Nowy Porządek Świata i prastara zasada: ,,problem, reakcja, rozwiązanie.’’

,,Nikt nie będzie mógł wejść do Nowego Porządku Świata, jeśli nie pokłoni się Niosącemu Światło. Nikt nie wejdzie do Nowego Wieku, jeśli nie przejdzie lucyferiańskiej inicjacji.’’

David Spangler.

Globalni konspiratorzy Nowego Ładu Globalnego manifestują a następnie realizują swój program poprzez umiejętne manipulowanie ludzkimi emocjami, zwłaszcza strachem, który stał się narzędziem zniewolenia ludzkich uczuć, co jest bardzo niepokojące, ponieważ życie w strachu ogranicza rozwój emocjonalny oraz intelektualny człowieka. W ciągu ostatnich stuleci Globaliści wielokrotnie używali narzędzia strachu, które badacz i autor NWO David Icke scharakteryzował w swojej najnowszej książce ,,The Biggest Secret’’ jako Problem, Reakcja i Rozwiązanie.

Technika jest następująca: stratedzy tworzą problem poprzez finansowanie, gromadzenie i szkolenie tak zwanych grup opozycyjnych, aby stymulować zamieszki w ustalonej części świata (suwerenne kraje i regiony), w które następnie planują uderzyć. Reasumując tworzy się przeciwne frakcje w konflikcie, który sami kreują na rzecz wcielania w życie kolejnych etapów globalnego zniewolenia, etapów, które w pokojowych warunkach nigdy nie mogłyby zaistnieć, ponieważ wzbudziłyby silny ruch oporu współczesnej cywilizacji.

W ostatnich dziesięcioleciach tak zwane grupy opozycyjne są zwykle określane w mediach jako bojownicy o wolność lub wyzwoliciele. Owi bojownicy o wolność nierzadko gromadzą się z lokalnego elementu kryminalnego. W duchu prawdziwego makiawelicznego oszustwa, ci sami stratedzy NWO są w równym stopniu zaangażowani w potajemne zbrojenie i doradzanie przywódcy danego kraju przy jednoczesnym wspieraniu ruchów opozycyjnych. NWO zawsze czerpie korzyści z jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, pożyczając pieniądze, uzbrajając i dostarczając wszystkim stronom zaangażowanym w wojnę.

Konflikt przyciąga na światowej scenie kontrolowane media z ogromną ilością zdjęć i nagrań wideo o przerażających i krwawych okrucieństwach, jakich doświadczają niewinni cywile. Prezenterzy telewizyjni jednym głosem krzyczą ,,Coś trzeba zrobić!’’ I to jest pożądana reakcja. Następnym etapie jest dostarczenie rozwiązania, po przez ONZ, które przystępuje do działania na rzecz pokoju. Niestety bardzo często działania ONZ są przeciwne oficjalnie publikowanym raportom.

I tak dla przykładu ,,Pokojówki’’ zostały wysłane do Bośni, ,,Siły Koalicyjne’’ ONZ uczestniczyły w wojnie w Zatoce Perskiej. Tak zwane pokojowe oddziały lądowe wysłano do Kosowa w celu poszukiwania broni masowego zniszczenia, której ostatecznie nigdy nie udaje się odnaleźć, ale czy ktoś się z tego tłumaczy? Nie oszukujmy się raz zainstalowani ,,strażnicy pokoju’’ nigdy nie opuszczają danego państwa czy regionu.

Na koniec należy również jasno napisać, że Korporacyjna część NWO jest zdominowana przez międzynarodowych bankierów, baronów naftowych i kartele farmaceutyczne, a także duże międzynarodowe korporacje. Rodzina królewska Anglii, a mianowicie królowa Elżbieta II i dom Windsoru są wysokiego poziomu graczami w oligarchii, która kontroluje wyższe warstwy ideologii NWO. Centrami decyzyjnymi podejmującymi wysiłki realizacji marzenia o wprowadzeniu jednej globalnej władzy jest Londyn, Bazylea i Bruksela.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, wraz ze wszystkimi agencjami działającymi pod patronatem ONZ, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), są pełnoetatowymi graczami w tym systemie. Podobnie, NATO jest wojskowym narzędziem NWO.

Obecnie zespolone siły zła na naszych oczach tworzą Stany Zjednoczone Europy i systematycznie skupiają je w swoich rękach. Człowiek myślący, tylko do pewnego czasu może udawać, że nie wie o tym, co się dzieje i odwracać wzrok od prawdy. Jednak niezależnie od tego czy się w to wierzy, czy nie, globalna katastrofa nadchodzi, więc trzeba ustosunkować się do tego ostrzeżenia.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *