Cywilizacja Majów cz.2 Tajemniczy upadek imperium.

W naszym świecie współczesnym postrzeganie świata jako czegoś złożonego, jako jakiejś machiny, którą sterują konkretne siły bądź cykle jest wręcz abstrakcyjne. Można wysnuć przypuszczenie, że współczesny człowiek żyjący w wielkim mieście może pokusić się o stwierdzenie, iż jest on ponad wszystkim, nie dotyczą go cykle związane z nasza planetą czy nawet samym kosmosem, a przecież sam rezonans Schumana, który systematycznie wzrasta oddziałuje na nasze ciała i nasz umysł.

Naukowcy sądzą, że im wyższa wartość owego rezonansu tym większe możliwości naszego organizmu. To pokazuje, że ludzkie ciało jest powiązane z naszą planetą, chociażby w tym jednym przypadku. Współcześni potomkowie Majów uważają, że myślenie cywilizacji XXI wieku doprowadzi w przyszłości do całkowitego upadku ludzkości, jaką znamy dziś. Tego typu myślenie cechujące się wyższością nad tym, co było wcześniej tym, co istnieje gdzie indziej oraz tym, co może nadejść jest niczym wirus, który przez setki lat rozwijał się w podświadomości człowieka, rozwinął się do tego stopnia, że obecnie wiele osób nawet siłą woli nie może się pozbyć tego typu postrzegania świata.

Dzieje się wręcz przeciwnie, obecnie za wszelką cenę broni się pewnych idei i konkretnego patrzenia na naszą planetę wieloma argumentami tylko po to, aby nadal utrzymywać wyższość nad wszystkim innym. Cel sam w sobie, bez dostrzegania zgubnych konsekwencji, które kiedyś przyjdzie nam zapłacić. Majowie nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na sobie, zdawali sobie sprawę z istnienia rzeczy wyższych. Rozumieli, że nasza planeta, nasza galaktyka i wreszcie wszechświat są niczym jedno ciało, które nieustannie wzajemnie między sobą oddziałuje.

Majowie dzięki takiemu sposobowi postrzegania świata rozumieli, że należy badać wnikliwie otaczającą nas przyrodę, ale i niebo to, co dzieje się w gwieździstą noc nad naszymi głowami. To Majowie pisali o nieznanych planetach, cyklach i wydarzeniach na skalę kosmiczną. Jedno jednak jest pewne, cywilizacja Majów to coś, co nie zdarza się często, dlatego warto korzystać z bogactw, jakie ta społeczność po sobie pozostawiła.

Wielkie imperia czy cywilizacje od dawien dawna posiadały swój kres, był to kres szybki bądź czasowy niemniej jednak można na tej podstawie wysnuć wniosek, że ostatecznie na tej planecie rzeczywiście nic nie trwa wiecznie. Podobnie było z cywilizacją Majów, która mimo swojego bardzo wysokiego poziomu rozwoju na wielu płaszczyznach egzystencji również upadła, był to upadek stosunkowo szybki to też sam ten fakt budzi ciekawość i zainteresowanie. Jak mogło dojść w tak krótkim czasie do praktycznego wyginięcia Majów?

U podstaw każdej wysoce rozwiniętej społeczności istnieje praca, oddanie konkretnej idei, silne więzi między ludzkie, to wszystko połączone razem sprawia, że dana cywilizacja szybko się rozwija oraz podąża w jednym wyznaczonym kierunku, to z kolei jeszcze bardziej umacnia i jednoczy, taki był początek cywilizacji Majów, tak właśnie sądzą badacze, zatem upadek musiał być odwrotny do tych postaw wymienionych powyżej.

I rzeczywiście tak mogło być, ponieważ wojny, bratobójcze walki i coraz większa ekspansja, można napisać ekspansja dla samej idei posiadania więcej i więcej, sprawiły, że Majowie po prostu się zagubili, nie wiedzieli już, po co tak naprawdę ich przodkowie zbudowali to wielkie imperium. Naród czy też społeczność, która sama siebie wyniszcza nie ma przyszłości, i to jest prawda ponad czasowa, która z pewnością tutaj znalazła swoje zastosowanie. Jednak czy był to jedyny powód i jedyna przyczyna?

Kolejny czynnik, który nałożył się na szybki kres imperium Majów to tak zwane silne ocieplenie noszące nazwę Optimum Średniowieczne, które miało swój początek około roku 800. Był to czas korzystny dla Europy, jednak dla reszty świata przyniósł w dużej mierze susze. Owe susze sprawiły, że osadnictwo zaczęło podupadać, zatem główny filar istnienia Cywilizacji Majów zaczął się chwiać by ostatecznie runąć i pogrzebać całe imperium.

Ci Majowie, którym udało się przeżyć suszę, głód, choroby i bratobójcze wojny udali się w inne rejony świata, rozpierzchli się we wszystkich kierunkach byle tylko ratować swoje życie. Pozostawili skarby i monumentalne budowle, ponieważ wiedzieli, że to życia im nie zapewni. Ostatnia przyczyna, którą dziś opiszemy to przyczyna, którą się pomija ze względu na różnego rodzaju uwarunkowania globalne. To sprawia, że tym bardziej należy się jej przyjrzeć, ponieważ może się okazać, że jest ona po prostu prawdziwa. Co to za przyczyna?

Przyczyną tak szybkiego zniknięcia Majów, mogło być zbiorowe uprowadzenie przez UFO, jednak nie w taki sposób jak ma to miejsce na filmach. Tutaj owo uprowadzenie miało charakter przyjazny, miało na celu ratowanie tych jednostek ludzkich, które przeżyły i wykazują chęć współpracy. Tych ludzi, którzy nie zostali zainfekowani chorobą złota czy szaleństwa posiadania za wszelką cenę. U podstaw świetności cywilizacji Majów wielu badaczy dopatruje się ingerencji istot pozaziemskich, zatem dlaczego u schyłku tego imperium nie można również dopatrywać się takiej interwencji.

Przybysze mieli pochodzić z galaktyki Oriona, gdzie według wielu badaczy istnieje największe prawdopodobieństwo istnienia życia pozaziemskiego. Ci przybysze mieli, co jakiś czas powracać na ziemię do swoich poddanych, do swoich wybranych, by im pomagać i wpływać na konkretny rozwój. Ostatecznie uratowali tych, którzy pozostali. Ta hipoteza jest z pewnością zaskakująca, jednak czasem w życiu odpowiedzi najbardziej dziwne i pokręcone są tymi, które są zgodne z prawdą a przynajmniej są jej najbliższe.

Świetność imperium Majów przypada przede wszystkim na przełom IX i X wieku. To wówczas Majowie byli potęgą w swoim regonie, posiadali złoto, mądrość, wynalazki, monumentalne budowle i prawo a także swój kalendarz i wiele innych innowacyjnych rozwiązań. Majowie odznaczali się bystrością umysłu, ich niektóre badania po dziś dzień pozostają nie zrozumiałe, a przecież zapewne mają sens, tylko trzeba go jeszcze odkryć. Cywilizacja Majów i historia Majów to coś, co wciąga, ponieważ to podróż w świat wielu zagadek, tajemnic i zaskakujących rozwiązań.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *