Instytut Ramazzini potwierdza rakotwórcze oddziaływanie wież i telefonów komórkowych.

,,Naukowcy wzywają Międzynarodową Agencję do spraw Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia do ponownej oceny rakotwórczości promieniowania telefonu komórkowego po tym, jak Instytut Ramazzini i rząd USA przeanalizowały te same niezwykłe nowotwory.’’

ehtrust.org

,,Badanie to budzi obawy, że samo mieszkanie blisko wieży komórkowej będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rządy muszą podjąć działania w celu zmniejszenia narażenia na emisje z wież komórkowych. Wieże komórkowe nie powinny znajdować się w pobliżu szkół, szpitali lub domów mieszkalnych.’’

David O. Carpenter, były dziekan Wydziału Zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Albany.

Naukowcy z renomowanego Instytutu Ramazzini we Włoszech ogłosili, że badania zwierząt laboratoryjnych, narażonych na środowiskowe promieniowanie z telefonów komórkowych, wykazały rozwój nowotworu w skutek promieniowania. Badanie dotyczące znacznie wyższego poziomu promieniowania radiofrekwencyjnego przeprowadzone w ramach amerykańskiego Programu Toksykologicznego, również dowiodło, że wykryto ten sam niezwykły nowotwór o nazwie Schwannoma Serca. Ponadto, badanie RI nad promieniowaniem z wieży komórkowej wykazało wzrost złośliwych nowotworów mózgu u samic szczura.

,,Nasze odkrycia dotyczące guzów nowotworowych u szczurów narażonych na poziomy RF w środowisku naturalnym są zgodne i potwierdzają wyniki amerykańskich badań NTP nad promieniowaniem komórkowym, ponieważ oba doniesienia wskazują na wzrost liczby tego samego rodzaju nowotworów mózgu i serca.

Łącznie badania te dostarczają wystarczających dowodów, aby wezwać Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do ponownej oceny i ponownego zaklasyfikowania ich wniosków dotyczących rakotwórczego potencjału RFR u ludzi.’’

Dr. Fiorella Belpoggi, autor publikacji i dyrektor ds. badań RI.

,,Ten ważny artykuł jednej z najbardziej uznanych instytucji tego typu na świecie stanowi znaczący nowy dodatek do literatury technicznej, wskazujący na poważne powody do obaw o promieniowanie elektromagnetyczne ze stacji bazowych lub wież komórkowych. Dowody na to, że sieć bezprzewodowa jest rakotwórcza, wzrosły i nie można ich już ignorować.’’

Jose Domingo. Profesor toksykologii School of Medicine na Uniwersytecie Reus.

Naukowcy z Instytutu Ramazzini wykonali prawie pół tysiąca testów biologicznych na raka, na ponad dwustu związkach, a ich projekt badań jest unikalny pod tym względem, ponieważ zwierzęta mogą żyć do naturalnej śmierci, co umożliwia wykrycie późno rozwijających się nowotworów. Osiemdziesiąt procent wszystkich nowotworów u ludzi rozwija się z opóźnieniem i występuje u ludzi po pięćdziesiątym roku życia. Ten dłuższy okres obserwacji umożliwił Instytutowi Ramazzini wykrycie później pojawiających się nowotworów.

,,Badanie to budzi obawy, że samo mieszkanie blisko wieży komórkowej będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rządy muszą podjąć działania w celu zmniejszenia narażenia na emisje z wież komórkowych. Wieże komórkowe nie powinny znajdować się w pobliżu szkół, szpitali lub domów mieszkalnych.’’

David O. Carpenter, były dziekan Wydziału Zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Albany.

Naukowcy z Instytutu Ramazzini podkreślają, że rakotwórczy wpływ telefonów komórkowych oraz nadajników na ciało człowieka został jednoznacznie i definitywnie potwierdzony. Kolejnym etapem badań, będzie określenie poziomu szkodliwości promieniowania tego typu, oraz wyznaczenie realnych rozwiązań, które powstrzymają tragiczne skutki technologii komórkowej. Należy zauważyć, że telefonia komórkowa nieustannie się rozwija bez większego nadzoru i bardziej szczegółowych badań bezpieczeństwa.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *