Masońskie „Protokoły Mędrców Syjonu” Cz.1: stanowią one zestawienie wytycznych mających prowadzić do dominacji nad światem.

Protokoły przerażają czytelnika profetycznymi opisami metod sprawowania tyranii przez nieliczne mniejszości. Zawarte w nich przesłanie całkiem dobrze pasuje do podejścia takich przedstawicieli elit, jak Cecil Rhodes i Rotschildowie. To też nie dajcie się zwieść opowieściom o tym, że mamy demokrację, której elementem są wybrani politycy, ponieważ owi wybrani politycy bardzo często zostali wykreowani i stworzeni przez elity reprezentowane chociażby przez Georga Sorosa.


,,Dotarliśmy w końcu do tajemnicy życia wiecznego, ostatecznego podboju człowieka, by w końcu stać się bogami i mistrzami, tak jak nasi przodkowie. Wszyscy tutaj zgromadzeni, jesteśmy Alfą i Omegą tego nowego świata, który otwiera się na nas i dlatego mamy prawo jako twórcy praw i religii rządzić ludźmi i ich życiem.’’

Fragment tajnego raportu Grupy Bilderberg.

W owym czasie Antychryst urodzi się z żydowskiej zakonnicy, fałszywej dziewicy, która zjednoczona będzie ze starożytnym Wężem, nauczycielem nieprawości. Jego ojcem będzie biskup. Przy urodzeniu będzie wymiotował bluźnierstwami, będzie miał zęby, on będzie wcielonym diabłem, będzie wydawał przerażające krzyki.”

Fragment objawienia z La Salette, spisany przez Melanię w 1879 roku.

Drodzy Czytelnicy, ukazało się wiele książek i artykułów wykazujących istnienie związków między nazistowskim ruchem Hitlera a stowarzyszeniami okultystycznymi, ale niewiele z nich jasno ukazało, że to one de facto stworzyły Adolfa Hitlera. Naziści byli czymś więcej aniżeli tylko zwykłam ruchem politycznym. Uważali siebie za najważniejszy quasi-religijny nurt wywodzący się z tajnych organizacji, mających te same cele, co grupy związane z Illuminatami oraz Masonerią. „To była religia, i jak w przypadku każdej zwyczajnej religii, jej głównymi wrogami były inne religie.” Zauważa Peter Levenda w dobrze udokumentowanej pracy na temat nazizmu i okultyzmu.

Potwierdził to sam Adolf Hitler oświadczając: „każdy, kto rozumie narodowy socjalizm jedynie jako ruch polityczny, nie wie o nim praktycznie nic. Jest on czymś więcej niż religia, jest on wolą stworzenia nowego człowieka.” Warunkiem zrozumienia znaczenia tych właśnie tajemniczych słów jest zrozumienie przesłania Protokołów Mędrców Syjonu, stanowiących zestawienie wytycznych mających prowadzić do dominacji nad światem. Ten dokument wywołał większe zamieszanie i spowodował większe szkody niż jakikolwiek inny w historii współczesnej.

Jedna z wersji Protokołów po raz pierwszy ukazała się w 1864 roku we Francji w książce: „Dialog w piekle między Monteskiuszem a Machiavellim”. Napisał ją Francuski prawnik Maurice Joly i opublikował anonimowo. Została szybko uznana za polityczną satyrę na inspirowaną przez Machiavellego politykę Napoleona III. Joly był podobno przyjacielem Wiktora Hugo, a obaj byli członkami Zakonu Różokrzyżowców, tajnego stowarzyszenia, które mogło zainspirować powstanie tego dzieła.

Władze ustaliły tożsamość autora i Joly został skazany na 15 miesięcy więzienia, a o książce prawie całkowicie zapomniano. W połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, została ponownie opublikowana z dodatkiem antysemickich materiałów na zlecenie rosyjskiej ochrany, czyli tajnej policji carskiej. Stanowiła obecnie część pracy religijnego pisarza Sergieja Nilusa, opublikowanej w związku z powołaniem do życia ruchu syjonistycznego, mającego na celu powrót Żydów do Palestyny na Światowym Kongresie w Bazylei w 1897 roku.

Protokoły ukazały się w książce Nilusa jako dodatek zatytułowany: „Wielkie w Małym, czyli bliski jest Antychryst i panowanie diabła na ziemi”. Celem publikacji było osłabienie społecznego nacisku na carat przez przedstawienie rosyjskich rewolucjonistów, jako pionków w międzynarodowym spisku żydostwa. Dokument sugerował, że kilku Żydów i masonów zamierza połączyć siły w celu powołania rządu światowego, posługując się hasłami liberalizmu i socjalizmu, a więc metodą ciągle jeszcze żywą w pewnych kręgach.

Ponad to Protokoły przerażają czytelnika profetycznymi opisami metod sprawowania tyranii przez nieliczne mniejszości. Zawarte w nich przesłanie całkiem dobrze pasuje do podejścia takich przedstawicieli elit, jak Cecil Rhodes i Rotschildowie. To też nie dajcie się zwieść opowieściom o tym, że mamy demokrację, której elementem są wybrani politycy, ponieważ owi wybrani politycy bardzo często zostali wykreowani i stworzeni przez elity reprezentowane chociażby przez Georga Sorosa.

My jesteśmy wybrani, my jesteśmy prawdziwymi ludźmi. Nasze umysły uzewnętrzniają prawdziwą siłę ducha a inteligencja reszty świata jest tylko instynktowna i zwierzęca. Ci ludzie widzą, ale nie potrafią przewidywać. Ich wynalazczość jest czysto cielesna. Czy nie wynika z tego, że sama natura predestynowała nad do dominacji nad całym światem?”

Fragment Protokołów.

Dzisiejszą publikację chcemy zakończyć przytoczeniem słów Rzymskiego teologa i filozofia chrześcijańskiego, Tertuliana. Ten znany Ojciec Kościoła wypowiedział znamienite słowa, które dziś powinny zostać wyryte w sercach wielu, którzy za prawdę uważają kłamstwo. ,,Prawda niczego się nie wstydzi i nie musi się ukrywać.’’ Do tych słów dodamy cytat wypowiedziany przez innego człowieka, z innych czasów i innej profesji. George Orwell w taki sposób wypowiadał się na temat prawdy: ,,Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.”

Piszemy o tym, ponieważ jednym z najważniejszych celów tajnych stowarzyszeń jest zniszczenie wiary chrześcijańskiej, co de facto odbywa się obecnie na naszych oczach w Polsce, ponieważ na zachodzie owa dewastacja i wyniszczenie zostały już sfinalizowane. Otóż w roku 1859 francuski Kardynał Jacques Crétineau Joly opublikował zdobyte przez Watykan masońskie dokumenty w książce zatytułowanej: ,,Kościół Rzymski w obliczu rewolucji’’ (,,The Roman Church facing the Revolution’’).

Dokumenty te pochodziły z loży masońskiej nazwanej Alta Vendita a publikacja bardzo szybko wstrząsnęła wieloma kręgami społecznymi. W 1885 roku, 26 lat później, George Dillon opublikował angielski przekład tych dokumentów w książce ,,Wielka masoneria wschodnia zdemaskowana jako tajna siła stojąca za komunizmem’’ (,,Grand Orient Freemasonry Unmasked as the Secret Power Behind Communism’’).

Jak czytamy w tych dokumentach, loża masońska Alta Vendita otwarcie zadeklarowała, że jej „najważniejszym celem jest idea rewolucji francuskiej, ostateczne zniszczenie katolicyzmu, a także doprowadzenie do końca chrześcijańskiej idei”. Szanowni Państwo, Masoneria od zawsze za głównego wroga uważała chrześcijaństwo. Co szczególnie zasługuje na uwagę to jest to, że w ujawnionych dokumentach zawarto instrukcję prowadzącą do wyżej wspomnianej destrukcji:

„Naszym zamiarem nie jest pozyskanie papieży dla naszej sprawy, uczynienie z nich wyznawców naszych zasad, propagatorów naszych idei. To byłoby absurdalne marzenie i gdyby nawet tak się stało w jakimś stopniu, gdyby na przykład kardynałowie lub prałaci, z własnej woli lub niespodziewanie, poznali część naszych sekretów, to by nas zrujnowało.

Sama ambicja doprowadziłaby ich do apostazji, żądza władzy zmusiłaby ich do poświęcenia nas. Tym, o co musimy zabiegać, czego powinniśmy szukać i oczekiwać, tak jak żydzi oczekują na Mesjasza, to papież odpowiadający naszym potrzebom.

Kilkadziesiąt lat później w tej sprawie George Dillon wspominał, że Masoneria to najbardziej mroczne stowarzyszenie jakie kiedykolwiek powstało. Dillon uważał i swoją opinię wyrażał publicznie, że prawdziwa idea Masonerii, ta, która jest znana jedynie wybranym, opiera się na satanizmie i kulcie diabła a celem nadrzędnym Masonerii jest przeniknięcie do struktur Watykanu a następnie zniszczenie chrześcijaństwa, które stoi na drodze ku pełni władzy.


Przeczytaj również:

Gwiazdor Hollywood Christian Bale, w relacji NBS News wyjawia: ,,Dziękuję Szatanowi za inspirację do tego, jak grać tę rolę.’’


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


26 listopada, 2020


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *