Biskup A. Schneider potępia bałwochwalczy kult w Rzymie: ,,nie mogę milczeć w obliczu rażącego pogwałcenia świętej woli Boga.’’

W naszych czasach to przesłanie ma szczególne znaczenie, ponieważ synkretyzm i pogaństwo są jak trucizny wpadające do żył Mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła. ,,Jako następca apostołów, któremu powierzono opiekę nad trzodą Bożą, nie mogę milczeć w obliczu rażącego pogwałcenia świętej woli Boga i katastrofalnych konsekwencji, jakie będzie to miało dla poszczególnych dusz, Kościoła jako całości, a nawet całej rasy ludzkiej.’’ Dodaje Biskup Athanasius Schneider.


,,Dziś mamy do czynienia z największą walką, jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Nie sądzę, by wspólnota chrześcijańska zdawała sobie z tego w pełni sprawę. Dziś znajdujemy się w obliczu ostatecznej batalii między Kościołem i Anty-Kościołem, pomiędzy Ewangelią i Anty-Ewangelią.’’

Jan Paweł II.

W opublikowanym liście otwartym biskup Athanasius Schneider z Astany w Kazachstanie, powołując się na „wyświęcenie na katolickiego biskupa i następcę apostołów”, potępia użycie pogańskich bożków Pachamama w kościołach w Rzymie i chwali „odważny i godny pochwały akt śmiałych chrześcijańskich wiernych, którzy wyrzucili drewniane bałwochwalcze posągi z kościoła Santa Maria in Traspontina w Rzymie do Tybru.’’

Jak nowi „Machabeusze”, pisze biskup Schneider, „działali w duchu świętego gniewu Naszego Pana, który biczem wypędził kupców ze świątyni Jerozolimskiej. Gesty tych chrześcijańskich ludzi zostaną zapisane w annałach historii Kościoła jako akt heroiczny, który przyniósł chwałę chrześcijańskiemu imieniu, podczas gdy akty wysokich rangą kościelnych, wręcz przeciwnie, zbeszczeszczając chrześcijańskie imię w Rzymie, dlatego odejdą oni w historii jako tchórzliwe i zdradzieckie akty dwuznaczności i synkretyzmu.’’

Schneider wiąże także użycie bałwochwalczych obrazów z obojętnym zwrotem podpisanym przez papieża Bergoglio: „Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości.” Schneider mówi, że to stwierdzenie: „znalazło praktyczne zastosowanie w ceremoniach watykańskich związanych z czczeniem drewnianych posągów, które reprezentują pogańskie bóstwa lub rodzime kulturowe – symbole płodności.”

Biskup zachęca wszystkich katolików do modlitwy i zadośćuczynienia za: „obrzydliwość czci drewnianych bożków popełnianych w Rzymie podczas Synodu Amazonskiego. W obliczu tak oczywistego skandalu, niemożliwe jest, aby katolicki biskup milczał, byłoby to niegodne następcy apostołów.’’ Po czym Biskup Athanasius Schneider konkluduje: ,,pierwszym w Kościele, który powinien potępić takie czyny i zadośćuczynić, jest papież Franciszek.’’ Jak się szybko okazało, Bergoglio przerosił, ale za akt wyrzucenia bałwochwalczych posągów bóstw pogańskich z kościoła katolickiego w Rzymie.

,,Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!’’ Mówi Pan Bóg, jako pierwsze z przykazań (Wj 20,3). Dostarczone pierwotnie Mojżeszowi i ludowi hebrajskiemu, przykazanie to pozostaje ważne dla wszystkich ludzi i przez cały czas, jak mówi nam Bóg: ,,Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.’’ (Wj 20: 4-5).

Jezus Chrystus doskonale przestrzegał tego przykazania. Gdy zaoferowano mu królestwa świata, gdyby tylko pokłonił się diabłu, Jezus odpowiedział: ,,Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» (Mt 4:10). Przykład Chrystusa ma, zatem ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi: ,,Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!” (1 J 5, 20-21).

,,Jedyne, co musicie robić to dobrze się bawić, nie interesujcie się światem i wydarzeniami was otaczającymi. On będzie z wami, pozwólcie mu uczyć się waszych zachowań, pozwólcie mu to robić każdego dnia waszego życia, słuchajcie tego, co wam nakaże, ponieważ on powraca z całą mocą i nikt oraz nic tego nie zmieni. Człowiek będzie mógł być, kim zechce, płomień nauki doszczętnie wypali dotychczasowy ład.’’

Wizja objawiona Antonowi LaVey przez byt duchowy nazywający samego siebie Angra Mainyu. LaVey to założyciel i najwyższy kapłan Kościoła Szatana.

W naszych czasach to przesłanie ma szczególne znaczenie, ponieważ synkretyzm i pogaństwo są jak trucizny wpadające do żył Mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła. ,,Jako następca apostołów, któremu powierzono opiekę nad trzodą Bożą, nie mogę milczeć w obliczu rażącego pogwałcenia świętej woli Boga i katastrofalnych konsekwencji, jakie będzie to miało dla poszczególnych dusz, Kościoła jako całości, a nawet całej rasy ludzkiej.’’ Dodaje Biskup Athanasius Schneider.


Przeczytaj również:

Przymus szczepień na COVID-19 drogą „Znaku Bestii”. Franciszek już podjął decyzję i nalega, aby każdy został zaszczepiony.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *