Bój o Polskę i prorocze słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego: ,,Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siłą tego narodu”.

Władcy tej ziemi próbują po przez ideologie lewackie i neoliberalne upodlić człowieka i zrównać go ze zwierzęciem, nie dajmy się na to nabrać i pamiętajmy, że ten, kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Boga. Nie wiemy jak Wy Drodzy Czytelnicy, ale my wolimy mieć Boga Stwórcę po swojej stronie, ponieważ życie jest długie i bardzo wymagające, dlatego jeśli my z Bogiem to wówczas Bóg z nami, a jeżeli Bóg z nami to któż przeciwko nam.


,,Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siłą tego narodu”

Kardynał Stefan Wyszyński.

Leszek Jażdżewski, szef Liberte wygłosił antyklerykalne przemówienie występując tuż przed Donaldem Tuskiem na Uniwersytecie Warszawskim. Wystąpienie Jażdżewskiego przyjęto z aplauzem, niejednokrotnie wiwatując i śmiejąc się niczym na targu. Padały sformułowania porównujące przedstawicieli kościoła do świń w błocie, oraz liczne sugestie dotyczące fatalnego stanu kościoła w Polsce. Powstaje zasadnicze pytanie, czy granica została przekroczona?

Należy również zauważyć, że przemówienie szefa Liberte jest elementem większego planu, mającego na celu ośmieszenie i upodlenie Kościoła na oczach całej Polski. To antyklerykalne przemówienie, jakiego prawdopodobnie na ziemiach Rzeczpospolitej nie wygłosił już od dziesięcioleci nikt w takich okolicznościach, wpisuje się w przerobiony wizerunek Matki Bożej z bananem oraz tęczą w tle, która de facto została zawłaszczona jako symbol przez środowiska LGBT.

Jest rzeczą zdumiewającą to, w jaki sposób zebrani na Uniwersytecie Warszawskim słuchacze przemówienia Leszka Jażdżewskiego entuzjastycznie reagowali, gdy ten otwarcie z szyderczym uśmiechem na twarzy drwił i obrażał Kościół w Polsce. Dodatkowym elementem budzącym trwogę jest informacja mówiąca, że zebrani stanowili śmietankę inteligencji. Pośród zebranych był również przewodniczący PSL Władysław Kosiniak Kamysz, przewodniczący partii rzekomo będącej kotwicą konserwatywną, której notabene ten sam przewodniczący bije brawo Jażdżewskiemu po jego ideologicznej szarży przeciwko Kościołowi.

Zatem, albo mamy tutaj do czynienia z jakąś formą paranoi zbiorowej gdzie domniemana śmietanka inteligencji uosabia jedynie najgorsze elementy historycznej targowicy a tak zwani konserwatyści jak prezes PSL są bardziej przedstawicielami SLD, albo to celowa inscenizacja, która stanowi pierwszy akt otwartej walki z Polskim Kościołem. Pamiętajmy, że Leszek Jażdżewski jest wiązany, z Georgiem Sorosem, czyli Masonem żydowskiego pochodzenia, który dąży do zniszczenia dotychczasowego systemu wartości w Europie.

Nośnikiem systemu wartości w Europie jest chrześcijaństwo, dlatego przedstawiciele szeroko pojętego globalizmu, zdają sobie doskonale sprawę, że należy zniszczyć Kościół, bo tylko na gruzach starego świata będzie można wznieść nowy porządek świata, w którym nie będzie miejsca dla Jezusa z Nazaretu, Biblii czy wartości konserwatywnych. Dlatego prorocze są słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od których przytoczenia rozpoczęliśmy dzisiejszą publikację.

Należy również oddać sprawiedliwość prawdzie, a jest ona bardzo ciężka dla współczesnego Kościoła, który de facto zapewne dawno by już znikł z powierzchni tej Ziemi gdyby nie nadprzyrodzona ingerencja Boga. O mrocznych stronach Kościoła również i na naszym portalu wielokrotnie pisaliśmy i pisać będziemy, jednak pamiętajmy, że słabością Kościoła są niektórzy kapłani a nie nauczanie ewangelii. Dlatego też należy bronić wiary i chrześcijaństwa, należy bronić Kościoła, ponieważ w ten sposób stajemy po stronie Jezusa z Nazaretu, Boga- Człowieka.

Z kolei ci kapłani, którzy niszczą wiarę w ludziach, kiedyś odpowiedzą przed Bogiem, nie potępiajmy Kościoła i Boga przez pryzmat owych upadłych kapłanów. Zawsze piętnujmy grzech i obłudę, te pośród duchowieństwa także, jednak pamiętajmy, iż zło w Kościele znajduje się tylko i wyłącznie w sercach upadłych kapłanów, którzy stanowią niewielką część całości. Natomiast przesłanie Jezusa z Nazaretu jest czymś doskonałym, czymś, co podnosi godność człowieka a przez to nie podoba się władcom tej ziemi.

Władcy tej ziemi próbują po przez ideologie lewackie i neoliberalne upodlić człowieka i zrównać go ze zwierzęciem, nie dajmy się na to nabrać i pamiętajmy, że ten, kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Boga. Nie wiemy jak Wy Drodzy Czytelnicy, ale my wolimy mieć Boga Stwórcę po swojej stronie, ponieważ życie jest długie i bardzo wymagające, dlatego jeśli my z Bogiem to wówczas Bóg z nami, a jeżeli Bóg z nami to któż przeciwko nam.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. en.wikimedia.org


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *