Lekarze dowodzą, że chlorochina efektywnie hamuje dalsze zaostrzenie zapalenia płuc i skraca przebieg choroby COVID-19.

Naukowcy z Qingdao University oraz Qingdao Municipal Hospital przeprowadzili badania kliniczne, które mogą pozwolić na rozszerzenie wskazań do stosowania chlorochiny. Wzięło w nich udział ponad stu pacjentów w ponad 10 szpitalach: w Wuhanie, Szanghaju, Pekinie, Ningbo, Chongqingu, Kantonie i Jingzhou. Każdemu z nich przez 10 dni podawano doustnie fosforan chlorochiny w dawce 500 mg dziennie. Lek skutecznie hamował dalsze zaostrzenie zapalenia płuc i skracał przebieg choroby. Nie odnotowano przy tym żadnych ciężkich działań niepożądanych.


Chlorochina to lek pierwotniakobójczy, który jest stosowany w leczeniu malarii i chorób autoimmunologicznych. Ostatnie badania kliniczne wskazują, że fosforan chlorochiny może być skuteczny także w terapii COVID-19, choroby wywołanej, przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwsze doniesienia o chlorochinie jako potencjalnie skutecznym leku wspomagającym leczenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pojawiły się tuż po wybuchu epidemii COVID-19.

Wówczas Marc van Rast, wirolog z uniwersytetu w Leuven (Belgia), przypomniał, że podczas testów w 2004 roku wykazano, iż fosforan chlorochiny może być pomocny w leczeniu SARS, również wywoływanego przez koronawirusa. W związku z tym badacze z chińskich ośrodków przeprowadzili badania w celu oceny skuteczności chlorochiny w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2. Wykazały one, że substancja ta może pozwolić na zwalczenie nowego wirusa, w związku, z czym zalecają jej stosowanie w leczeniu COVID-19.

Podobnie naukowcy z Qingdao University oraz Qingdao Municipal Hospital przeprowadzili badania kliniczne, które mogą pozwolić na rozszerzenie wskazań do stosowania chlorochiny. Wzięło w nich udział ponad stu pacjentów w ponad 10 szpitalach: w Wuhanie, Szanghaju, Pekinie, Ningbo, Chongqingu, Kantonie i Jingzhou. Każdemu z nich przez 10 dni podawano doustnie fosforan chlorochiny w dawce 500 mg dziennie. Lek skutecznie hamował dalsze zaostrzenie zapalenia płuc i skracał przebieg choroby. Nie odnotowano przy tym żadnych ciężkich działań niepożądanych.

15 lutego 2020 roku odbyła się konferencja, w której wzięli udział eksperci z chińskich organów rządowych i regulacyjnych oraz organizatorzy badań klinicznych. Stwierdzili oni jednogłośnie, że: „fosforan chlorochiny ma silne działanie przeciw COVID-19”. W związku z tym zalecają włączenie leku do następnej wersji wytycznych, dotyczących zapobiegania, diagnozowania i leczenia zapalenia płuc spowodowanego przez COVID-19.

Opierając się na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych, 13 marca 2020 roku, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Arechin (Chloroquini phosphas). Polega ona na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2.”

Informacja, że Chlorochina może być skuteczna w leczeniu koronawirusa sprawiła, że na Węgrzech popyt na wspomniany lek wzrósł w marcu czterokrotnie. W konsekwencji zdarza się, że nie mogą go dostać chorzy, którzy regularnie je przyjmują. Tamtejszy Krajowy Instytut Farmacji i Żywienia zapewnił jednak, że zaopatrzenie jest ciągłe i do kraju dotarł nowy transport w wielkości odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu zapotrzebowaniu.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *