Polska zachowała jedność etniczną i kulturową. Tego typu „naród” nie podoba się UE, ponieważ to sprzeczne z „duchem globalizmu”.

W XXI wieku nasz kraj znalazł się pod bardzo mocny ostrzałem globalizmu a w zasadzie idei globalizmu. Filozofia rozmycia kulturowego tak zwane multi kulti oraz ideologia LGBT, czy wreszcie brak spójności narodowej to obecnie domena elit. Polska jako jeden z nielicznych narodów zachował jedność tak pod względem etnicznym jak i kulturowym. Łączy nas historia, krew, wyznanie, kultura, patriotyzm i wiara w nasz kraj. Tego typu postawy nie podobają się chociażby UE, ponieważ są one sprzeczne z duchem globalizmu.


,,Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i tę wojnę przegrywa (…) Znając historię łatwiej zrozumieć teraźniejszość i można lepiej przygotować się na przyszłość.’’

Frederic Joliot-Curie. Francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla.

1 września roku 1939 nastąpił rzeczywisty koniec II Rzeczypospolitej. Tego właśnie dnia wojska hitlerowskie przekroczyły granicę naszego kraju, jednocześnie dopuszczając się ataków z morza oraz z powietrza. Do trzydziestego dziewiątego roku propaganda polska brzmiała jednogłośnie tak: ,,Jesteśmy silni i niezwyciężeni.’’ Typowa manipulacja, głoszenie poglądów, które są niezgodne z rzeczywistością.

Otóż Polacy są Narodem silnym i niezwyciężonym, jednak bardzo często w historii bywało tak, że Polska cierpiała przez rządzących, którzy niczym na folwarku toczyli między sobą spory a racja stanu była gdzieś na dalszym miejscu. Wówczas nasi sąsiedzi wykorzystywali tę oto sytuację do rozbiorów, ataków i grabieży. Spoglądając na część dzisiejszej sceny politycznej możemy zauważyć, że proceder handlu Polską nadal trwa i ma się dobrze.

W momencie upadku, niewoli i niesprawiedliwości kolejny raz politycy wygłaszający piękne, ale zarazem puste mowy odchodzili w cień a na ich miejsce powstawał Polski Naród i bronił Polskiej Ziemi. Można napisać, że to, co zaprzepaścili rządzący, odzyskiwali zwykli obywatele. Dziś można analogicznie doszukiwać się podobnej sytuacji, kiedy niektórzy przedstawiciele Polskiego sejmu wyjeżdżają do władców innych Państw, by prosić je o pomoc w…. No właśnie, w czym?

W ponownym sięgnięciu po władzę? Mało tego, o pomoc prosi się również kraje, które nie tak dawno dokonały rabunku i zniszczenia Rzeczypospolitej. Szaleństwo, by w rzekomej obronie ojczyzny zwracać się o interwencję do kogoś, kto w przeszłości ją niszczył i w zasadzie robi to nadal jednak nie w sposób otwarty i militarny, lecz po przez finanse i bestialską ekspansję gospodarczą. Chęć powrotu do władzy za cenę suwerenności państwa i narodu jest czynem haniebnym.

Wojenną tragedię Polski przypieczętowały wydarzenia września 1944 roku, kiedy to w naszym kraju zatriumfował nowy tyran i jego ciemne siły ustroju komunistycznego pod patronatem Stalina. Po takich tragicznych doświadczeniach Polska nie może już żyć a tym bardziej myśleć w izolacji. Nieświadoma, nieprzygotowana na przyszłość Polska dość przecierpiała, pod terrorem komunizmu, w sąsiedztwie nazistowskich obozów zagłady, w których zginęło wielu Polaków.

Dziś trzeba zdecydowanie podkreślać, że były to obozy Niemieckie na terenie Polski a nie Polskie obozy, jak to próbują udowadniać niektóre kręgi wpływów, mające na celu rewizję historii a następnie jej zmianę. Na marginesie należy dodać, że w ostatnich latach mamy do czynienia ze skrajnym zakłamywaniem historii, co gorsza, zawsze kosztem naszego narodu. Przypadek? Z pewnością nie, jest to element globalnej gry prowadzonej przeciw naszemu narodowi, przeciw naszym wartościom i naszej kulturze.

Wielki globalny konglomerat oświeconych elit, dążących do stworzenia nowego świata i nowego człowieka, jest w gruncie rzeczy sterowany i kierowany przez określone byty duchowe. Tak, może brzmieć to dość skrajnie, szczególnie dla tych osób, które wierzą jedynie w materię i świat widzialny. Dlatego dla przykładu przypominamy, że powodem, dla którego Niemcy rozpoczęły masową eksterminację Żydów była postawa Himmlera, człowieka, który sterował Adolfem Hitlerem.

Drodzy Czytelnicy, Heinrich Himmler był okultystą, i w czasie jednej ze swoich wizji, otrzymał polecenie od swojego duchowego przewodnika, aby poświęcić jak największą liczbę przedstawicieli narodu Żydowskiego w zamian, za co Adolf Hitler i jego ówczesna agenda śmierci miały otrzymać wsparcie ze strony istot pochodzących ze świata duchowego. Innymi słowy gwarancją powodzenia, lub ułudą powodzenia III Rzeszy była masowa ofiara z Żydów.

Powróćmy jednak do meritum, otóż ów globalny konglomerat spiskowców od kilku lat przystąpił do światowej mobilizacji. Drodzy czytelnicy, to nie jest wymysł jakiegoś futurysty. Na temat masonerii krążyły w świecie przeróżne mity. Obecnie w prasie oraz wszelkich mediach głównego nurtu opanowanych przez przedstawicieli globalistów skrupulatnie omija się tematy Masonerii, Iluminatów czy tego typu organizacji, panuje zmowa milczenia. Odbrązowienie masonerii nie jest ani łatwym, ani popularnym zadaniem w dzisiejszych czasach.

W gruncie rzeczy temat globalnej elity vel masonerii to wątek taboo, otóż masoneria preferuje działanie z ukrycia, ponieważ wówczas może osiągnąć więcej w krótszym czasie i przy użyciu ograniczonych środków oddziaływania. Zawsze tak było, tajemnica, niewiedza i sekrety pomagały ludziom lub całym stowarzyszeniom realizować wyznaczone cele. Najlepiej było, jeśli nikt nawet nie domyślał się istnienia tej czy tamtej organizacji. Stąd są to tajemne bractwa i sekretne zakony.

,,Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

W XXI wieku nasz kraj znalazł się pod bardzo mocny ostrzałem globalizmu a w zasadzie idei globalizmu. Filozofia rozmycia kulturowego tak zwane multi kulti oraz ideologia LGBT, czy wreszcie brak spójności narodowej to obecnie domena elit. Polska jako jeden z nielicznych narodów zachował jedność tak pod względem etnicznym jak i kulturowym. Łączy nas historia, krew, wyznanie, kultura, patriotyzm i wiara w nasz kraj. Tego typu postawy nie podobają się chociażby UE, ponieważ są one sprzeczne z duchem globalizmu.


Przeczytaj również:

Udostępniamy szokujący film ukazujący mroczną ceremonię otwarcia Olimpiady w 2012 r. Zapowiadała ona pandemię SARS-CoV-2.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


9 sierpnia, 2019


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *