Rząd Polski nie zaciąga kredytu na pokrycie dziury budżetowej w banku polskim (NBP), ale zadłuża naród w Banku Światowym.

Kto stoi za MFW i Bankiem Światowym? Instytucje te powstały po drugiej wojnie światowej. Zostały powołane przez jedyne panujące mocarstwo, jakim było i jest USA. Skoro taka jest ścieżka właścicielska, to znaczy, że USA stoi za zniszczeniem wielu gospodarek świata. Idźmy dalej tym tokiem myślenia. Kto ma największy wpływ na polityków i prezydenta w USA? Ten, kto ma władzę nad dolarem. Wiemy, że władzę nad dolarem i gospodarką przejęły w 1913 roku rodziny bankierskie. To one są właścicielem centralnego banku w USA, jakim jest FED.


Aleksander Kwaśniewski oskarżany jest przez różnych dziennikarzy o udział w aferach gospodarczych. Wielu publicystów wspomina wprost o jednym z największych przekrętów w historii Polski, którego ojcem i twórcą jest były prezydent Polski. Zatem przypomnijmy, w jaki sposób Aleksander Kwaśniewski przyczynił się do bilionowego zadłużenia kraju. W 1997 roku Aleksander Kwaśniewski przy uchwalaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził następujący zapis:

„Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa” (rozdział 10, art. 220, ustęp 2).

Powyższy zapis mówi o zakazie finansowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Co w tym złego? Deficyt budżetowy jest to dziura budżetowa, która pojawia się, gdy wydatki państwa przewyższają dochody. I tak dla przykładu przewidywane dochody państwa polskiego na 2015 rok to około 297 miliardów złotych, a wydatki ponad 343 miliardy złotych. Kwotę około 46 miliardów złotych państwo musiało wówczas pożyczyć.

Od kogo pożyczamy pieniądze? Aby pokryć deficyt budżetowy, musimy wydać obligacje, albo zaciągać kredyt w Banku Światowym/MFW. Polska kwota kredytowa oscyluje w granicach 35 miliardów dolarów w MFW. Koszt obsługi linii wynosi około 116 milionów dolarów rocznie. I to jest jeden z największych problemów obecnej polityki i ekonomii. Dlaczego polski rząd nie może pożyczyć pieniędzy na pokrycie dziury budżetowej od banku polskiego, jakim jest Narodowy Bank Polski? Jest to kompletnie niezrozumiałe.

W zdrowym i uczciwym systemie powinny być opracowane mechanizmy, które pozwalają pokryć deficyt budżetowy z NBP. Czym różni się MFW od NBP? Niczym. Obie instytucje są bankami emisyjnymi. MFW wytwarza SDR-y, a NBP złotówki. Pytanie brzmi: dlaczego politycy godzą się płacić odsetki od kredytów, zamiast zmienić prawo i pożyczać bezprocentowo z NBP? Polski bank powinien udzielać bezprocentowej pożyczki rządowi polskiemu.

Drodzy Czytelnicy, po upadku komunizmu w 1989 roku wyniszczona polska gospodarka potrzebowała pomocy finansowej od dobrego, uczciwego wujka. Musieliśmy zasilić polską gospodarkę miliardami złotych, by powoli doprowadzać ją do stabilizacji ekonomicznej. Niestety czekał na nas zły, podstępny wujek w postaci karteli finansowych, które zaaplikowały nam potężne dawki kredytów. Były to te same organizacje, które przejmowały surowce w Ameryce Południowej.

Kto stoi za MFW i Bankiem Światowym? Instytucje te powstały po drugiej wojnie światowej. Zostały powołane przez jedyne panujące mocarstwo, jakim było i jest USA. Skoro taka jest ścieżka właścicielska, to znaczy, że USA stoi za zniszczeniem wielu gospodarek świata. Idźmy dalej tym tokiem myślenia. Kto ma największy wpływ na polityków i prezydenta w USA? Ten, kto ma władzę nad dolarem. Wiemy, że władzę nad dolarem i gospodarką przejęły w 1913 roku rodziny bankierskie. To one są właścicielem centralnego banku w USA, jakim jest FED.

Tą drogą dedukcji osiągamy ścieżkę poznania prawdziwych decydentów w USA. Jest nim międzynarodowa finansjera, czyli głównie żydowskie rodziny bankowe, jak Rothschild czy Shiff. Dalej, kim posługuje się finansjera w niszczeniu narodów? Posługuję się armią USA, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Unią Europejską, Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz wieloma innymi organizacjami.

Po 1990 roku wymienione organizacje „pomagały” Polsce wydostać się z zapaści ekonomicznej. Dlaczego mamy deficyt budżetowy i zadłużenie kraju? Plan zawsze jest ten sam. Najpierw kartele dają kredyty, kiedy gospodarka jest odpowiednio zadłużona przystępują do realizacji swojego planu. Za kolejne kredyty Polska musiała oddać gospodarkę, sprzedając przedsiębiorstwa państwowe po minimalnej wartości. Wcześniej dokonywano dewaluacji złotówki, aby dostać więcej dolarów przy wymianie za złotówki.

To, dlatego na przykład w Polsce ponad 80% banków jest w rękach zagranicznych. Obecnie toczy się walka o kopalnie, odkrywki i lasy państwowe. Dlaczego musimy brać kolejne kredyty? To jest cel międzynarodowej finansjery. Doradzać w taki sposób, aby doprowadzić do nadmiernych wydatków. Po pewnym czasie dochodzi do sytuacji, w której bez kredytów nie można zrealizować budżetu. Taka sytuacja nie występuje tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Aleksander Kwaśniewski zapis o zakazie finansowania deficytu budżetowego, argumentował możliwością łatwego zadłużania się. Twierdził, że należy związać ręce politykom, by nie zaciągali łatwo kredytów. Nic bardziej mylnego. W czasie, kiedy ekonomia jest permanentnie niszczona, a Polska ma deficyt budżetowy, to zapis ten jest korzystny tylko dla kartelu finansowego. Polska już wtedy miała problemy budżetowe i potrzebowała dodatkowych pieniędzy.

Wprowadzając ten zapis, Kwaśniewski zakazał pożyczania z NBP. Kolejne rządy nie miały innego wyjścia, jak zwrócić się do bankierów, w przeciwnym razie doszłoby do bankructwa. Obecnie cały podatek dochodowy oddajemy bankom zagranicznym w postaci odsetek. Pomyśl, ile pieniędzy stracił każdy Polak przez te wszystkie lata na zapisie Kwaśniewskiego?


Przeczytaj również:

Żydowska organizacja B’nai B’rith czyli Masoneria w Polsce określana mianem „Loża Polin”.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


30 grudnia, 2019


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *