Od Imperium Rzymskiego do UE: ostatnia religijna wojna pomiędzy narodami. Dobro i zło a po środku człowiek.

To nieuchronnie prowadzi nas do tajemnych stowarzyszeń i bractw, do których należy ogromna część tak zwanej światowej elity. Bractwa te nauczają, że nie należy kierować się kodem moralnym, ponieważ nie ma żadnych absolutów, nie ma dobra i zła. Nie ma też potrzeby przebaczenia i kary. Drodzy Czytelnicy, Globalizm w stylu etyki bez żadnych praw moralnych jest de facto systemem politycznym, którego ideologią jest zakamuflowane zło.


,,Nikt nie będzie mógł wejść do Nowego Porządku Świata, jeśli nie pokłoni się Niosącemu Światło. Nikt nie wejdzie do Nowego Wieku, jeśli nie przejdzie lucyferiańskiej inicjacji.’’

David Spangler.

Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages” 1970 rok.

Rzym w swoich dziejach przeżył wzrost, zamieranie i zmartwychwstanie. Taka jest siła życiowa Imperium Rzymskiego. Patrząc na jego upadek widzimy potwierdzenie proroctwa Daniela, a przez jego zmartwychwstanie w formie Nowej Europy widzimy znak powtórnego przyjścia Chrystusa. Po zjednoczonej Europie możemy się spodziewać twardego ustroju z żelazną wolą władzy scentralizowanej w Brukseli i podporządkowanie jednostki ogółowi.

To od Rzymu zaczął się szybki rozwój i zacieranie się samostanowienia narodów. Obecnie wydarzenia przybierają ogólnoświatowy zasięg i nadchodzą w przyspieszonym tempie. Wyjście Europy z pozycji jedynaka po raz pierwszy w historii staje się faktem, politycznie wielkim zespołem kół zębatych powoli obejmującym wszystkie kontynenty. Wielkie kartele systematycznie wchłaniają małe przedsiębiorstwa. Potentaci finansowi sprzężyli ze sobą kopalnie węgla, dystrybucje nafty, fabryki maszyn, stocznie, przedsiębiorstwa filmowe, telewizję i gazety.

W XXI wieku nastąpiła pełna kontrola handlu detalicznego, jednak kluczowym wydarzeniem historycznym będzie Izrael. Pewnego dnia ze wszystkich stron ziemi wystąpi przeciwko Jerozolimie wielka masa wrogiego wojska liczna jak piasek morski pod przywództwem Goga i Magoga (Ap.20,8; Ez.38 i 39; Rdz.10,1.2). To będzie ostatnia rebelia w historii naszej cywilizacji. Ostatnia religijna wojna pomiędzy narodami.

Wielu teologów uważa, że cywilizacja śmierci, cywilizacja zła, za którą ma stać sam Lucyfer, działa obecnie w ukryciu i zamaskowaniu, jako tajemnica bezprawia, jako zły duch często zaprzeczający swojemu własnemu osobowemu istnieniu. Obecnie humanizm zakwestionował odwieczne prawa moralne, dlatego wniosek jest prosty, albo sami wychowamy nasze dzieci i przyszłe pokolenia albo zrobi to tak zwany nowoczesny system, który przekształci umysły wolnych dzieci w przyszłe zniewolone maszyny zaprogramowane na konsumpcję, które nie będą wiedzieć, czym jest dusza i emocje.

Dziś coraz częściej wydziały szkolnictwa są przesiąknięte nowymi koncepcjami i stylem globalnego modelu myślenia. Polska została zaatakowana ideologicznie, w szkołach próbuje się przeprowadzać kursy i szkolenia z zakresu seksualizacji dzieci już od czwartego roku życia. A wszystko zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Psycholodzy podkreślają, że sama ideologia LGBT może skutkować promocją pedofilii i oswajaniem dzieci z czynami pedofilskimi.

Źle pojęty i całkowicie wypaczony humanizm promuje skrajną niemoralność i zjednoczenie na wszystkich możliwych szczeblach w celu osiągnięcia nowego systemu świata wyrażającego się w mowie, piśmie i uczynku. Humanizm stał się neoliberalny i popularyzuje daleko posuniętą tolerancję, wszystko jest do zaakceptowania, usuwanie ciąży, eutanazja, homoseksualizm, akceptowana jest również nienawiść a nawet morderstwo. Humanizm XXI wieku uczy, że człowiek jest jedynie zlepkiem atomów, zwierzęciem bez duszy.

To nieuchronnie prowadzi nas do tajemnych stowarzyszeń i bractw, do których należy ogromna część tak zwanej światowej elity. Bractwa te nauczają, że nie należy kierować się kodem moralnym, ponieważ nie ma żadnych absolutów, nie ma dobra i zła. Nie ma też potrzeby przebaczenia i kary. Drodzy Czytelnicy, Globalizm w stylu etyki bez żadnych praw moralnych jest de facto systemem politycznym, którego ideologią jest zakamuflowane zło.


Przeczytaj również:

Duchowa Komunia Święta: nadejdzie taki czas (prześladowanie Kościoła Świętego), że Komunia ta uratuje wielu, jak ratuje już dziś.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


4 lipca, 2019


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *