Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach.

,,Władcy pieniądza żerują na narodzie w czasie pokoju i spiskują przeciwko niemu w czasach nieszczęścia. Są oni bardziej despotyczni niż monarchia, bardziej zuchwali niż autokracja i bardziej egoistyczni niż biurokracja. Widzę w niedalekiej przyszłości nadciągający kryzys, który niepokoi mnie i wywołuje drżenie o bezpieczeństwo mojego kraju. Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w jednych rękach a nasz kraj zniszczony.’’

Abraham Lincoln.

Tolerancja w XXI wieku przekształciła się w pewną formę religii, która wyznacza granicę pomiędzy tym, co było a tym, co nadejdzie, wyznacza granicę pomiędzy ludźmi postępowymi, oświeconymi a tak zwanymi starego typu, zacofanymi a nawet fanatykami. Nie mówi się jednak jednej podstawowej rzeczy, otóż tolerancja dotyczy tylko obrony własnych przekonań konkretnej światowej elity, kierującej się zamiarem likwidacji światowych oponentów w kwestii kierunku rozwoju współczesnej cywilizacji.

To pokazuje, że wojna cywilizacyjna, z jaką mamy do czynienia wkroczyła już dawno na nowy poziom. Loża Masońska sama siebie określa mianem stowarzyszenia religijnego, etycznego a tymczasem opowiada się za samowolą i absolutnym rozluźnieniem wszelkich norm moralnych. Popularyzuje równouprawnienie wszystkich poglądów z wyjątkiem tych niepoprawnych politycznie, ot taka swoista cenzura. Loża Masońska z entuzjazmem promuje oraz wprowadza tak zwaną duchowość Nowego Wieku, a sam homoseksualizm uznaje za szlachetny.

Z kolei patriotyzm uważany jest za upadłą formę z przeszłości stanowiącą niebezpieczeństwo dla idei globalizmu i integrowania się poszczególnych krajów w jedno wielkie super państwo. Nie można nie odnieść wrażenia, że Masoneria jest otwartym wrogiem indywidualizmu, kreatywności i samodzielnego myślenia. To z kolei prowadzi nas do kolejnego wniosku, a mianowicie ukazuje przed nami ukryty cel Masonerii. Co to za cel?

Totalna kontrola mas i odwrócenie do góry nogami obecnej rzeczywistości. W gruncie rzeczy za pojęciem wolności, demokracji i tolerancji funduje się nam zniewolenie i demoralizację podszytą całkowitym wypaczeniem moralnym. Współczesne elity, w znacznej mierze przesiąknięte Masonerią, nienawidzą społeczeństwa patriotycznego to też stanowią one zagrożenie zarówno dla wolnego i suwerennego państwa jak i dla samego chrześcijaństwa.

Wystarczy spojrzeć na to, co w ostatnim czasie wyczynia Komisja Europejska z naszą Ojczyzną. W XXI wieku członkowie Masonerii oraz innych organizacji ściśle powiązanych z Masonerią, w sposób perfidny przenikają do struktur europejskich a nawet ogólnie pojętego Kościoła Rzymsko Katolickiego z jednym zamierzeniem. Zamierzeniem skupienia w swoich rękach globalnej władzy. Masoneria i ludzie podlegli tej organizacji są łącznikiem po między tym, co było a tym, co nadchodzi, czyli Nowym Porządkiem Świata.

Masoneria jest instytucją filantropijną o poglądach postępowych, tak przynajmniej sama o sobie twierdzi. Tymczasem nie jest żadną tajemnicą, że Masoneria na całym świecie opowiada się za zalegalizowaniem aborcji, eutanazji i związków homoseksualnych. Na tym polega ów postęp tej ściśle tajnej organizacji. Można przy tym jedynie żałować, że współczesny kościół katolicki z wysoce wątpliwym Papieżem Franciszkiem na czele w żadnej mierze nie piętnuje Masonerii, jak gdyby się jej obawiał lub, co gorsza był na tyle przez nią z infiltrowany, że doszło do pewnego paraliżu.

W dzisiejszych czasach nie każdy wie i ma świadomość tego, że grupa kilku super potentatów finansowych spotyka się regularnie w różnych miejscach świata, aby omawiać kroki w planie zmiany dotychczasowego ładu polityczno ekonomicznego. Spisek ten jest niezaprzeczalnym faktem, chociaż otoczono go dymną zasłoną. Instrumentem i ciałem wykonawczym Nowego Porządku Świata pozostaje nadal ONZ.

,,Pozwólcie mi kontrolować podaż pieniędzy w państwie, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa.”

Amsel Bauer Mayer Rothschild. Rok 1838.

System Nowego Porządku Świata w sztuczny sposób doprowadzi do upadku wartości pieniądza. Odtąd bez znaczenia będą w każdym kraju rezerwy złota, ponieważ nowy system będzie oparty na komputerowym obrocie bezgotówkowym, jest to doskonały sposób inwigilacji oraz zniewolenia każdego człowieka z osobna. Bankierzy po przez swoje wpływy i nieustannie rosnące bogactwa przejmują władzę nad kolejnymi rządami a przez to całymi państwami.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *