Nie zostaliście stworzeni po to by się dostosowywać. Urodziliście się po to by się wyróżniać.

,,Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.’’

Jan 3:16.

Możemy stać się kimś wielkim w oczach Boga, ale to wymaga od nas bycia małym, jeśli chcemy być wielcy. Taka jest droga do świętości, taka jest droga świętych. Powołania przychodzą, kiedy się ich nie spodziewamy. Bóg powołuje nas do wielkich rzeczy, nam pozostaje odpowiedzieć na to wezwanie. Wbrew wszystkim przeciwnościom, wielu ludzi próbuje się uwolnić i przeciwstawiać złu w XXI wieku a przede wszystkim złu znajdującym się w samym sobie. Nie wierzysz w Boga? To nie istotne, On wierzy w ciebie.

Bóg kocha każdego z nas osobno, jest z nami nawet w najciemniejszych momentach naszej rozpaczy. Nie pozwól by twoje życie było zbiegiem okoliczności, lecz szansą dla ciebie. Może niektórzy z was są teraz nieszczęśliwi, zagubieni, niepewni przyszłości, zranieni. To nie jest czas na poddawanie się lub wycofywanie. Kiedy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, w Jego cierpieniu było nasze odkupienie a każdy powinien pamiętać, że sługa nie może być większy od swego Pana, dlatego każdy z nas musi nieść swój własny krzyż.

Jest cena za naszą wiarę, naszą wolność, tą ceną jest cierpienie, które powoduje naszą realistyczność, tak właśnie jest w naszym życiu. Niektórzy z nas, znacie ich, przyjęli fałszywe chrześcijaństwo, gdzie wszystko opiera się jedynie na wesołych rozmowach. Drodzy Czytelnicy w życiu Jezusa z Nazaretu było wiele bólu i cierpienia przed zmartwychwstaniem. Wasza droga nie będzie inna. Więc obejmij swój krzyż i podążaj w kierunku swojego celu. Wyjdźcie z tego pogańskiego świata, miejcie odwagę z niego się wyzwolić i bez wstydu wyraźcie publicznie swoją wiarę w Jezusa.

Współczesny świat potrzebuje dumnych wojowników, ożywionych swoją wiarą. Wojowników jak święty Paweł, który zaryzykował swoje imię, reputację by nieść wiarę i miłość Jezusa całemu światu. Bóg wzywa każdego z nas do czynienia rzeczy wielkich. Ale jak często Go zawodzimy, odrzucając Jego wezwanie, jak gdyby było jedynie jakimś mentalnym rozmyciem. Nadszedł czas dla naszego pokolenia, aby przyjąć to wezwanie. Wołanie Boga, wzywającego nas, aby całkowicie oddać się Jemu.

Aby ujrzeć tę delikatną dłoń, która cię prowadzi twoją drogą, najpierw musicie zobowiązać się do podjęcia modlitwy, studiowania i medytowania Pisma Świętego i brać Sakramenty Święte na poważnie. Nasza kultura jest obecnie w fazie upadku. Jesteśmy cywilizacją w niebezpieczeństwie poddania się naszym ekscesom. Cały nasz świat zanurzony jest w grzechu. A tam, w ciszy naszych serc, Bóg woła do nas. Do każdego z nas, abyśmy oddali się całkowicie Jemu.

Wielki święty z Auschwitz, święty Maksymilian Kolbe powiedział, że obojętność jest największym grzechem XX wieku. Drodzy Czytelnicy, jest również największym grzechem XXI wieku. Musimy przerwać tę obojętność, musimy zrobić różnicę i przerwać tę destrukcyjną tolerancję dla zła. Tylko nasza wiara w mądrość Chrystusa może nas ocalić. Ale do tego potrzeba wojowników, gotowych zaryzykować swoją reputację, swoje imię, a nawet życie, aby stanąć po stronie prawdy. Odetnijcie się od tego zepsutego pokolenia, bądźcie świętymi.

Nie zostaliście stworzeni po to by się dostosowywać. Urodziliście się po to by się wyróżniać. Zbyt często jesteśmy szczęśliwi tylko i wyłącznie w tych momentach, w których robimy to, co robią inni. Czy naprawdę sądzisz, że to jest prawdziwa wolność? Papież Jan Paweł II powiedział: ,,Demokracja nie może być podtrzymywana bez wspólnego zaangażowania w pewne moralne prawdy dotyczące osoby ludzkiej i ludzkiej społeczności.’’ Podstawowe pytanie jakie obecnie stawiane jest przed demokratycznym społeczeństwem brzmi: ,,Jak mamy żyć razem?’’

Czy społeczeństwo może wykluczyć moralną prawdę i moralne rozumowanie? Każde pokolenie musi wiedzieć, że wolność nie polega na robieniu tego, czego się chce, ale na robieniu właściwych rzeczy. To jest wolność, jakiej wam Drodzy Czytelnicy życzymy. Wolność od grzechu, wolność od słabości, wolność od zniewolenia, które powoduje grzech. To jest wolność, dla której można umrzeć. Każdego dnia widzę armię moich rodaków przeciwstawiających się tyrani. Drodzy Czytelnicy, każdy z Was narodził się na ten świat jako wolny człowiek. Jesteście wolnymi ludzi.

Co byś zrobił z wolnością? Czy walczyłbyś o prawdę? Wielu odpowie, że nie, lepiej uciekać i żyć, ponieważ walcząc można umrzeć a uciekając żyć. Przynajmniej przez jakiś czas, umierając w swoich łóżkach kilkadziesiąt lat później. Wiele wówczas dalibyście za to, aby mieć jedną szansę, tylko jedną szansę, aby powrócić i powiedzieć, że warto podjąć wyzwanie, warto nie uciekać. Każdy człowiek umrze, ale nie każdy żyje prawdziwie. Dlatego Ty, Ty i Ty, wszyscy musimy walczyć o tę prawdziwą wolność.

Musimy żyć. Musimy żyć z Bogiem z Duchem Świętym jako waszą Tarczą i z Chrystusem jako waszym Mieczem. Drodzy Czytelnicy, nie chcemy myśleć jak wyglądałby świat, gdyby nie Jezus Chrystus. Na szczęście dla Ciebie i dla nas Zjawił się On tutaj ponad dwa tysiące lat temu. Przepowiedział to wszystko i Pozostawił po sobie Ewangelię. To, co Możesz teraz zrobić, to oddać swoje życie Chrystusowi jak to uczyniło już bardzo wiele osób na całym świecie. Są oni dzięki temu szczęśliwsi niż kiedykolwiek. Ci ludzie już wiedzą, kto wygra starcie dobra i zła oraz co czeka ich potem.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *