ONZ i Agenda 21 Cz.1 Depopulacja jako forma zrównoważonego rozwoju.

Dziś rozpoczynamy bardzo ważny felieton, który postaramy się opisać w trzech częściach a, który to felieton będzie w bezpośredni sposób dotyczył depopulacji współczesnej cywilizacji ukrytej pod kryptonimem AGENDA 21. Drodzy Czytelnicy nie jest rzeczą przypadkową to, że już od paru lat możemy zaobserwować wzrost liczby informacji mówiących po pierwsze o tym, że to sam człowiek stanowi największe zagrożenie dla planety a konkretnie jego liczebność i po drugie, że trzeba coś z tym zrobić albo nasza planeta obumrze a my wraz z nią.

Słowo depopulacja dla większości współczesnej cywilizacji stanowi abstrakcję od słowa eksterminacja, jednak występująca jedynie w filmach. Ważną rzeczą jest to, aby zauważyć, że żadna organizacja z dnia na dzień nie ogłosi informacji mówiącej o ograniczeniu populacji, ponieważ w takim przypadku została by wyśmiana a twórcy takiego założenia prawdopodobnie zdyskredytowani i usunięci w cień. To też stosuje się taktykę przesuwanej szafy. Na czym ona polega?

Otóż mamy szafę, która stoi w rogu naszego pokoju, a chcielibyśmy, aby stała obok okna, które znajduje się po przeciwległej stronie pomieszczenia. Niestety żona, mąż, czy ktokolwiek inny nie zgadza się na taką zmianę. Co więc robimy? Przesuwamy naszą szafę, co kilka dni, tygodni czy też miesięcy o kilkanaście centymetrów. Po jakimś czasie okaże się, że szafa stoi obok okna, nasz cel został w pełni zrealizowany a osoba przeciwna tego typu działaniu w większości przypadków nawet nie zauważyła owej zmiany, gdyż na bieżąco się do niej przyzwyczajała.

Podobnie jest z depopulacją, która serwowana jest ludzkości systematycznie i stopniowo. Teraz w skrócie napiszemy, czego będzie dotyczył felieton poświęcony Agendzie 21. Otóż ONZ powołało do istnienia ową Agendę 21 zakładającą wyludnienie naszej planety o 95% populacji do roku 2030-2040. Plan ten jest obecnie skrupulatnie realizowany, o czym będziemy pisać, plan ten jest także zatwierdzony i podpisany przez ponad dwustu światowych przywódców. Co to dla nas oznacza? Z pewnością potencjalne zagrożenie na przyszłość.

Agenda 21 jest w ścisły sposób powiązana z NWO, czyli Nowym Porządkiem Świata. Otóż wielu badaczy oraz specjalistów interesujących się tą tematyką mówi wprost. Powstanie jeden rząd światowy, a populacja na świecie zmniejszy się z 7 miliardów do 500 milionów ludzi, aby zniszczyć porządek Starego Świata, ponieważ tylko na gruzach poprzedniego ładu można budować nowy. Do osiągnięcia wyznaczonego celu używa się wszelkich dostępnych środków, aby umożliwić wdrożenie New World Order.

Czym będzie ów Nowy Porządek Świata? NWO będzie nowym, utopijnym i wysoce zaawansowanym technologicznie światem z urządzeniami darmowej energii, anty-grawitacją, teleportacją. Normalne małżeństwa nie będą dozwolone a przynajmniej zostaną w skrajny sposób ograniczone, ponieważ naukowcy i lekarze będą udzielać ludziom pozwolenia na rozmnażanie się, będzie to wysoce kontrolowany świat, w którym wszystkie istniejące problemy społeczne, moralne, ekonomiczne nie będą już istnieć, takie przynajmniej są założenia.

Rzeczą istotną w kontekście Agendy 21 jest także postawa współczesnego Papieża, a zatem przywódcy największej religii świata a przynajmniej jednej z największych. Otóż w roku 2015 na zjeździe ONZ w Nowym Jorku Papież Wygłosił przemówienie, które wydaje się być słuszne, ponieważ podnosi kwestie ubóstwa, głodu, jednak za lekarstwo na te bolączki zostały podane działania o nazwie jeden rząd światowy, jedna religia świata i powołanie do istnienia jednego globalnego banku. Są to szokujące propozycje Franciszka, jednak czy pochodzą one od Niego samego czy może od ludzi stojących za obecnym Papieżem?

,,Pełny tekst Agendy 21 został upubliczniony na Konferencji ONZ w sprawie Środowiska i Rozwoju (tak zwany Szczyt Ziemi), która odbyła się w Rio de Janeiro w dniu 13 czerwca 1992 r., Gdzie 178 rządów głosowało za przyjęciem programu. Ostateczny tekst powstał w wyniku prac przygotowawczych, konsultacji i negocjacji, które rozpoczęły się w 1989 r. I zakończyły się dwutygodniową konferencją.’’

Oficjalna nota ONZ z roku 1992.

,,Organizacja Narodów Zjednoczonych jest obecnie w trakcie określania celów zrównoważonego rozwoju jako część nowego programu zrównoważonego rozwoju, który musi zakończyć pracę i nie pozostawić nikogo w tyle. Ten program, który zostanie zainaugurowany podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2015 r. Jest obecnie omawiany na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w którym państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie wnoszą swój wkład w porządek obrad.’’

Oficjalna nota ONZ z roku 2015 świadcząca o tym, że Agenda 21 zostaje przekształcona w tak zwany zrównoważony rozwój.

