Franciszek modli się o pokój w miejscu przeklętym przez Boga. Modli się o pokój zapominając o Jezusie, Księciu Pokoju.

Szanowni Państwo, ten świat i ludzie na tym świecie nigdy nie zaznają pokoju bez Jezusa Chrystusa, po prostu nie da się tego zrobić. Doktryną demoniczną jest doktryna modlitwy o pokój i pozostawienie imienia Jezus poza obrębem modlitwy. Papież Franciszek modlił się o pokój w miejscu de facto przeklętym przez Boga. Ponad to za wszelką cenę unikał imienia Jezus. Sądzisz, że to przypadek czy celowe działanie? I wreszcie powstaje pytanie: dokąd Kościół zostanie poprowadzony przez Franciszka?


W towarzystwie muzułmanów, Żydów, przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich i innych mniejszości religijnych w Iraku w irackim mieście Ur, papież Franciszek modli się o pojednanie, pokój i siłę do odbudowy spustoszonego narodu przez Chrislam. Szanowni Państwo, główną postacią w całej Biblii, od Księgi Rodzaju do Objawienia, jest Jezus Chrystus, jest On przepowiedziany w Starym Testamencie i objawiony w Nowym Testamencie.

Biblia mówi o Nim, że jest On „wyraźnym obrazem” Boga i że jest Bogiem „objawionym w ciele”. Co więcej, Jezus jest „imieniem ponad wszystkie imiona” i jest imieniem, przed którym „skłoni się każde kolano” i „każdy język wyzna”, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. Biblia mówi nam, że Jezus jest „księciem pokoju”, bez którego nie ma pokoju. To też, czy ktoś może mi teraz powiedzieć, dlaczego Jezus nie otrzymał w wyżej wspomnianej modlitwie „zaszczytnego wyróżnienia”? Wygląda na to, że Franciszkowi ponownie nie jest po drodze z Jezusem.

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.

List do Filipian.

Papież Franciszek w Iraku, pracując nad ustanowieniem Abrahama jako centralnej postaci w swojej Jednej Światowej Religii Chrislam, „modlił się o pokój” i nigdy nie wspomniał o Księciu Pokoju, Jezusie Chrystusie. Czy jednak może nas to dziwić jeżeli Franciszek mówi otwarcie takie o to słowa: ,,I ja wierzę w Boga. Nie w Boga katolickiego, nie istnieje Bóg katolicki, istnieje Bóg.’’ Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym La Repubblica 1 października 2013 roku.

A teraz, co z tym Zigguratem, o którym wszyscy mówią, wiecie, tym, w którym papież Franciszek wyprawił swoją modlitwę w rycie Chrislamu, tak to określmy. Otóż wielki Ziggurat został zbudowany jako miejsce kultu poświęcone bogu księżyca Nanna w sumeryjskim mieście Ur w starożytnej Mezopotamii. To tutaj odbywały się rytualne ofiary z dzieci. Abraham został wezwany przez Boga, aby opuścił to miejsce, odwrócił się od niego i nigdy nie wrócił.

Więc dlaczego, proszę powiedz, papież Franciszek wybrał to miejsce jako miejsce swojego nabożeństwa modlitewnego w rycie Chrislamu? Myślę, że znasz odpowiedź na to pytanie. My ze swojej strony proponowalibyśmy, aby Franciszek bliżej zapoznał się z fragmentem Biblii, pochodzącym z 1 Listu do Tesaloniczan: „Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.”

Szanowni Państwo, ten świat i ludzie na tym świecie nigdy nie zaznają pokoju bez Jezusa Chrystusa, po prostu nie da się tego zrobić. Doktryną demoniczną jest doktryna modlitwy o pokój i pozostawienie imienia Jezus poza obrębem modlitwy. Papież Franciszek modlił się o pokój w miejscu de facto przeklętym przez Boga. Ponad to za wszelką cenę unikał imienia Jezus. Sądzisz, że to przypadek czy celowe działanie? I wreszcie powstaje pytanie: dokąd Kościół zostanie poprowadzony przez Franciszka?


Przeczytaj również:

Franciszek jest Heretykiem? Dlaczego nie jest mu po drodze z Jezusem? Skąd u niego to ślepe zainteresowanie islamem?


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *