Rockefellerowie, Rothschildowie, Masoneria i Grupa Bilderberg stanowią globalny ,,Konglomerat zła’’.

,,Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

W ostatnich latach opinia publiczna może w coraz bardziej klarowny sposób dostrzec powiązania zachodzące już od końca XVIII wieku pomiędzy rodziną Rothschildów a masonerią. Owe więzy łączące ten potężny rud bankierów i finansistów z masonerią pozwalają kierować działalnością bankową krajów Europy. Dodatkowo dominujące banki Francji, Austrii, Włoch, czy Niemiec współpracują z inną rodziną a mianowicie rodziną Rockefellerów. Celem współpracy Rothschildów, Rockefellerów, masonerii oraz całego systemu bankowego jest globalna ekonomia, unifikacja standardów wielkich korporacji oraz propagowanie wspólnej waluty.

,,Pozwólcie mi kontrolować podaż pieniędzy w państwie, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa.”

Amsel Bauer Mayer Rothschild. Rok 1838

Pisząc o wielkich potentatach i hegemonach finansowych nie można zapominać o grupie Bilderberg. Otóż całkiem słusznie są oni nazywani ,,Czwartą rzeszą super bogatych’’. Posiadają niewiarygodnie wielką władzę finansową i polityczną. Grupa Bilderberg jest obecnie głównym lobbystą na rzecz powołania do istnienia tak zwanych Stanów Zjednoczonych Europy, o czym wielokrotnie wspominali czołowi politycy UE. Przy tym należy pamiętać, że większa centralizacja władzy w Brukseli prowadzi do zmniejszenia znaczenia państw narodowych.

,,Nie potrzebujemy już kolejnych komitetów, organizacji, my je wszystkie mamy. To, czego nam trzeba, to człowieka takiego formatu, że będzie w stanie uzyskać posłuszeństwo polityków i pokój oraz wydostanie nas z tego ekonomicznego chaosu, w który wszyscy toniemy. Dajcie nam takiego człowieka i wszystko jedno, czy to będzie bóg czy demon, my go powitamy.”

Henry Spaak. Były Sekretarz NATO i jeden z czołowych przywódców Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Ludzie wchodzący w skład Grupy Bilderberg kontrolują ilość wydobywanej ropy naftowej, ustalają cenę złota oraz wchodzą w skład wielu lóż masońskich na całym świecie. Dodatkowo należy napisać, że Bilderbergsi obsadzili kluczowe pozycje w Radzie Stosunków Zagranicznych, Komisji Trójstronnej, Stowarzyszeniu Czaszki i Piszczeli oraz w samym Klubie Rzymskim. Wielu obserwatorów politycznych w USA stwierdza wprost, że grupa Bilderberg stanowi uosobienie tajnego rządu Amerykańskiego gdyż poprzez członków Komisji Trójstronnej zdominowała główne departamenty polityki USA.

,,Władcy pieniądza żerują na narodzie w czasie pokoju i spiskują przeciwko niemu w czasach nieszczęścia. Są oni bardziej despotyczni niż monarchia, bardziej zuchwali niż autokracja i bardziej egoistyczni niż biurokracja. Widzę w niedalekiej przyszłości nadciągający kryzys, który niepokoi mnie i wywołuje drżenie o bezpieczeństwo mojego kraju.

Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w jednych rękach a nasz kraj zniszczony.’’

Abraham Lincoln.

Na koniec należy zadać sobie pytanie o to, co może mieć dla współczesnego człowieka jeszcze większe znaczenie aniżeli pieniądze i bogactwa materialne? Zaznaczamy, że to pytanie nie może dotyczyć ogółu, ponieważ część społeczeństwa posiada całkowicie przeciwny kodeks norm i dążeń a niżeli pogoń za pieniądzem pod każdą możliwą postacią. A zatem powracając do wcześniejszej myśli. Co może mieć większą wartość?

Otóż w momencie, gdy człowiek jako jednostka posiądzie szczyt własności materialnej to wówczas pozostaje już tylko władza i kontrola. To władza staje się w tym momencie utopią, do której dążą konkretne organizacje. Dzisiejsze rozważania chcemy spuentować myślą Georga Orwella: ,,Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.”


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *