Jan Paweł II: ,,Wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci.’’

,,Pozdrawiamy Maryję jako Matkę Boga i powierzamy Jej los Kościoła, który poddany jest twardym i zdradzieckim próbom (…) Chcąc być wiernym Jej wzorowi, musi być nasza nadzieja niewzruszona nawet wtedy, gdy widzimy nad Kościołem zbierające się chmury gwałtownej burzy wydarzeń tego świata, podczas których Kościół żeglować musi jak okręt narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo.’’

Jan Paweł II. Fragment kazania wygłoszonego w Efezie w listopadzie 1979 roku.

Wypowiedz ta przypomina w jednoznaczny sposób proroczą wizję świętego Jana Bosko. Dodatkowo w wyżej wspomnianym kazaniu Papież Polak przytacza słowa świętego Pawła do Koryntian: ,,Obawiam się sporów, zazdrości, gniewów, obmów, szemrania, wynoszenia się nad innych, ogólnego zamętu.’’ Można w obliczu tych słów będących niewątpliwie formą wizji przyszłości zadać pytanie czy to już się nie dzieje na naszych oczach? Czy dziś słyszymy grzmoty będące odgłosem nadciągającej burzy?

Jest rzeczą zaiste zastanawiającą, że tak wiele proroczych wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących przyszłości zostało przemilczanych i nadal owe przestrogi są spychane w mrok niewiedzy, tak by współczesna cywilizacja nie mogła się z nimi zapoznać. Ostatniego dnia roku 1993 w kościele pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli w Rzymie Papież Jan Paweł II wygłosił homilię, wobec której nie można przejść obojętnie. Tym razem wręcz literalnie, najdobitniej, jak to tylko możliwe, potwierdził, że żyjemy w czasach apokaliptycznych.

,,Antychryst jest wśród nas! Początek nowego roku otwiera horyzonty, które choć nie pozbawione przebłysku światła, są mroczne i groźne, nie możemy przymykać oczu na to, co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego.

Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca pod wpływem bezpośredniego działania szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy.’’

Jan Paweł II. Fragment homilii z roku 1993 wygłoszonej w Rzymie.

Jak możemy skomentować wyżej przytoczony fragment wypowiedzi Polskiego Papieża? Trudno jest komentować słowa wypowiedziane przez tak Wielkiego Człowieka, Wielkiego Polaka, możemy jedynie dodać, że w tym przypadku Imię Antychryst niekoniecznie zostało użyte w znaczeniu jednej osoby, ale przynajmniej na obecnym etapie skierowane jest ono jako nazwa dla globalnego systemu, globalnej idei zorganizowanej przez lobby finansowo ekonomiczne.

Owo lobby dąży do narzucenia światu nowego porządku, nowego globalnego ładu z jednym światowym rządem, oraz przede wszystkim lobby ekonomiczno finansowe dąży do usunięcia jakichkolwiek śladów Boga, tego, że On Istnieje i Jest Bogiem Żywym. Polski Papież nazywa taki system cywilizacją śmierci. Wielu komentatorów podkreśla, że ów cywilizacja śmierci to dzieło Lucyfera wspierane przez Masonerię, czyli hierarchiczny kościół szatana zwany także antykościołem.

Powszechnie wiadomo, że Jan Paweł II jest obok Maryi największym prorokiem minionego stulecia. Między innymi sprawdzają się Jego słowa, które jako kardynał wypowiedział w 1976 roku, gdy przebywał w USA, a której później zacytował Wall Street Journal. ,,Stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelii i anty ewangelii. Konfrontacja ta leży w planach Bożej Opatrzności, jest to próba, przez którą cały Kościół a polski Kościół w szczególności, musi przejść.’’

Należy tutaj mocno podkreślić, że ci duchowni i świeccy, którzy przemilczają, negują lub pomniejszają ogromnie destrukcyjne znaczenie działań masonerii są tym, co sprawia, że Kościół upada i zostaje zepchnięty w odosobnienie, zapomnienie w niebyt. Takie działania w znacznym stopniu doprowadzają do dezorientacji wśród wiernych, szczególnie tych słabej wiary. Bardzo wielu z nich z tego powodu zraża się do Kościoła i samego Boga.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. it.wikipedia.org


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *