„Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem.” Franciszek oczarowany obrazem Judasza. Skąd ta demoniczna fascynacja.

Udostępnij

Jak Widzicie lista herezji w Watykanie jest długa i każda kolejna pozycja z tej listy jeszcze bardziej przerażająca. Ja swoją drogą napiszę, że uważam, iż to zafascynowanie Judaszem, które przejawia Franciszek, wielu kardynałów i szeroko pojęty świat katolicyzmu, sprawia, że nie można, nie odnieść wrażenia, iż to zafascynowanie wynika z faktu, że w obecnym czasie Papiestwo staje się właśnie biblijnym Judaszem.


W raporcie jednej z Watykańskich gazet, zatytułowanym: „Judasz i skandal miłosierdzia” ujawniono, że ​​papież Franciszek powiesił niedawno za swoim biurkiem obraz przedstawiający nagiego Jezusa Chrystusa pieszczącego zmarłego apostoła Judasza Iskariotę. W Biblii Judasz jest nie tylko uosobieniem diabła (Judasz został w pełni opętany przez liczne demony, czego możemy dowiedzieć się chociażby z pism mistyczki Marii Valtorty).

Jest on również kłamcą, złodziejem i zdrajcą, jest także synem zatracenia, tego zatracenia, które ponownie osobowo powróci u końca czasów na tę ziemię jako Antychryst. I trzeba to wyraźnie napisać, że Judaszowi nie przebacza Jezus Chrystus, tak jak Szatan nie otrzymuje przebaczenia, z resztą podobnie jak wszystkie upadłe anioły. Dlaczego więc, papież Franciszek i oficjalna watykańska gazeta L’Osservatore Romano tak bardzo kochają Judasza vel diabła? Cóż, wiesz, co mówi przysłowie: „diabły z piór gromadzą się razem”.

Jezus odpowiedział im: Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem.”

Ewangelia według Świętego Jana.

Nie da się ukryć, że Papieża Franciszka pociąga wiele diabelskich rzeczy, jednocześnie często krytykuje on wiernych katolików, określeniami typu radykałowie. Zatem nic dziwnego, że ten zły człowiek powiesił zdjęcie nagiego Jezusa udzielającego pomocy i pocieszenia Judaszowi po jego wcześniejszym samobójstwie. Szanowni Państwo Judasz zmarł bez przebaczenia i czeka, aby zostać wezwanym jako fizyczne ucieleśnienie Antychrysta (taką hipotezę stawiają niektórzy teologowie).

W artykule zatytułowanym: „Judasz i skandal miłosierdzia”, L’Osservatore Romano poświęcił pierwsze trzy strony swojego wydania przemianie ucznia, który zdradził Syna Bożego podczas Paschy. Autor głównego artykułu, Andrea Monda, powiedział, że gazeta wybrała ten rok, aby uhonorować „najbardziej tragiczną i niepokojącą” postać Ewangelii. Dalej Monda wyjaśnia, że ​​autorem obrazu ukazującego Jezusa i Judasza jest francuski katolik, któremu imponowały słowa Franciszka wychwalające Zdrajcę (Judasza) w jego książce „When You Pray, Say Our Father”.

Artysta zainspirowany słowami Franciszka wyobraził sobie, że po ukrzyżowaniu Jezusa, Ten natychmiast powrócił do życia i udał się do figowego drzewa, na którym zawisło ciało Judasza. Następnie zdjął ciało Judasza i służył mu. Monda informuje również, że Franciszek tak bardzo pokochał ten obraz, że umieścił go na ścianie za swoim biurkiem wraz z innym przedstawiającym Judasza. Tak, więc w Watykanie Rodzi się „Franciszkowa kolekcja Judasza”.

Na wewnętrznych stronach gazety watykańskiej znajduje się kazanie ks. Primo Mazzolariego mówiące, że wierzy on, iż Judaszowi przebaczył Nasz Pan. Pojawia się również tekst Giovanniego Papiniego argumentujący, że Judasz musiał mieć ukryty motyw, by zdradzić Chrystusa, ponieważ 30 srebrnych monet nie miało tak wielkiej wartości. Oraz tekst Giuseppe Berto wcielającego się w Judasza, który potwierdza, że ​​Jezus zawdzięcza swoją chwałę właśnie Judaszowi vel diabłu.

Jak Widzicie lista herezji w Watykanie jest długa i każda kolejna pozycja z tej listy jeszcze bardziej przerażająca. Ja swoją drogą napiszę, że uważam, iż to zafascynowanie Judaszem, które przejawia Franciszek, wielu kardynałów i szeroko pojęty świat katolicyzmu, sprawia, że nie można, nie odnieść wrażenia, iż to zafascynowanie wynika z faktu, że w obecnym czasie Papiestwo staje się właśnie biblijnym Judaszem.


Przeczytaj również:

Franciszek jest Heretykiem? Dlaczego nie jest mu po drodze z Jezusem? Skąd u niego to ślepe zainteresowanie islamem?


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

2 thoughts on “„Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem.” Franciszek oczarowany obrazem Judasza. Skąd ta demoniczna fascynacja.

  1. 1 Potem Jezus udaі siк za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 2 Szedі za Nim wielki tіum, bo widziano znaki, jakie czyniі na tych, ktуrzy chorowali. 3 Jezus wszedі na wzgуrze i usiadі tam ze swoimi uczniami. 4 A zbliїaіo siк ¶wiкto їydowskie, Pascha. 5 Kiedy wiкc Jezus podniуsі oczy i ujrzaі, їe liczne tіumy schodz± do Niego, rzekі do Filipa: Sk±d kupimy chleba, aby oni siк posilili? 6 A mуwiі to wystawiaj±c go na prуbк. Wiedziaі bowiem, co miaі czyniж. 7 Odpowiedziaі Mu Filip: Za dwie¶cie denarуw nie wystarczy chleba, aby kaїdy z nich mуgі choж trochк otrzymaж . 8 Jeden z uczniуw Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekі do Niego: 9 Jest tu jeden chіopiec, ktуry ma piкж chlebуw jкczmiennych i dwie ryby, lecz cуї to jest dla tak wielu? 10 Jezus zatem rzekі: Kaїcie ludziom usi±¶ж! A w miejscu tym byіo wiele trawy. Usiedli wiкc mкїczyјni, a liczba ich dochodziіa do piкciu tysiкcy. 11 Jezus wiкc wzi±і chleby i odmуwiwszy dziкkczynienie, rozdaі siedz±cym; podobnie uczyniі z rybami, rozdaj±c tyle, ile kto chciaі. 12 A gdy siк nasycili, rzekі do uczniуw: Zbierzcie pozostaіe uіomki, aby nic nie zginкіo . 13 Zebrali wiкc, i uіomkami z piкciu chlebуw jкczmiennych, ktуre zostaіy po spoїywaj±cych, napeіnili dwana¶cie koszуw. 14 A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczyniі Jezus, mуwili: Ten prawdziwie jest prorokiem, ktуry miaі przyj¶ж na ¶wiat . 15 Gdy wiкc Jezus poznaі, їe mieli przyj¶ж i porwaж Go, aby Go obwoіaж krуlem, sam usun±і siк znуw na gуrк.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.