Przed „Agendą 2030” istniała „Agenda 21”. Globaliści dążą do zlikwidowania państw narodowych.

Gdy następnym razem przeczytasz o lękach doktryn faszystowskich szerzących się w Europie wschodniej lub, gdy czytasz o GMO i glifosatach w zapasach żywności, o fluoryzowaniu wody lub o stałym wzroście zachorowań na raka i choroby Alzheimera w połączeniu ze wzrostem baru i glinu w atmosferze, zainteresuj się również tematem geoinżynierii oraz masowej migracji uchodźców i polityką otwartych granic.


,,Jeśli populacja nie jest kontrolowana dobrowolnie, będzie ona kontrolowana mimowolnie przez wzrost chorób, głodu i wojen’’

Książę Filip, książę Edynburga, męża brytyjskiej królowej Elżbiety, powiedział w 1981 takie o to znamienite słowa.

,,Istnieje potrzeba stworzenia Nowego Porządku Światowego, nowego ładu globalnego. Pamiętajmy, przy tym, że depopulacja powinna być najwyższym priorytetem trzeciego świata.’’

Henry Kissinger, wypowiedź z roku 1974.

Agenda 21 odnosi się bezpośrednio do XXI wieku, idea ta po raz pierwszy wprowadzona została podczas Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro gdzie prezydent George H. Bush i przywódcy ze 177 innych krajów podpisali się pod tym „wiążącym” międzynarodowym dokumentem, określającym systematyczny plan działania ONZ, zakładający pomoc rządom na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym we wdrażaniu tak zwanego zrównoważonego rozwoju.

Rio+20 miało miejsce w 2012 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat zrównoważonego rozwoju. To wówczas uczestnicy potwierdzili swoje zaangażowanie w realizację Agendy 21 w dokumencie końcowym zatytułowanym The Future We Want. W konferencji wzięło udział blisko dwustu przywódców narodowych. Z kolei na szczycie w sprawie zrównoważonego rozwoju w 2015 roku, przedstawiono Agendę 2030. Agenda 2030, znana również jako cele zrównoważonego rozwoju, była zbiorem celów ustalonych na szczycie ONZ.

Agenda 21 została wprowadzona do ustawodawstwa USA w 1993 roku, kiedy prezydent Clinton po cichu ustanowił Radę Prezydenta w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju (PCSD). PCSD skodyfikowała Agendę 21 do polityki Stanów Zjednoczonych poprzez program o nazwie Sustainable America. Obecnie prawie wszystkie programy federalne dotyczące gospodarki gruntami, edukacji, środowiska i wiele innych są powiązane z Agendą 21 poprzez Sustainable America.

Jednak to Europa okazała się kontynentem, na którym Agenda 21 była najlepiej akceptowana i najczęściej wdrażana. Na przykład w Szwecji wszystkie samorządy wdrożyły inicjatywę Lokalnej Agendy 21. Europa okazała się głównym celem Agendy 21, państwo kontroluje wszystkie zasoby, dezindustrializację i co istotne systematycznie wpływa na niszczenie państw narodowych i kontrolowanie ludności poprzez politykę ONZ. Istnieją już wieloaspektowe programy łagodnego zabijania, aby osiągnąć ten cel.

Agenda 21 w Europie wdrażana i forsowana jest nie tylko po przez działania ONZ, ale przede wszystkim dyrektywy Unii Europejskiej. Doskonałym przykładem samobójczej paranoi Agendy 21 jest walka z człowiekiem na rzecz ochrony środowiska, atakowanie państw narodowych takich jak Polska czy Węgry, ponieważ tego typu twory są niebezpieczne dla idei Nowego Porządku Świata. Nowy ład globalny zakłada rozmycie kulturowe po przez otwarcie Europy na falę imigrantów, promowanie ideologii LGBT oraz Multikulti.

Następnie przewiduje się likwidację takich pojęć jak ojczyzna, honor, kultura i prawdziwa historia, którą się coraz częściej zakłamuje. Nigdy nie powstaną Zjednoczone Państwa Europy, jeżeli chociaż jeden kraj zachowa swoją tożsamość. Dlatego też, patriotyzm coraz częściej nazywany jest faszyzmem a patrioci faszystami. To nie jest przypadek, lecz długofalowa strategia, która ma doprowadzić do wzniesienia nowego ładu globalnego na gruzach dotychczasowego ładu.

Należy również pamiętać, że realizacja różnych programów Agendy 21 rozpoczyna się na poziomie lokalnym. I tu właśnie działa i operuje Międzynarodowa Rada Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych. ICLEI obejmuje blisko dwa tysiące członków władz lokalnych na całym świecie w siedemdziesięciu krajach, z czego ponad sześciuset w samych Stanach Zjednoczonych. Liczba członków ICLEI wzrosła o 58% w 2008 roku i o 25% w 2009 roku. Do członków samorządów USA należą miasta, miasteczka i powiaty dowolnej wielkości, od Nowego Jorku i hrabstwa Los Angeles po Arlington w Teksasie.

Więc gdy następnym razem przeczytasz o lękach doktryn faszystowskich szerzących się w Europie wschodniej lub, gdy czytasz o GMO i glifosatach w zapasach żywności, o fluoryzowaniu wody lub o stałym wzroście zachorowań na raka i choroby Alzheimera w połączeniu ze wzrostem baru i glinu w atmosferze, zainteresuj się również tematem geoinżynierii oraz masowej migracji uchodźców i polityką otwartych granic.


Przeczytaj również:

ONZ i Agenda 21 Cz.1 Depopulacja jako forma zrównoważonego rozwoju.

ONZ i Agenda 21 Cz.2 Wirus Ebola posłuży jako czynnik depopulacji planety.

ONZ i Agenda 21 Cz.3 Droga ku Nowemu Porządkowi Świata.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *