Nadchodzi „Nowy Porządek Świata”, w którym władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi.

Rada Stosunków Zagranicznych (CFR) rządzi w pełni życiem finansowym i politycznym w USA. Obecnie CFR liczy blisko trzy tysiące członków rządzących Ameryką pod osłoną dymnej kurtyny. Przez ostatnie czterdzieści lat korzystają oni z pomocy swoich partnerów, realizując politykę zagraniczną i obronną USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Doskonałym przykładem sprawowania władzy są wybory z roku 1992, kiedy to obywatele USA mieli wybrać w ,,demokratycznych’’ wyborach najlepszego spośród trzech kandydatów.


,,Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i tę wojnę przegrywa (…) Znając historię łatwiej zrozumieć teraźniejszość i można lepiej przygotować się na przyszłość.’’

Frederic Joliot-Curie. Francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla.

Żelazna Dama powiedziała przed laty, że globalizacji Europy byłaby największą w historii abdykacją narodowej i politycznej suwerenności. My ze swojej strony do tych słów chcemy dodać również to, że będzie to coś więcej, ponieważ cywilizację do wtórnego zniewolenia i zupełnego bezładu gospodarczego. Tymczasem ambitne i ostateczne plany wdrażające ideę nowego ładu globalnego rozwijają się w trzech zasadniczych fazach.

Faza pierwsza obejmuje proces zespalania władzy militarnej i politycznej, zwłaszcza w punktach świata politycznie zapalnych. Druga faza to fuzja ekonomiczna kontynentów świata, osiągana przy pomocy uzależnienia poszczególnych państw układami NAFTA i kredytami Banku Światowego. Trzecia i ostatnia faza wprowadzi zasadę totalnego globalizmu, w połączeniu trzech kluczowych dziedzin dyktatury, czyli: politycznej, ekonomicznej i militarnej.

Dawid Rockefeller, jeden z najbogatszych ludzi na świecie stworzył ciało korporacyjno-finansowe, będące prawdziwym imperium banku Chase Manhattan Bank, którego rodzina Rockefellerów jest absolutnymi władcami. Powołana do istnienia organizacja dzieli się wpływami z Radą Stosunków Zagranicznych jako tak zwana komórka nadzorcza Grupy Bilderberg. W roku 1991 podczas spotkania w Baden założyciel Komisji Trójstronnej, dyskutując poufne sprawy podziękował dziennikarzom z Washington Post oraz The New York Time za dochowanie tajemnicy.

Rada Stosunków Zagranicznych (CFR) rządzi w pełni życiem finansowym i politycznym w USA. Obecnie CFR liczy blisko trzy tysiące członków rządzących Ameryką pod osłoną dymnej kurtyny. Przez ostatnie czterdzieści lat korzystają oni z pomocy swoich partnerów, realizując politykę zagraniczną i obronną USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Doskonałym przykładem sprawowania władzy są wybory z roku 1992, kiedy to obywatele USA mieli wybrać w ,,demokratycznych’’ wyborach najlepszego spośród trzech kandydatów.

Kandydował wówczas Prezydent Bush, gubernator Clinton i niezależny milioner Ross Perone, wszyscy byli członkami Rady Stosunków Zagranicznych. Ponad to prezydent Bush i gubernator Clinton należeli do Komisji Trójstronnej. Studium Rady Stosunków Zagranicznych od roku 1959 odpowiedzialne za politykę pokojową, zaproponowało zbudowanie nowego porządku międzynarodowego. 30 stycznia 1976 roku trzydziestu dwóch senatorów i dziewięćdziesięciu dwóch kongresmanów podpisało propagandowy dokument oświadczając w nim: ,,Dwa wieki temu nasi praojcowie utworzyli nowy naród, teraz my musimy połączyć się z innymi, by stworzyć nowy porządek świata.’’

,,Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w jednych rękach a nasz kraj zniszczony.’’

Abraham Lincoln.

W XXI wieku, gdzie wydaje się, że nie ma już tajemnic i wszystko, co zakryte zostało ujawnione, istnieje plan wdrożenia nowego porządku świata. To się dzieje, ta idea jest realizowana w ścisłej konspiracji. Najwyższymi i najpotężniejszymi indywidualnościami korporacji są członkowie Komisji Trójstronnej i Rady Stosunków Zagranicznych oraz Grupy Bilderberg. Celem Komisji Trójstronnej jest infiltrowanie rządowych grup podejmujących decyzje akademickie i zdobycie wpływu na media. Z kolei celem Grupy Bilderberg jest koordynowanie planu zjednoczenia Europy w jedno państwo federalne.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

1 thought on “Nadchodzi „Nowy Porządek Świata”, w którym władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi.

  1. Tanzania Prezydent:Zasięg pandemii SARS-CoV-2 to manipulacja. Testy wykazały, że na koronawirusa zachorował olej silnikowy, papaja i koza.Co na to minister? i w tak prosty sposób rządy ich skończone zostały,połapać się musi 6 mld ludzi,za 2 miesiące Papuasi będą wiedzieli że Wielkie Jaja były na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *