Jezus Pokonał śmierć ciała i ducha, On jest prawdą, drogą i życiem. On może nas uzdrowić a nawet wskrzesić ze śmierci duchowej.

Tak, więc już dziś, właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, wiedz, że z uśmiechem na twarzy polecamy ci osobę Boga- Człowieka, osobę Jezusa z Nazaretu. To On pokonał śmierć ciała i ducha, On jest prawdą, drogą i życiem. On może nas uzdrowić a nawet wskrzesić ze śmierci duchowej, która obecnie szerzy się w materialistycznym świecie. Nie trwajmy w letargu i pewnego rodzaju hibernacji, lecz dajmy się ponieść Bożej mocy, miłości i miłosierdziu by ze starego człowieka odrodził się nowy człowiek, pełen życia i nadziei.


„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.”

Jan 3:16.

Prezenty? Nie, to nie one są sednem Świąt Bożego Narodzenia. Kolorowe reklamy pełne uśmiechu, nowych urządzeń elektronicznych, kosmetyków, słodyczy? To także w zasadzie jest całkowicie zbędne, niepotrzebne, daremne. W tym czasie w żadnym wypadku nie jest ważne to, co materialne, w tym czasie liczy się przede wszystkim to, co jest niewidoczne dla oczu, to, czego nie można zmierzyć i zważyć. Co mamy na myśli?

Mamy na myśli uczucia, empatię, wszystko to, co w znacznej mierze łączy nas ze sferą duchową, którą można również określić mianem sfery religijnej. Ta sfera to sfera naszego serca i duszy a to serce i dusza w połączeniu z rozumem kierują nas ku Bogu. Zatem jak widzimy to nie słodycze, prezenty, kosmetyki i określmy to mianem „szczęśliwy święty i naiwny, bo bez głębszego przesłania Jezusek” z wystaw galerii handlowych prowadzą nas ku Bogu, lecz tym, co nas kieruje do Niego jest dusza, następnie serce i wreszcie rozum w oparciu o duszę i serce.

Czas, w którym przyszło nam żyć, jest czasem bardzo trudnym i bezprecedensowym, w tym czasie bez Boga i Jego darów bardzo ciężko żyć, stąd też tyle samobójstw, samookaleczeń i agresji w ludziach. Wystarczy tylko nadmienić, że pod względem liczby samobójstw i samookaleczeń nasz kraj znajduje się w czołówce europejskiej. Co prowadzi do tak skrajnych czynów jak odebranie sobie życia? Źródłem jest przede wszystkim utrata jakiejkolwiek nadziei a dawcą prawdziwej nadziei jest tylko Bóg.

To też nasz okrąg tutaj się domyka i w pewnym sensie stanowi pełnię istnienia Boga Żywego, a każdy człowiek, który pozwoli się otoczyć wyżej wspomniany kręgiem, będzie mógł już dziś czuć się zwycięzcą, ponieważ stanął po stronie dobra, po stronie światłości. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy z Bogiem to On Będzie z nami, a jeżeli On będzie z nami to któż przeciwko nam? Bóg jest siłą, mocą, potęgą, Bóg jest wszystkim i ponad wszystkim. Jest ponad niedolą tego świata.

Tak, więc już dziś, właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, wiedz, że z uśmiechem na twarzy polecamy ci osobę Boga- Człowieka, osobę Jezusa z Nazaretu. To On pokonał śmierć ciała i ducha, On jest prawdą, drogą i życiem. On może nas uzdrowić a nawet wskrzesić ze śmierci duchowej, która obecnie szerzy się w materialistycznym świecie. Nie trwajmy w letargu i pewnego rodzaju hibernacji, lecz dajmy się ponieść Bożej mocy, miłości i miłosierdziu by ze starego człowieka odrodził się nowy człowiek, pełen życia i nadziei.

Jezus z Nazaretu Jest słowem Boga a jego słowa mają moc, która wymaga, ale także ofiaruje więcej aniżeli moglibyśmy sobie wyobrazić. Jezus odnajdzie Cię nawet w największym mroku, największej rozpaczy, daj się mu odnaleźć i pójdź za nim aż po horyzont swojego życia, ponieważ: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.”


Przeczytaj również:

Szeroko pojęte chrześcijaństwo na drodze ku decydującemu starciu. Jezus i Ewangelia światłem w mrokach współczesności.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *