Pierścień Poncjusza Piłata odnaleziony. Archeolodzy dokonali odkrycia sięgającego czasów Jezusa z Nazaretu.

,,A Piłat odpowiadając, rzekł im: Cóż tedy chcecie, abym uczynił temu, którego nazywacie królem żydowskim? I znowu zawołali: Ukrzyżuj go. Wówczas Piłat rzekł do nich: Dlaczego, cóż złego uczynił? I wykrzyknęli tym bardziej, Ukrzyżuj Go.’’

Ewangelia według Marka.

Miejsce Herodium zostało odkryte przez profesora Gideona Prestera z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w latach 1968-1969, w trakcie prac archeologicznych odnaleziono pierścień w pałacu na szczycie wzgórza. Napis na pierścieniu ze stopu miedzi, który został znaleziony kilkadziesiąt lat temu w wykopie koło Herodium, został dopiero niedawno odszyfrowany, co z kolei wskazało na potencjalnego właściciela, którym miał być Poncjusz Piłat.

A zatem, w miejscu starożytnego Herodium w Izraelu, znaleziono pierścień datowany na I wiek naszej ery. Na pierścieniu znajdował się napis, który do niedawna pozostawał nie odczytany. Archeolodzy po wielu latach prac zdołali go rozszyfrować i odkryli, że nosi on słowo «Piłat». Co ciekawe, Piłat był piątym z rzymskich gubernatorów lub prefektów w starożytnej Judei, a pięć to liczba śmierci i sądu w Biblii. Dobrze, więc aby zgodnie z symboliką Biblijną to właśnie Piłat był tym, który wyda wyrok śmierci na niewinnego Jezusa z Nazaretu.

,,Królowie ziemi powstali, a władcy zgromadzili się przeciwko Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Zgromadzili się Herod i Poncjusz Piłat, i poganie, i lud Izraelski.’’

Dzieje Apostolskie.

,,A Piłat zapytał go: Czy jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając mu rzekł: Ty to mówisz. A przedniejsi kapłani oskarżali go o wiele rzeczy; ale nic nie odpowiedział. Piłat spytał go ponownie, mówiąc: Nic nie odpowiadasz?’’

Ewangelia według Marka.

Rzymski prefekt, Poncjusz Piłat, od samych początków chrześcijaństwa był uznawany za tego, który wydał wyrok śmierci na Jezusa. Piłat rządził prowincją Judei od 26 do 36 roku naszej ery. Napis, który został opublikowany w magazynie Israel Exploration Journal, zawiera słowa Of Piłat «πιλατο» wyryte na pierścieniu datowanym na I wiek naszej ery. To wszystko sprawia, że archeolodzy wierzą, że znaleźli pierścień, który należał, do Poncjusza Piłata, rzymskiego gubernatora, który nakazał ukrzyżowanie Jezusa.

Archeolodzy uważają, że Piłat używał Herodium, zbudowanego w I w naszej ery przez króla Heroda, jako centrum administracyjnego. Według starożytnego historyka Józefa Flawiusza i kanonicznych relacji ewangelicznych, Piłat lobbował za Jezusem, chciał, aby oszczędzono mu losu egzekucji, jednak ostatecznie wydał publiczne żądanie jego śmierci. Poncjusz Piłat do końca starał się uniknąć osobistej odpowiedzialności za śmierć Jezusa, jak widać w Ewangelii Mateusza z jego symbolicznym obmyciem rąk.

,,A Piłat odpowiadając, rzekł im: Cóż tedy chcecie, abym uczynił temu, którego nazywacie królem żydowskim? I znowu zawołali: Ukrzyżuj go. Wówczas Piłat rzekł do nich: Dlaczego, cóż złego uczynił? I wykrzyknęli tym bardziej, Ukrzyżuj Go.’’

Ewangelia według Marka.

Jedynym innym fizycznym i archeologicznym dowodem potwierdzającym istnienie osoby Poncjusza Piłata jest łaciński napis znaleziony na bloku wapiennym, który jest hołdem Piłata dla Tyberiusza. Został znaleziony w klatce schodowej w rzymskim teatrze w Cezarei, a obecnie mieści się w Muzeum Izraela. Napis na kamieniu odnosi się również do Piłata jako prefekta Judei.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *