Masońskie „Protokoły Mędrców Syjonu” Cz.2: za wszelką cenę zniszczyć w masach wizerunek i znaczenie rodziny.

Protokoły Mędrców Syjonu w znacznej mierze traktują o tajnikach rządzenia, skrywanej historii i podziemnej religii, o tajemnicach bogactwa, władzy i dominacji nad światem. To wszystko z pewnością zburzy u wielu uczucie pewności i zrozumienia dla współcześnie stworzonego wizerunku naszej cywilizacji. Tajne Stowarzyszenia? Istnienie tajnego rządu? Ogólnoświatowa zmowa przeciwko wolności i demokracji? Zastanówcie się czy aby na pewno są to tylko teorie spiskowe.


Zewnętrznie jednak, w naszych oficjalnych wypowiedziach, powinniśmy stosować odwrotne podejście i zawsze usilnie starać się uchodzić za uczciwych i gotowych do współpracy. Słowa mężów stanu nie muszą być zgodne z ich czynami. Jeżeli będziemy stosowali te zasady, przygotowane przez nas w ten sposób rządy i narody będą wykupywały nasze skrypty dłużne za gotówkę.

Pewnego dnia dojrzą w nas dobroczyńców i zbawców. Gdyby jednak jakieś państwo ośmieliło się nam opierać, gdyby jego sąsiedzi sprzymierzyli się z nim przeciw nam, wywołamy wojnę światową.”

Fragment Protokołów.

Nic w polityce globalnej nie dzieje się bez powodu, to po pierwsze a po drugie można przewidywać przyszłość, w jaki sposób? Otóż po przez jej kreowanie i takim właśnie sposobem myślenia kierują się architekci geopolitycznych zmian. Taki również zarys przed nami przedstawiają Protokoły Mędrców Syjonu. „Oni” nie działają na oślep, nie kierują się emocjami, lecz doskonale skonstruowanym planem, który systematyczne i skrupulatnie realizują.

Protokoły wyjaśniają, że dominację nad światem można osiągnąć po przez roztoczenie kontroli nad tym, jak ludzie myślą i co słyszą, poprzez wywoływanie nowych konfliktów albo zaprowadzanie starych porządków, przez szerzenie głodu, pozbawianie środków do życia zakażanie dżumą, poprzez demoralizację i zwodzenie na manowce młodzieży. „Stosując te wszystkie metody, zapewniamy, że tak zamęczymy narody, że będą musiały oddać nam władzę nad światem.”

Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

Niektóre z 24 Protokołów kończą się krótkimi podsumowaniami, które to podsumowania wydają się być wiarygodne, zwłaszcza te ich części, które dotyczą widocznych związków z masonerią i starożytnymi tajemnicami oraz zadziwiającego planu opanowania świata. Ponieważ Protokoły były pisane w różnych wersjach i przypisywane przed pierwszą wojną światową Żydom, używane w nich pogardliwe określenie goim, odnoszące się do nie-Żydów, zostało zastąpione słowem „masy”. Plan ten obejmuje następujące punkty.

Protokół 1: Nakreślony plan będzie skrywany aż do momentu, kiedy osiągnie taką moc, że żadna chytrość nie będzie mogła już go podważyć.

Protokół 2: Wojny, na ile to możliwe, nie powinny prowadzić do zdobyczy terytorialnych, głównym celem jest zniszczenie.

Protokół 3: Monetarna i seksualna korupcja, która będzie wykorzystywana do uzyskania władzy nad mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska.

Protokół 4: Umysły mas powinny być zwrócone ku przemysłowi i handlowi. Wówczas wszystkie narody zostaną pochłonięte pogonią za zyskiem i nie zwrócą uwagi na wspólnego wroga.

Protokół 5: Powinniśmy stworzyć silnie scentralizowany jeden rząd. Następnie, na jego bazie, powołać do istnienia super-rząd globalny, przedstawiając go jako Protektora i Dobroczyńcę wszystkich, którzy podporządkują się dobrowolnie.

Protokół 6: Powinniśmy w niedługim czasie stworzyć olbrzymie monopole, o zasięgu globalnym.

Protokół 7: Wzmożenie zbrojeń, zwiększenie sił policyjnych tak, aby we wszystkich państwach świata pozostały, z wyjątkiem nas, tylko masy proletariatu, niewielu milionerów oddanych naszym interesom, policjanci i żołnierze.

Protokół 8: Musimy oddać władze państwową w ręce ludzi, których przeszłość i reputacja są takie, że między nimi a ludem rozciąga się przepaść, ludzi, którzy w przypadku niespełnienia naszych poleceń musieliby odpowiadać za przestępstwa kryminalne.

Protokół 9: Należy ogłupić oraz wprawić w zamieszanie i zepsucie moralne młodzież, wychowując ją zgodnie z teoriami, o których wiemy, że są fałszywie.

Protokół 10: Za wszelką cenę zniszczyć w masach wizerunek i znaczenie rodziny i jej wartości wychowawcze.

Protokoły Mędrców Syjonu w znacznej mierze traktują o tajnikach rządzenia, skrywanej historii i podziemnej religii, o tajemnicach bogactwa, władzy i dominacji nad światem. To wszystko z pewnością zburzy u wielu uczucie pewności i zrozumienia dla współcześnie stworzonego wizerunku naszej cywilizacji. Tajne Stowarzyszenia? Istnienie tajnego rządu? Ogólnoświatowa zmowa przeciwko wolności i demokracji? Zastanówcie się czy aby na pewno są to tylko teorie spiskowe.


Przeczytaj również:

Gwiazdor Hollywood Christian Bale, w relacji NBS News wyjawia: ,,Dziękuję Szatanowi za inspirację do tego, jak grać tę rolę.’’


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


27 listopada, 2020


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *