoim panie. Dziś często podkreśla się, że Satanizm raczej jest bajką aniżeli faktem chociażby z tego względu, że obecnie nie ma sposobu na to, aby od tak porywać niemowlęta i dzieci a następnie składać je w ofierze. Otóż jest to błędną teoria, ponieważ w samych Stanach Zjednoczonych, co roku giną tysiące dzieci, których ostatecznie nikt nie odnajduje. Dodatkowo należy dodać, że fundamenty USA są fundamentami stricte okultystycznymi.

Wiele współczesnych objawień określa USA jako kraj najbardziej grzeszny, kraj będący we władaniu demona. Czy zatem jest przypadkiem, że to w USA istnieją takie bractwa jak chociażby Bohemian Grove, któremu przypisuje się składanie ofiar z dzieci a do którego należą czołowi politycy tego kraju? Otóż wiele osób w sposób realny dokonuje zawarcia paktu z demonem, który potrzebuje ludzi do tego by jego panowanie poszerzało się na tej planecie.

Ostatecznym celem Lucyfera jest po pierwsze strącenie jak największej ilości dusz do piekła, po drugie przejęcie kontroli nad całą planetą i powołanie Antychrysta, czyli kogoś przeciwnego do Jezusa z Nazaretu. Aby Lucyfer mógł tego dokonać najpierw musi zniewolić ludzkość, odebrać jej wszelkie prawa, sprawić, że poziom intelektualny pojedynczego człowieka spadnie do minimum. Takimi ludźmi i narodami będzie łatwo kierować za pośrednictwem wybranych.

,,Wiemy, że wróg Szatan będzie robił wszystko, co jest w jego mocy by przeszkodzić nam postępować naprzód w kierunku naszego celu, ale my wiemy i wierzymy, że Ten, który jest w nas, czyli Chrystus, jest większy od tego, który jest w świecie.’’

Jan Paweł II. Fragment pochodzący z przemówienia wygłoszonego 29 czerwca 1993 roku.

Współczesny satanizm reaktywował się z okultystą Antonem La Veyem, który zmarł w roku 1997. La Vey wraz ze swoim przyjacielem Kenethem Angerem, filmowcem z Hollywood założył w 1961 roku stowarzyszenie Magiczny Krąg, które ostatecznie przekształciło się w roku 1966 w San Francisco w Kościół Szatana. Organizacja ta posiada swoich kapłanów, biblię i przykazania. Jest legalna i współpracuje z niektórymi artystami rockowymi.

Bardzo ciekawą zależność możemy znaleźć w rankingu miast skupiających największą liczbę ludzi wyznających szatana. Otóż pierwsze miejsce zajmuje Londyn, zaraz po nim plasuje się Turyn a następnie San Francisco, Chicago i tutaj być może wiele osób się zaskoczy, ale piąte miejsce należy do Rzymu. Miasta połączone tak zwaną geometrią ezoteryczną tworzą czarny trójkąt, który zdaniem niektórych ekspertów wyznacza miejsce na obszarze, którego znajdują się wrota do piekła. Jednak jest to już wolna interpretacja oparta o prywatne badania, których nie możemy potwierdzić.

A teraz, kim są tak naprawdę osoby wyznające Satanizm? Otóż są tymi, którzy uznają i czczą Diabła osobowego, to znaczy tego, jaki został nam objawiony w Biblii. Należy także pamiętać, że obok satanizmu okultystycznego istnieje także satanizm typu racjonalistycznego, którego przedstawicielem jest Anton La Vey. Satanizm tego typu różni się od okultystycznego tym, że traktuje on szatana, diabła jako symbol buntu przeciw wszystkim zasadom i streszcza się w motcie: ,,Czyń, co chcesz.’’

Motywację, jakie kierują tymi, którzy wstępują do tej sekty, są różne. Uzyskanie korzyści materialnych, wola przeciwstawienia się społeczeństwu w sposób skrajny i całkowity, pragnienie zdobycia szczególnych mocy oraz uzyskanie dostępu do rzeczy tajemnych. Sam proces wciągnięcia potencjalnego kandydata rozpoczyna się praktycznie po przez inicjację polegającą na nawiązaniu z danym kandydatem intymnego i osobowego kontaktu.

W dalszej kolejności zostaje mu także zaproponowany tak zwany ,,obrzęd oczyszczenia’’ który często zamienia się w akt seksualny. Następnie dochodzi do przejęcia kontroli psychologicznej i emocjonalnej przywódców nad wstępującym do sekty. Taka sytuacja czy też taki system działania powiela się w wielu sektach, jednak tylko w satanizmie mawia się, iż dany kandydat został zawładnięty nie przez człowieka, ale przez COŚ, innymi słowy COŚ POTĘŻNEGO NIM ZAWŁADNĘŁO.

We Włoszech satanizm ma szerokie rzesze swoich wyznawców skupionych w wielu tajnych organizacjach o charakterze sekciarskim. To Włosi są najliczniejszymi nabywcami książek czarownika La Veya: Biblii Satanistycznej oraz Rytuału Satanistycznego. Nie dziwi, więc, że tylko w tym kraju działa bardzo wiele organizacji zajmujących się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym przez sekty i kontakt z sektami.

Do takich organizacji możemy zaliczyć Centrum badań nadużyć psychologicznych, Ambulatorium przeciw sektom, Religijne Stowarzyszenie Instytutów Społeczno Sanitarnych oraz Sekcje poszukiwania sekt znajdującą się w Rzymie, Bolonii i Palermo. W dzisiejszym społeczeństwie zjawisko satanizmu jest bardzo niepokojące i nieustannie przybiera na sile, mimo, że w zasadzie ten temat jest tematem taboo, nie mówi się o nim, nie analizuje się jego przyczyn, po prostu nawet się o tym nie myśli. Konsekwencją milczenia jest wzrost anormalnych zachowań i zabójstw inspirowanych przez mroczny świat kultów satanistycznych.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *