Herezja w Kościele: czy niektórzy kapłani krzyżują Jezusa, tym razem na krzyżu mamony?

,,W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej. Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają, dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.”

Święty Franciszek z Asyżu.

Przywódca duchowy Kościoła katolickiego przedłużył specjalne zezwolenie, które wcześniej udzielił podczas trwania Roku Świętego Miłosierdzia, umożliwiając kapłanom rozgrzeszenie kobiet z ciężkiego grzechu aborcji. To prowadzi do jego ideału miłosiernego świętego kościoła, który zakończył już Święty Rok Miłosierdzia. Wielu teologów podkreśla, że współczesny papież jest gotów wybaczyć wszystko bez potrzeby skruchy od osoby proszącej Boga o przebaczenie, tylko po to, aby Kościół stał się bardziej otwarty, współczesny i przyciągnął do siebie jeszcze większą liczbę wiernych.

,,Gdyby nie zaistniała jakakolwiek przeszkoda między prośbą o pojednanie i Boże przebaczenie, od tej chwili udzielam wszystkim kapłanom zdolności do rozgrzeszenia tych, którzy popełnili grzech, który doprowadził do aborcji.

Przepis, który przedłożyłem w tym względzie, ograniczony do czasu trwania Nadzwyczajnego Roku Świętego, zostaje niniejszym przedłużony, niezależnie od czegokolwiek innego.’’

Papież Franciszek.

Papież Franciszek już wielokrotnie szokował, jednym z największych hitów tego papieża było porównanie Boga do energii, która przepływa przez wszechświat. Takie określenia przywodzą na myśl ideologie okultystyczne, nie mniej jednak, obecny papież jest popieramy i wychwalany przez media oraz ludzi, którzy jeszcze do nie dawna drwili sobie z Jana Pawła II czy Benedykta XVI. Powstaje przy tym pytanie czy to dobrze czy może to sygnał, że coś jest nie tak.

Powróćmy jednak do kwestii aborcji. Ze względu na powagę takiego grzechu Kościół Rzymskokatolicki długo odkładał sprawę przebaczenia aborcji w ręce biskupa, który mógł wtedy albo wysłuchać spowiedzi kobiety, albo przekazać ją do eksperckiego księdza. Franciszek zezwolił wszystkim kapłanom na udzielenie rozgrzeszenia za grzech aborcji na czas Święta Roku Miłosierdzia a następnie przedłużył to ,,zezwolenie’’. BBC News w takich słowach komentowało poczynania Papieża Franciszka.

,,Ten Papież jest inny od poprzedników, wydaje się pochodzić z innego Kościoła, a jednak prowadzi on Watykan ku jaśniejszej przyszłości, przyszłości bardziej otwartej. Bergoglio prowadzi Kościół Rzymsko katolicki ku większemu otwarciu się na wszystkich ludzi. Ten wielki papież zmieni oblicze Watykanu już za naszych czasów, dajmy mu tylko czas i odrobinę nadziei a nie zawiedzie on nikogo.’’

BBC News.

W wyniku Soboru Watykańskiego II w Kościele doszło do wielu przemian. Jest rzeczą zatrważającą to, iż często błędne interpretowanie zapisów tego Soboru doprowadziło do upadku wiary, zmniejszenia liczby powołań kapłańskich i zakonnych, wypaczenie ewangelii, korupcję w Watykanie, korupcję wśród księży i biskupów. Dziś można napisać, spoglądając na wydarzenia mające miejsce wewnątrz Kościoła, że przesłanie i liczne napomnienia Jezusa Nazaretu pozostawione swoim uczniom zostały przez tych samych uczniów XXI wieku zaprzedane za przysłowiowe srebrniki Judasza.

,,Obiektywnie rzecz biorąc panuje pomieszanie. Kościół zmaga się z tym pomieszaniem tak w duszpasterstwie, jak i w nauczaniu. Dowodem na to jest to, co stało się po Amoris Laetitia. W jednym z poprzednich wywiadów sam powiedziałem, że Kościół przeżywa swoje piekło, tak, jak zapowiedziała to Matka Boża w Fatimie. Pozostaję wszakże optymistą, bo Kościół wytrwa. Nie pokonają go moce ciemności.’’

Alfredo Morselli teolog z Bolonii i sygnatariusz Synowskiego Napomnienia.

,,Pozdrawiamy Maryję jako Matkę Boga i powierzamy Jej los Kościoła, który poddany jest twardym i zdradzieckim próbom. Chcąc być wiernym Jej wzorowi, musi być nasza nadzieja niewzruszona nawet wtedy, gdy widzimy nad Kościołem zbierające się chmury gwałtownej burzy wydarzeń tego świata, podczas których Kościół żeglować musi jak okręt narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo.’’

Jan Paweł II. Fragment kazania wygłoszonego w Efezie w listopadzie 1979 roku.

,,Antychryst jest wśród nas! Początek nowego roku otwiera horyzonty, które choć nie pozbawione przebłysku światła, są mroczne i groźne, nie możemy przymykać oczu na to, co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca pod wpływem bezpośredniego działania szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy.’’

Jan Paweł II. Fragment homilii z roku 1993 wygłoszonej w Rzymie.

Gdzie obecnie są ci kapłani, którzy potrafią odczytywać znaki czasu, interpretować ewangelię i słuchać napomnień Ducha Świętego? Gdzieś oni wszyscy są, gdzie jest ta sól tej ziemi? Ciężko interpretować znaki czasu, ciężko interpretować ewangelię i wreszcie ciężko słuchać natchnień pochodzących od Ducha Świętego w przypadku gdzie liczą się pieniądze, splendor, władza i dobrobyt. Zbyt wielu kapłanów, przedkłada walkę o nowy samochód nad walkę o ludzkie dusze. Ale czy kapłani jeszcze wierzą w istnienie duszy skoro otwarcie neguje się istnienie Lucyfera i osobowego zła?

Kościół dryfuje, załoga opuściła statek, ponieważ należy wykonać nowe schody na plebanię, dokonać zbiórki pieniędzy na ten czy inny cel. Nowy samochód, nowa plebania, nowe kościoły, które notabene stoją puste. Sutanna? Po co współczesnemu kapłanowi sutanna, jeżeli zbyt często wybierają oni nijakość i nie chcą zbytnio rzucać się w oczy, wolą być anonimowi. A gdy tylko ktokolwiek ośmieli się wytknąć te dramatyczne błędy klerowi wówczas powstaje lament, bo kapłani są atakowani. Ale atakowani na czyje życzenie? I wreszcie czy to jest atak, gdy wskazuje się na ranę i nakłania do jej zdezynfekowania?

,,Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty kleru większe, niż się wydaje znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. Mam na myśli sutannę kapłańską.

Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.

Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa? Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to, to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga.’’

Kardynał Stefan Wyszyński. ,,List do moich kapłanów’’.

W XXI wieku bardzo trudno być chrześcijaninem, jest to wręcz postawa heroiczna, jednak nie ze względu na wymagania stawiane w ewangelii, nie ze względu na samą wiarę, ale ze względu na postawę tych, którzy powinni w nas ową wiarę umacniać i prowadzić człowieka do Boga. Tak wielu ludzi odeszło od Boga ze względu na postawę kapłanów. Papież, którego wybór budzi liczne kontrowersje, wręcz oskarża się Bergoglio, że nie jest papieżem, gdyż został błędnie wybrany do tej godności w czasie trwania konklawe.

Zatem jeżeli Franciszek nie jest papieżem, nie może mianować kardynałów, jego decyzje są pozbawione mocy Ducha Świętego a to skutkuje jeszcze większym zamętem w Watykanie. Korupcja, kapłani posiadający dzieci, kochanki, ubieganie się za bogactwami tej ziemi, to wszystko nie tylko zabija chrześcijaństwo, ale zabija Jezusa z Nazaretu w sercach tak wielu niewinnych ludzi. Tak jak dwa tysiące lat temu kapłani żydowscy ukrzyżowali Boga- Człowieka tak obecnie kolejny raz kapłani krzyżują Jezusa na krzyżu mamony.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *