Arystoteles powiedział nie dla teorii płaskiej Ziemi. Jaka zatem jest ostateczna prawda?

Idea dowodząca, że ​​Ziemia jest płaska stała się niezwykle popularna w ostatnich latach. Jednak pomimo faktu, że wielu uważa płaskość ziemi za zjawisko stricte nowoczesne, prawdą jest, że owa teoria istnieje od wielu dziesięcioleci. Zwolennicy tej idei twierdzą, że wszystkie obrazy satelitarne Ziemi dostarczane przez różne agencje kosmiczne są niczym więcej aniżeli obrazami generowanymi komputerowo. I mimo że od niepamiętnych czasów dowiedziono, że Ziemia nie jest płaska, zwolennicy tej teorii twierdzą, że jest to ogromne kłamstwo.

Wśród greckich filozofów, Tales z Miletu utrzymywał, że idea płaskiej Ziemi to fakt. Z drugiej strony, Anaksymander uważał, że Ziemia była krótkim cylindrem o płaskiej, okrągłej powierzchni. Powszechnie uważa się, że pierwszą osobą, która broniła idei kulistej Ziemi, był Pitagoras, ale idea ta zaprzecza faktowi, że większość pitagorejskich filozofów uważała Ziemię za płaską. W swoim dziele ,,De Caelo’’, Arystoteles podał uzasadnione wyjaśnienie, dlaczego Ziemia jest sferą i przywołał wartość jej obwodu.

W czasach Pliniusza Starszego, w pierwszym wieku większość zachodnich uczonych przyjmowała, że ​​Ziemia ma kształt kulisty. Mniej więcej do tego czasu Klaudiusz Ptolemeusz wyprowadził swoje mapy z zakrzywionego globu i opracował system szerokości, długości i klimatów. Jego pisma stały się podstawą europejskiej astronomii w średniowieczu, chociaż późne średniowiecze nadal dostrzegało sporadyczne argumenty przemawiające na rzecz płaskiej Ziemi.

Widzimy, zatem że dyskusja na temat tego, czy ziemia jest płaska, istniała już od wielu wieków. Można by sądzić, że dzisiaj, ze wszystkimi zdjęciami satelitarnymi, mapami i filmami z kosmosu, ludzie zrozumieją, że Ziemia jest w rzeczywistości sferoidą, a nie płaskim obiektem w kształcie dysku w przestrzeni. A ponieważ płaskość ziemi zyskała znaczną popularność właśnie w ostatnich latach, to nie jest rzeczą zaskakującą, że w Internecie znajdują się dokumenty popierające tę ideę.

Pierwszym człowiekiem, który zasugerował, że Ziemia jest okrągła był nikt inny a Wielki Arystoteles. Jeden z największych greckich uczonych, wszechstronny znawca polityki, poezji, teatru, muzyki, nauk przyrodniczych i filozofii. Arystoteles był także wielkim astronomem i to on napisał w 350 roku przed naszą erą w traktacie ,,Niebiosa’’ takie o to zdania:

,,Znowu, nasze obserwacje gwiazd sprawiają, że jest oczywiste nie tylko, że Ziemia jest okrągła, ale także, że jest to okrąg bez wielkich rozmiarów. Zupełnie mała zmiana pozycji na południe lub północ powoduje wyraźną zmianę horyzontu. Rzeczywiście, jest kilka gwiazd widzianych w Egipcie i okolicach Cypru, których nie widać w północnych regionach.

Istnieją również gwiazdy, które na północy nigdy nie są poza zasięgiem obserwacji, w tych regionach powstają i osadzają się. Wszystko to wskazuje nie tylko na to, że Ziemia ma kolisty kształt, ale także na to, że jest to kula bez wielkich rozmiarów.’’

Reasumując, w ostatnich latach w Internecie pojawiło się wiele kontrowersyjnych teorii, co do kształtu naszej planety. W tej materii wypowiedział się nawet Shauqille O’Neil, twierdząc, że teorie spiskowe omawiające kwestie związane z kształtem naszej planety są zgodne z rzeczywistością. Ale powstaje pytanie czy warto popadać w tego typu myślenie? Czy nie lepiej zrozumieć, że pomimo wielu teorii nasza planeta jest po prostu okrągła. To, że znany zawodnik NBA twierdzi, że ziemia jest płaska, to nadal pozostaje to po prostu kłamstwem.

Tak czy owak jest to tylko wierzchołek góry lodowej, dotyczący kwestii kształtu naszej planety. Piszemy dziś o tym, ponieważ czasem można w Internecie przeczytać kuriozalne teksty na temat tego jak to ziemia jest płaska. Dziś trzeba wyraźnie stwierdzić, że dowody temu przeczą. Jeżeli ktoś upiera się przy tym, że mimo wszystko Ziemia jest płaska to już jego wybór, ale czasem lepiej jednak odrzucić teorię spiskową, bo nie wszystkie są zgodne z rzeczywistością i jedynie negatywnie wpływają na odbiór sformułowania teoria spiskowa.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. jpl.nasa.gov


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *