Archeolodzy są przekonani, że Arka Przymierza z Biblii, znajduje się w Etiopii w Kościele Matki Bożej Syjonu w Axum.

Udostępnij

Instytut BASE twierdzi, że rozmawiał z mężczyzną Kościoła w Axum, który określił siebie mianem Strażnika Arki Przymierza i który spędził życie w ogrodzonym terenie wokół kościoła. Mężczyzna zdradził, że jest jedyną osobą, która może patrzeć na Arkę, ponieważ jest to święty obiekt, a on i mieszkańcy wioski ochronią go nawet za cenę swoje życia, jeśli to będzie konieczne.


,,I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.’’

Księga Objawienia.

Badacze biblijni uważają, że legendarna Arka Przymierza mogła trafić do Afryki po jej wywiezieniu z Izraela. Drodzy Czytelnicy, biblijna Arka Przymierza jest współczesnym świętym Graalem odkryć archeologicznych. Grupa poszukiwania i eksploracji archeologii biblijnej, znana jako BASE i prowadzona przez Boba Cornuke, uważa, że ​​zawęziła swoją lokalizację do ziemi Etiopii. W Biblii Bóg traktował Arkę bardzo poważnie. Gdybyście zapytali o to Lewitę o imieniu Uzzah, powiedziałby wam o dniu, w którym zobaczył Arkę, która ma się przewrócić, i położył na niej rękę, aby nie upadła. Odpowiedź Boga? Zabił Uzza na miejscu.

,,Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak, że umarł przy Arce Bożej.’’

2 Księga Samuela.

Arka Przymierza jest wymieniona tylko dwukrotnie w Nowym Testamencie. Pierwszy raz w Liście do Hebrajczyków a drugi i ostatni raz w Księdze Objawienia. List do Hebrajczyków podaje nam historyczne odniesienie do Arki, a Objawienie pokazuje nam jej położenie w przyszłości. Więc gdzie obecnie znajduje się Arka Przymierza? Czy jest bezpiecznie umieszczona w Świątyni Boga w Niebie, czy może jeszcze znajduje się na Ziemi? Kilka dni po opublikowaniu informacji o możliwej lokalizacji Arki Przymierza w Etiopii, Fox News napisał:

,,Arka jest określana jako pokryta złotem drewniana skrzynia zawierająca dwie kamienne tablice, na których napisane jest Dziesięć Przykazań, które Mojżesz sprowadził z Góry Synaj. Mówi się również, że zawiera inne biblijne przedmioty, takie jak laskę Aarona, która, jak się uważa, ma magiczne moce.

Od czasu zniknięcia Arki, istniało kilka teorii na temat tego, gdzie obecnie mogłaby się znajdować, w tym Mount Nebo w Izraelu w południowej Afryce, Egipcie, a nawet kilku miejscach w Europie.’’

Fox News.

W prawdzie zainteresowanie Etiopią jest stosunkowo nowe to jednak chrześcijańscy mnisi w afrykańskim kraju od dawna twierdzą, że Arka Przymierza jest trzymana pod strażą w kościele Matki Bożej Syjonu w Axum. Z kolei badacze Biblijni dodają: ,,Odkryto przekonujące dowody na to, że Arka Przymierza mogła zostać porwana przez Nil do ostatecznego miejsca spoczynku w odległych wyżynach starożytnego Kush, współczesna Etiopia.’’

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, Arka została zabrana ze Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie za panowania Manassesa i przetransportowana do żydowskiej kolonii na wyspie Elephantine w Egipcie. Następnie Arka popłynęła w dół Nilu, aż do jeziora Tana w Etiopii na wyspę Tana Kirkos, która notabene uważana jest za świętą wyspę zamieszkaną tylko przez chrześcijańskich mnichów. Stamtąd Arka przymierza została przeniesiona do Axum, miasta na północy kraju.

Instytut BASE twierdzi, że rozmawiał z mężczyzną Kościoła w Axum, który określił siebie mianem Strażnika Arki Przymierza i który spędził życie w ogrodzonym terenie wokół kościoła. Mężczyzna zdradził, że jest jedyną osobą, która może patrzeć na Arkę, ponieważ jest to święty obiekt, a on i mieszkańcy wioski ochronią go nawet za cenę swoje życia, jeśli to będzie konieczne.


Autor. Zespół salon-informacyjny.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

1 thought on “Archeolodzy są przekonani, że Arka Przymierza z Biblii, znajduje się w Etiopii w Kościele Matki Bożej Syjonu w Axum.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=FvbLdCBW4Mc

  A co pisze o Panu Jezusie i Jego Matce judeochrzescijanski Talmud czyli swieta ksiega wojtylowych Starszych Braci w Wierze ❓

  Ano w jednej z haggad Talmudu, „Toledad Jeszu” vel „Historia Jeszu” zredagowanej ostatecznie już chyba w średniowieczu, na dnie piekieł znajduje się trzech najgorszych złoczyńców i wrogów Izraela: Tytus – cesarz rzymski który spalił świątynię jerozolimska więc codziennie jest spalany za kare w Piekle, Balaam – prorok mezopotamski który na życzenie króla Moabu Balaka miał przekląć Izraelitów choć ostatecznie wskutek interwencji boskiej tego nie uczynił mimo to w piekle gotuje się we własnej spermie – kara ta nie tak jasna jak ta Tytusa, ma zapewne związek z nakłanianiem synów Izraela do nierządu z kobietami moabskimi oraz słusznie powieszony w wigilię Paschy zwodziciel Jeszu vel Jezus który gotuje się we własnym wrzącym kale na samym dnie Piekiel ❗

  https://www.youtube.com/watch?v=PLx8ilgdqs0

  Swiety Koran zostal jak zapewne dobrze wiecie podyktowany przez samego Archaniola Gabriela prorokowi Muhammadowi.

  A tak w Surze nr. 3 „Al – Imran” – wersety 37-43 – opisuje Koran zwiastowanie Marii Pannie i narodziny Pana Jezusa :

  37. Anioł powiedział do Marji: Bóg cię wybrał, oczyścił, jesteś

  38. Bądź poświęconą, Panu, czcij Go, padaj na twarz przed nim i klękaj, z jego sługami.

  39. Odkryłem ci tę tajemnicę, [Muhammadzie], nie byłeś bowiem pospołu z tymi którzy losowali, który z nich będzie miał staranie o Marji? ty nie byłeś świadkiem ich sprzeczek.

  40. Anioł mówił do Marji: Bóg ogłasza tobie słowo swoje, nazywać się będzie Jezus Messjasz Syn Marji, w tym i przyszłym świecie, wielki powiernik Najwyzszego.

  41. Słowa jego słyszeć będą ludzie od kolebki do starości, nalezeć będzie do liczby sprawiedliwych.

  42. Panie! odpowiedziała Marja, jakze mogę mieć syna, zaden się człowiek do mnie nie zblizył. Tak właśnie odpowiedział Anioł, Bóg wyprowadza stworzenia według swej woli Najwyzszej, jezeli chce zeby rzecz jaka stała się, mówi: stań się, i stanie się.

  43. On go nauczy pisma i modrości, Pentateuchum i Ewangeliji. Jezus będzie Jego posłańcem do synów Izraela, On im powie:przychodzę do was ze znakami (cudami) Boskiemi, i uksztalcę z błota postać ptaszka, a tchnieniem mojem z woli Bozej natychmiast ozywiony będzie, uleczę ślepych od urodzenia, trędowatych, wskrzeszę umarłych, za wolą Boską, powiem wam coście jedli, a coście ukryli w domach waszych. Czyny te wszystkie będą, dostatecznym znakiem dla was, jeśli jesteście wierni.

  Autor: Быдлошевский Л.З. – wielojezyczny prawoslawny publicysta bialoruski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.