Poniżej zamieszczamy tekst zawierający podsumowanie szczytu ONZ z roku 2015, oraz wybrane punkty, które zostały powołane do istnienia w wyniku wdrażania Agendy 21 vel Agendy Zrównoważonego Rozwoju po to, aby po przez ich realizację zwrócić stabilność cywilizacji i naszej planecie.

,,Program ten jest planem działania dla ludzi, planety i dobrobytu. Dąży również do umocnienia powszechnego pokoju i większej wolności. Uznajemy, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, jest największym globalnym wyzwaniem i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie kraje i wszystkie zainteresowane strony, działając we współpracy partnerskiej, zrealizują ten plan. Jesteśmy zdecydowani uwolnić ludzką rasę od tyranii ubóstwa i pragnienia, aby uzdrowić i zabezpieczyć naszą planetę. Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć śmiałe i transformujące działania, które są pilnie potrzebne, aby przenieść świat na zrównoważoną i prężną ścieżkę.

17 punktów zrównoważonego rozwoju i 169 celów, które dziś ogłaszamy, pokazują skalę i ambicje tej nowej uniwersalnej agendy. Działania te starają się wykorzystać Milenijne Cele Rozwoju i osiągnąć to, czego nie osiągnęły. Starają się realizować prawa wszystkich ludzi i osiągnąć równość płci oraz wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Są zintegrowane i niepodzielne oraz zrównoważą trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.’’

Punkt 1. Przy użyciu wszelkich dostępnych metod zakończyć wszędzie ubóstwo we wszystkich jego formach.

Punkt 2. Koniec głodu, osiągnąć po przez bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo w tym produkty GMO.

Punkt 3. Wspieranie zrównoważonego oraz zintegrowanego rozwoju gospodarczego.

Punkt 4. Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmiany klimatu i jej skutków.

Punkt 5. Ochrona i zrównoważone korzystanie z oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju.

Punkt 6. Promowanie pokojowego i integracyjnego społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju.

Wiele z wyżej przytoczonych punktów brzmi bardzo dobrze, są one chwytliwe. W końcu, kto nie chciałby skończyć z ubóstwem? Ale kiedy przeczytasz tę listę, zadaj sobie pytanie, jakie formy ludzkiej działalności zostaną z niej wykluczone, co będzie Ci wolno robić w sposób wolny a nie z góry kontrolowany? Globaliści chcą używać zrównoważonego rozwoju jako pretekstu do maksymalnego zminimalizowania wolności w życia każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na całym świecie.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

3 thoughts on “ONZ i Agenda 21 Cz.1 Depopulacja jako forma zrównoważonego rozwoju.

  1. Gdy dynastia Rotszyldów założyli sobie prywatny bank zwanyFederalnąRezerwą, zrobili to podstępnie w partnerstwie z pięcioma innymi dynastiami rodzinnymi, w dzień Bożego Narodzenia, gdy nikt o tym niewiedział w roku 1913. Lobby bankstera/ syjonu przekupiła, zastraszyła i szantażowała rządców którzy robili wszystko co bankster chciał. Amerykanie wierzyli że ten bank był federalnym organem i rezerwą która wprowadzi stabilizacje w systemie finansowym. Nikt nie przypuszczał że to był początek końca Stanów Zjednoczonych.

    GdyBalfour oddałPalestyne w ręce Rotszylda, w roku 1917, świat o tym również nie wiedział. Nikt nie wiedział o tym że Rotszyld wziął sobiePalestyne w celu stworzenia swojej prywatnej militarno-technologicznej bazy którą nazwałIzraelem. IIWŚ miała przynieść banksterom zyski ale miała też inne cele. Baza musiała zostać zaludniona „wybrańcami” którym wmówiono że są „specjalni.” Ostatecznie, ktoś musiał zasilać roboczo ten militarno-technologiczny kompleks. I do dziś to czyniął.

    Te same dynastie rodzinne stworzyły swój prywatny bank – światowy po IIWŚ- którą również oni spowodowali. Ich nowy prywatny bankTheWorldBank miał rzekomo pomagać zniszczonym narodom wstać na nogi. No i tak pomagali, Polsce na przykład, że do dziś dnia jesteśmy zadłużeni w tym ich prywatnym banku. Co spowodowało niespłacalne zadłużenie narodowe i z tego powodu dzisiaj Polska jest prywatną korporacją bankstera. Obecnie, prawie każdy kraj na świecie w ten sam sposób jest korporacją bankstera.

    Z powodu prywatnej Federalnej Rezerwy i prywatnego światowego banku które należą do tych samych dynastii rodzinnych, wszystkie podatki, ze wszystkich zadłużonych narodów wędrują do tego samego lichwiarza który cały czas buduje swoją baze. Izrael jest najpotężniejszą militarno-technologiczną bazą na świecie w której rządzi najniebezpieczniejsza prywatna partia polityczna na świecie:Likud-prywatna, syjonistyczna partia bankstera. Dlatego, Amerykanie już nie mają nic. Zostali ogołoceni do sucha, spisani na „likwidacje”. Ich podatki już od dawna nie budują ich narodu a ich przemysł już od dawna jest w Chinach. Nie mają nic oprucz broni osobistej którą rządcy na gwałt chcą im konfiskować.

    Ten sam los czeka wszystkie narody którymi bawi się banksterka. A oni bawią się całym światem. Skoro Stany Zjednoczone zostały ogołocone i doszczętnie sprywatyzowane/ zaglobalizowane przez banksterke, obecny nowy kandydat na ich arenie rozgrywek to Chiny, które będą budowali i dojili przez następne sto lat, poczym znajdzie się nowa ofiara w ich NWO opartym na prywatnym, opatentowanym paradygmacie technokratycznym zwanymBlockchain. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *