Potężne siły dążą do wywołania wojny domowej w Polsce poprzez podział społeczeństwa.

Polska jest jedna i od tej myśli chcieliśmy rozpocząć dzisiejszy artykuł. Jest to fundamentalne przesłanie zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie za wszelką cenę próbuje się podzielić Polaków, próbuje się dokonać podziału przy użyciu kłamstw, manipulacji, socjotechniki i ciągłego zakłamywania rzeczywistości. Nie drodzy Czytelnicy, Polska jest jedna, mimo wielu różnić i poglądów, jednak jako naród stanowimy monolit, całość, pewnego rodzaju pełnię, która wielokrotnie ratowała Europę i kraje Zachodu.

Dziś już się o tym zapomina, często zakłamuje się historię, jak chociażby w przypadku tak zwanych Polskich obozów koncentracyjnych. Jest to bezczelność nieznające granic. Ale na samym wstępie należy zauważyć jasno. NASZ KRAJ STANĄŁ W OBLICZU WIELKICH PRZEMIAN, PRZEMIANY TE ODBYWAJĄ SIĘ RÓWNOLEGLE Z GLOBALNYMI PRZEMIANAMI. RÓŻNICA JEST JEDNAK TAKA, ŻE PRZEMIANY W POLSCE IDĄ KU LEPSZEJ I JAŚNIEJSZE PRZYSZŁOŚCI, NATOMIAST PRZEMIANY GLOBALNE ZMIERZAJĄ KU UPADKOWI.

PEWNE ŚWIATOWE SIŁY CHCĄ ZA WSZELKĄ CENĘ POCIĄGNĄĆ NA DNO TAKŻE I POLSKĘ, TAK BY MÓC ZREALIZOWAĆ SWOJE UTOPIJNE PLANY DOTYCZĄCE WPROWADZENIA NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGO. W naszym kraju, ostatnie lata obfitowały w manifestacje i kontr manifestacje. Jest to przywilej demokracji i tutaj nie ma, co do tego wątpliwości. Jednak, jeżeli ktoś organizuje kontr manifestację w tym samym dniu, o tej samej porze i w tym samym miejscu to już powstaje znak zapytania, czy to spontaniczna akcja czy może już zaplanowane działanie, mające na celu wywołanie chociażby takich scen jak te nie dawne w Hamburgu.

Następnie owe sceny okrasi się specjalnym komentarzem i puści w świat, ukazując nieludzkie warunki bytowania w Polsce, pokazując, że Polacy to dziki kraj i należy go wziąć pod nogę, ponieważ sami Polacy sobie nie poradzą. Drodzy czytelnicy, dziś mamy moment zwrotny w naszym kraju. Pan Schetyna w swoim niedawnym wystąpieniu na zjeździe partii powiedział, że nasz kraj znajduje się na zakręcie. Nie można mu odmówić w tym przypadku racji, tak rzeczywiście tak jest, ale nie w takim pojęciu jak uważa Schetyna, ale innym.

Otóż Polska, dziś zrywa, albo inaczej, stara się zerwać z układami, jakie zostały zawarte przez część przywódców Solidarności, którzy dosłownie dogadali się w Komunistami. Tak zwana nocna zmiana trwa po dziś dzień a jej macki oplatają wielu polityków, biznesmenów, działaczy, dziennikarzy i wielu innych wpływowych ludzi. Dawne układy, nie chcą oddać władzy i jak widzimy za wszelką cenę próbują rozpętać jakąś wojnę domowa w Polsce.

Powstał KOD, po ujawnieniu wielu żenujących kwestii związanych z panem Kijowski, a w konsekwencji, czego jego ustąpieniu z przewodniczenia tej organizacji, KOD praktycznie nie istnieje i co się dzieje? Nagle w maju powstaje organizacja ‘‘Obywatele RP’’ czy to przypadek? Oczywiście nie. Jest to celowe i przemyślane działanie, którego celem będzie destabilizowanie kraju i doprowadzenie do eskalacji skrajnych zachować w społeczeństwie. Ci ludzie, są niczym pasożyty, oni żerują na ludzkiej słabości, naiwności, wykorzystują pseudo wzniosłe hasła i idee w celu osiągnięcia własnych prywatnych zamiarów. Nie dajmy się zmanipulować, nie dajmy się oszukać.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *